งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบยาที่มีใช้ใน โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบยาที่มีใช้ใน โรงพยาบาลหนองม่วงไข่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบยาที่มีใช้ใน โรงพยาบาลหนองม่วงไข่
จัดทำโดย...ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

2 (คลิกเลือกดูที่แท่งตัวอักษรได้เลยค่ะ !)
รูปแบบยา รูปยาเม็ด รูปยาน้ำ รูปยาฉีด รูปยาครีม(ยาทาเฉพาะที่) รูปยาเหน็บ/ยาสอด รูปยาหยอดและยาป้ายตา รูปยาพ่นสูด รูปยาผง (คลิกเลือกดูที่แท่งตัวอักษรได้เลยค่ะ !)

3 รูปยาเม็ดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ (คลิกเลือกดูที่ตัวอักษรได้เลยค่ะ !)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  กลับไปเลือกรูปแบบยา (คลิกเลือกดูที่ตัวอักษรได้เลยค่ะ !)

4 รูปยาน้ำเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ (คลิกเลือกดูที่ตัวอักษรได้เลยค่ะ !)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  กลับไปเลือกรูปแบบยา (คลิกเลือกดูที่ตัวอักษรได้เลยค่ะ !)

5 รูปยาฉีดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ (คลิกเลือกดูที่ตัวอักษรได้เลยค่ะ !)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  กลับไปเลือกรูปแบบยา (คลิกเลือกดูที่ตัวอักษรได้เลยค่ะ !)

6 รูปยาครีมเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
Acyclovir cream Betamethasone valerate cream Clotrimazole Cream Lidocaine hydrochloride oral topical solution 2% Methyl salicylate cream Prednisolone cream Silver sulfadiazine cream Triamcinolone acetonide cream 0.02% Triamcinolone acetonide cream 0.1% Triamcinolone acetonide paste  กลับไปเลือกรูปแบบยา

7 รูปยาเหน็บ/ยาสอดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
Clotrimazole vaginal tablet. Cyclo-progynova Proctosedyl suppository  กลับไปเลือกรูปแบบยา

8 รูปยาหยอดตาและยาป้ายตา เรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
Antazoline + Tetrahydrozoline (Hista-Oph) Chloramphenicol 0.5 % eye drops. Neomycin + Polymyxin B + Gramicidin (Poly-Oph) Tetracycline hydrochloride ointment  กลับไปเลือกรูปแบบยา

9 รูปยาพ่นสูด เรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
Budesonide oral inhalation Ipratropium bromide + fenoterol HBr (Berodual) inhaler Salbutamol aerosol inhaler Ipratropium bromide + fenoterol HBr (Berodual) solution Salbutamol aerosol solution  กลับไปเลือกรูปแบบยา

10 รูปยาผง เรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
N-Acetyl-Cysteine Powder Oral Rehydration Salts  กลับไปเลือกรูปแบบยา

11 รูปยาเม็ดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
A Acyclovir 200 mg. Tablet Albendazole 200 mg. Tablet Allopurinol 100 mg. Tablet Aluminium Hydroxide + Magnesium Hydroxide Tablet Amiloride [hydrochloride] + hydrochlorothiazide Tablet Aminophylline 100 mg. Tablet Amitriptyline [hydrochloride] 10 mg. Tablet Amitriptyline [hydrochloride] 25 mg. Tablet Amoxicillin [trihydrate] 250 mg. Capsule Amoxicillin [trihydrate] 500 mg.Capsule

12 รูปยาเม็ดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
A Ascorbic acid 100 mg. Tablet Aspirin 81 mg. Tablet Aspirin 300 mg. Tablet Atenolol 50 mg. Tablet

13 รูปยาเม็ดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
B Bisacodyl 5 mg. Tablet

14 รูปยาเม็ดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
C Calcium carbonate  600 mg. Tablet Carbamazepine 200 mg. Tablet Cetirizine [dihydrochloride] 10 mg. Tablet Chlordiazepoxide 10 mg. Capsule Chloroquine phosphate 250 mg. Tablet Chlorpheniramine maleate 4 mg. Tablet Chlorpromazine [hydrochloride] 50 mg. Tablet Chlorpromazine [hydrochloride] 100 mg. Tablet Cinnarizine 25 mg. Tablet Colchicine 0.6 mg. Tablet

15 รูปยาเม็ดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
D Dextromethorphan 15 mg. Tablet Diazepam 2 mg. Tablet Diazepam 5 mg. Tablet Diclofenac sodium 25 mg. Tablet  Dicloxacillin 250 mg. Capsule Digoxin 0.25 mg. Tablet Dimenhydrinate 50 mg. Tablet Domperidone [maleate]  10 mg. Tablet Doxycycline [hyclate] 100 mg. Capsule

16 รูปยาเม็ดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
E Enalapril [maleate]  5 mg. Tablet Enalapril [maleate]  20 mg. Tablet Ergotamine [tartrate] + Caffeine (Cafergot) Erythromycin 250 mg. Tablet Ethambutol [hydrochloride] 400 mg. Tablet Ethambutol [hydrochloride] 500 mg. Tablet

17 รูปยาเม็ดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
F Ferrous fumarate  200 mg. Tablet Flunarizine 5 mg. Capsule Folic acid 5 mg. Tablet Furosemide 40 mg. Tablet

18 รูปยาเม็ดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
G Gemfibrozil 300 mg. Capsule Gemfibrozil 600 mg. Tablet Glibenclamide 5 mg. Tablet Glipizide 5 mg. Tablet Griseofulvin 500 mg. Tablet

19 รูปยาเม็ดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
H Haloperidol 0.5 mg. Tablet Haloperidol 2 mg. Tablet Hydrochlorothiazide 25 mg. Tablet Hydroxyzine [hydrochloride] 10 mg. Tablet Hyoscine-N-Butylbromide 10 mg. Tablet

20 รูปยาเม็ดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
I Ibuprofen 200 mg. Tablet Ibuprofen 400 mg. Tablet Indomethacin 25 mg. Capsule Isoniazid  100 mg.  Tablet Isosorbide dinitrate 10 mg. Tablet Isosorbide dinitrate 5 mg. Tablet (SL)

21 รูปยาเม็ดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
K Ketoconazole mg. Tablet

22 รูปยาเม็ดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
L Levothyroxine [sodium] 200 mg. Tablet

23 รูปยาเม็ดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
M Mefenamic acid 250 mg. Capsule Metformin hydrochloride 500 mg. Tablet Metronidazole 200 mg. Tablet Morphine sulfate 10 mg. Multivitamin Tablet

24 รูปยาเม็ดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
N Norfloxacin 400 mg. Tablet

25 รูปยาเม็ดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
O Ofloxacin 100 mg. Tablet Omeprazole 20 mg. Capsule

26 รูปยาเม็ดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
P Paracetamol 325 mg. Tablet Paracetamol 500 mg. Tablet Penicillin V 125 mg. Tablet Penicillin V 250 mg. Tablet Phenobarbital 30 mg. Tablet Phenobarbital 60 mg. Tablet Phenytoin [sodium] 100 mg. Capsule Potassium chloride 500 mg. Tablet Prednisolone 5 mg. Tablet  Propranolol [hydrochloride]  10 mg. Tablet  Propranolol [hydrochloride]  40 mg. Tablet Propylthiouracil 50 mg. Tablet

27 รูปยาเม็ดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
R Rifampicin  300 mg. Capsule Rifampicin  450 mg. Capsule Roxithromycin 150 mg. Tablet

28 รูปยาเม็ดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
S Salbutamol sulfate 2 mg. Tablet Serratiopeptidase  5 mg. Tablet  Simvastatin 10 mg. Tablet Sodium [bicarbonate] 300 mg. Tablet Spironolactone 25 mg. Tablet

29 รูปยาเม็ดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
T Tramadol [hydrochloride] 50 mg. Capsule Trihexyphenidyl Hydrochloride 2 mg. Tablet Trihexyphenidyl Hydrochloride  5 mg. Tablet

30 รูปยาเม็ดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
V Verapamil 40 mg. Tablet Vitamin B 1 Tablet Vitamin B 6 Tablet Vitamin B Complex Tablet

31 รูปยาเม็ดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
W Warfarin [sodium] 2 mg. Tablet Warfarin [sodium] 3 mg. Tablet Warfarin [sodium] 5 mg. Tablet

32 รูปยาน้ำเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
A Albendazole suspension Aluminium+Magnesium hydroxide suspension Ammonium carbonate syrup Amoxicillin syrup

33 รูปยาน้ำเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
B Benadyl expectorant syrup Brown mixture

34 รูปยาน้ำเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
C Calamine lotion Caminative mixture Chlopheniramine maleate syrup

35 รูปยาน้ำเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
D Dicloxacillin syrup Domperidone suspension

36 รูปยาน้ำเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
E Erythromycin estolate suspension

37 รูปยาน้ำเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
G Guaifenesin syrup

38 รูปยาน้ำเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
H Hyoscine-N-Butylbromide syrup

39 รูปยาน้ำเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
I Ibuprofen syrup

40 รูปยาน้ำเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
M Milk of manesia suspension Mutivitamin syrup

41 รูปยาน้ำเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
P Paracetamol syrup Penicillin V syrup Phenobarbital syrup

42 รูปยาน้ำเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
S Salbutamol syrup Sodium  bicarbonate mixture

43 รูปยาฉีดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
A Adrenaline injection 1 mg/ml. Ampicillin [sodium] injection 1 g. Atropine [sulphate] injection 0.6 mg/ml.

44 รูปยาฉีดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
C Calcium gluconate injection Ceftriaxone Sodium Injection 1g. Chlorpheniramine maleate injection 10 mg/ml. Chlorpromazine Hydrochloride Injection Cloxacillin [Sodium] Injection 1 g.

45 รูปยาฉีดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
D Dexamethasone injection 4mg/ml. Diclofenac injection 75mg/3ml. Digoxin injection 250 mcg/mL. Dimenhydrinate injection 50mg/1ml. Dopamine hydrochloride injection

46 รูปยาฉีดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
F Fluphenazine decanoate injection 12.5mg/0.5ml Furosemide injection 20mg/2ml.

47 รูปยาฉีดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
G Gentamicin Sulfate Injection 80mg/2ml.

48 รูปยาฉีดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
H Haloperidol decanoate injection 50 mg/mL. Hyoscine-N-butylbromide injection 20mg/ml.

49 รูปยาฉีดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
I Insulin Human Isophane (NPH) injection

50 รูปยาฉีดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
L Lidocaine Hydrochloride Injection 1 %

51 รูปยาฉีดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
M Magnesium Sulfate Injection Metoclopramide hydrochloride injection 10 mg/2 ml. Metronidazole injection Morphine sulfate injection 10 mg/1 ml.

52 รูปยาฉีดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
P Paracetamol injection Penicillin G Sodium injection 1 g. Potassium chloride injection

53 รูปยาฉีดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
R Ranitidine injection 50 mg/ml. Regular Insulin

54 รูปยาฉีดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
S Sodium bicarbonate injection

55 รูปยาฉีดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
T Tramadol hydrochloride injection 100mg/2ml.

56 รูปยาฉีดเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ
V Vitamin B complex injection Vitamin K1 injection

57 ACYCLOVIR TABLET 200 mg. Acyclovir 200 mg. Tablet

58 Albendazole 200 mg. Tablet

59 Allopurinol 100 mg. Tablet

60 Aluminium Hydroxide + Magnesium Hydroxide Tablet

61 Amiloride [hydrochloride] + hydrochlorothiazide Tablet

62 Aminophylline 100 mg. Tablet

63 Amitriptyline [hydrochloride] 10 mg. Tablet

64 Amitriptyline [hydrochloride] 25 mg. Tablet

65 Amoxicillin [trihydrate] 250 mg. Capsule

66 Amoxicillin [trihydrate] 500 mg. Capsule

67 Ascorbic acid 100 mg. Tablet

68 Aspirin 81 mg. Tablet

69 Aspirin 300 mg. Tablet

70 Atenolol 50 mg. Tablet

71 Bisacodyl 5 mg. Tablet

72 Calcium carbonate  600 mg. Tablet

73 Carbamazepine 200 mg. Tablet

74 Cetirizine [dihydrochloride] 10 mg. Tablet

75 Chlordiazepoxide 10 mg. Capsule

76 Chloroquine phosphate 250 mg. Tablet

77 Chlorpheniramine maleate 4 mg. Tablet

78 Chlorpromazine [hydrochloride] 50 mg. Tablet

79 Chlorpromazine [hydrochloride] 100 mg. Tablet

80 Cinnarizine 25 mg. Tablet

81 Colchicine 0.6 mg. Tablet

82 Dextromethorphan 15 mg. Tablet

83 Diazepam 2 mg. Tablet

84 Diazepam 5 mg. Tablet

85 Diclofenac sodium 25 mg. Tablet 

86 Dicloxacillin 250 mg. Capsule

87 Digoxin 0.25 mg. Tablet

88 Dimenhydrinate 50 mg. Tablet

89 Domperidone [maleate] 10 mg. Tablet

90 Doxycycline [hyclate] 100 mg. Capsule

91 Enalapril [maleate] 5 mg. Tablet

92 Enalapril [maleate] 20 mg. Tablet

93 Ergotamine [tartrate] + Caffeine (Cafergot)

94 Erythromycin 250 mg. Tablet

95 Ethambutol [hydrochloride] 400 mg. Tablet

96 Ethambutol [hydrochloride] 500 mg. Tablet

97 Ferrous fumarate  200 mg. Tablet

98 Flunarizine 5 mg. Capsule

99 Folic acid 5 mg. Tablet

100 Furosemide 40 mg. Tablet

101 Gemfibrozil 300 mg. Capsule

102 Gemfibrozil 600 mg. Tablet

103 Glibenclamide 5 mg. Tablet

104 Glipizide 5 mg. Tablet

105 Griseofulvin 500 mg. Tablet

106 Haloperidol 0.5 mg. Tablet

107 Haloperidol 2 mg. Tablet

108 Hydrochlorothiazide 25 mg. Tablet

109 Hydroxyzine [hydrochloride] 10 mg. Tablet

110 Hyoscine-N-Butylbromide 10 mg. Tablet

111 Ibuprofen 200 mg. Tablet

112 Ibuprofen 400 mg. Tablet

113 Indomethacin 25 mg. Capsule

114 Isoniazid  100 mg.  Tablet

115 Isosorbide dinitrate 10 mg. Tablet

116 Isosorbide dinitrate 5 mg. Tablet (SL)

117 Ketoconazole 200 mg. Tablet

118 Levothyroxine [sodium] 200 mg. Tablet

119 Mefenamic acid 250 mg. Capsule

120 Metformin hydrochloride 500 mg. Tablet

121 Metronidazole 200 mg. Tablet

122 Morphine sulfate 10 mg. Tablet

123 Multivitamin Tablet

124 Norfloxacin 400 mg. Tablet

125 Ofloxacin 100 mg. Tablet

126 Omeprazole 20 mg. Capsule

127 Paracetamol 325 mg. Tablet

128 Paracetamol 500 mg. Tablet

129 Penicillin V 125 mg. Tablet

130 Penicillin V 250 mg. Tablet

131 Phenobarbital 30 mg. Tablet

132 Phenobarbital 60 mg. Tablet

133 Phenytoin [sodium] 100 mg. Capsule

134 Potassium chloride 500 mg. Tablet

135 Prednisolone 5 mg. Tablet

136 Propranolol [hydrochloride] 10 mg. Tablet

137 Propranolol [hydrochloride] 40 mg. Tablet

138 Propylthiouracil 50 mg. Tablet

139 Rifampicin  300 mg. Capsule

140 Rifampicin  450 mg. Capsule

141 Roxithromycin 150 mg. Tablet

142 Salbutamol sulfate 2 mg. Tablet

143 Serratiopeptidase 5 mg. Tablet

144  Simvastatin 10 mg. Tablet

145 Sodium [bicarbonate] 300 mg. Tablet

146 Spironolactone 25 mg. Tablet

147 Tramadol [hydrochloride] 50 mg. Capsule

148 Trihexyphenidyl Hydrochloride 2 mg. Tablet

149 Trihexyphenidyl Hydrochloride 5 mg. Tablet

150 Verapamil 40 mg. Tablet

151 Vitamin B 1 Tablet

152 Vitamin B 6 Tablet

153 Vitamin B Complex Tablet

154 Warfarin [sodium] 2 mg. Tablet

155 Warfarin [sodium] 3 mg. Tablet

156 Warfarin [sodium] 5 mg. Tablet

157 Albendazole suspension

158 Aluminium+Magnesium hydroxide suspension

159 Ammonium carbonate syrup

160 Amoxicillin syrup

161 Benadyl expectorant syrup

162 Brown mixture

163 Calamine lotion

164 Caminative mixture

165 Chlopheniramine maleate syrup

166 Dicloxacillin syrup

167 Domperidone suspension

168 Erythromycin estolate suspension

169 Guaifenesin syrup

170 Hyoscine-N-Butylbromide syrup

171 Ibuprofen syrup

172 Milk of manesia suspension

173 Mutivitamin syrup

174 Paracetamol syrup

175 Penicillin V syrup

176 Phenobarbital syrup

177 Salbutamol syrup

178 Sodium bicarbonate mixture

179 Adrenaline injection 1 mg/ml.

180 Ampicillin [sodium] injection 1 g.

181 Atropine [sulphate] injection 0.6 mg/ml.

182 Calcium gluconate injection

183 Ceftriaxone Sodium Injection 1g.

184 Chlorpheniramine maleate injection 10 mg/ml.

185 Chlorpromazine Hydrochloride Injection

186 Cloxacillin [Sodium] Injection 1 g.

187 Dexamethasone injection 4mg/ml.

188 Diclofenac injection 75mg/3ml.

189 Digoxin injection 250 mcg/mL.

190 Dimenhydrinate injection 50mg/1ml.

191 Dopamine hydrochloride injection

192 Fluphenazine decanoate injection
12.5mg/0.5ml

193 Furosemide injection 20mg/2ml.

194 Gentamicin Sulfate Injection 80mg/2ml.

195 Haloperidol decanoate injection
50 mg/mL.

196 Hyoscine-N-butylbromide injection 20mg/ml.

197 Insulin Human Isophane (NPH)
injection

198 Lidocaine Hydrochloride Injection 1 %

199 Magnesium Sulfate Injection

200 Metoclopramide hydrochloride injection 10 mg/2 ml.

201 Metronidazole injection

202 Morphine sulfate injection 10 mg/1 ml.

203 Paracetamol injection

204 Penicillin G Sodium injection 1 g.

205 Potassium chloride injection

206 Ranitidine injection 50 mg/ml.

207 Regular Insulin

208 Sodium bicarbonate injection

209 Tramadol hydrochloride injection 100mg/2ml.

210 Vitamin B complex injection

211 Vitamin K1 injection

212 Acyclovir cream

213 Betamethasone valerate cream

214 Clotrimazole Cream

215 Lidocaine hydrochloride oral topical solution 2%

216 Methyl salicylate cream

217 Prednisolone Cream

218 Silver sulfadiazine cream

219 Triamcinolone acetonide cream 0.02%

220 Triamcinolone acetonide cream 0.1%

221 Triamcinolone acetonide paste

222 Clotrimazole vaginal tablet.

223 Cyclo-progynova

224 Proctosedyl suppository

225 Antazoline + Tetrahydrozoline (Hista-Oph)

226 Chloramphenicol 0.5 % eye drops.

227 Neomycin + Polymyxin B + Gramicidin (Poly-Oph)

228 Tetracycline hydrochloride ointment

229 Budesonide oral inhalation

230 Ipratropium bromide + fenoterol HBr (Berodual)

231 Salbutamol aerosol inhaler

232 N-Acetyl-Cysteine Powder

233 Oral Rehydration Salts

234 สวัสดีค่ะ !


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบยาที่มีใช้ใน โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google