งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนวิธีการจัดทำ ฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนวิธีการจัดทำ ฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนวิธีการจัดทำ ฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย วัชราวุฒิ ทำไว วิชาการกลุ่มที่ 1

2 เลือกแบบการจัดทำฐานข้อมูล
แบบสำรวจที่ 1 ประวัติและคุณสมบัติครูบุคลากร แบบสำรวจที่ 2 ขนาดโรงเรียนและกรอบอัตราครูบุคลากร แบบสำรวจที่ 3 รายชื่อครูบุคลากรโรงเรียน

3 แบบสำรวจที่ 1 ประวัติและคุณสมบัติครูบุคลากร
ดาวน์โหลดแบบเอกสารที่ เมื่อได้เอกสารมาเรียบร้อยแล้วทำการกรอกข้อมูลลงในเอกสารโดยจัดทำใน 2 รูปแบบคือ 1. จัดทำในรูปแบบเอกสาร (Paper) 2. จัดทำในรูปแบบไฟล์ (Microsoft Word) เมื่อจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งให้วิชาการโรงเรียนเพื่อวิชาการโรงเรียนจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

4 แบบสำรวจที่ 2 ขนาดโรงเรียนและกรอบอัตราครูบุคลากร
นักวิชาการโรงเรียน ดาวน์โหลดแบบเอกสารที่ เมื่อได้เอกสารมาเรียบร้อยแล้วทำการกรอกข้อมูลลงในเอกสารโดยจัดทำใน 2 รูปแบบคือ 1. จัดทำในรูปแบบเอกสาร (Paper) 2. จัดทำในรูปแบบไฟล์ (Microsoft Word) เมื่อจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวบรวมเตรียมการจัดส่งในขั้นตอนต่อไป

5 แบบสำรวจที่ 3 รายชื่อครูบุคลากรโรงเรียน
นักวิชาการโรงเรียน ดาวน์โหลดแบบเอกสารที่ เมื่อได้เอกสารมาเรียบร้อยแล้วทำการกรอกข้อมูลลงในเอกสารโดยจัดทำใน 2 รูปแบบคือ 1. จัดทำในรูปแบบเอกสาร (Paper) 2. จัดทำในรูปแบบไฟล์ (Microsoft Excel) เมื่อจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวบรวมเตรียมการจัดส่งในขั้นตอนต่อไป

6 ส่งภายในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556
เมื่อนักวิชาการโรงเรียนได้รับเอกสารทั้งหมดมาเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการรวมรวมข้อมูลทั้งหมดที่จัดทำในรูปแบบไฟล์ (Microsoft word, Excel) ทำการนำส่งที่ มาก่อนเพื่อความรวดเร็ว แล้วจึงจัดส่งข้อมูลที่จัดทำในรูปแบบเอกสาร (Paper) ส่งให้ทางสำนักงานกลุ่มที่ 1 ทางไปรษณีย์ ส่งภายในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556

7 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สนง. กลุ่มที่ 1 โทรศัพท์ : โทรสาร : นักวิชาการกลุ่ม : website :


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนวิธีการจัดทำ ฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google