งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการรับส่งต่อ ผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการรับส่งต่อ ผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการรับส่งต่อ ผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช
พญ. นภัส อินจำปา โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ,

2 ขอบเขตการให้การบริการ
สมุทรปราการ ,

3 กิจกรรม refer240@yahoo.com 3. ระบบการนัดคิวผู้ป่วยฉายรังสีทางแฟกซ์
1. การสร้างระบบรับส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งภาคตะวันออก 2. ระบบนัดและส่งเอกสาร ทาง e mail 3. ระบบการนัดคิวผู้ป่วยฉายรังสีทางแฟกซ์ 4. การนัดคิวตรวจปากมดลูกทางโทรศัพท์ 5. การจัดทำแนวทางการรักษามะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ ,

4 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
รพ.สต. รพ. อำเภอ รพ. ศูนย์ /รพ. ทั่วไป โรงพยาบาล เอกชน โรงพยาบาลอื่นๆ รพ.ม.บูรพา รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รพ. มะเร็งชลบุรี รพ.ชลบุรี รพ.พระปกเกล้า จันทบุรี ,

5 มะเร็งปากมดลูก ,

6 ASR=24.7ต่อประชากร100,000คน/ปี ( 2541-2543,Cancer in Thailand)
โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่เป็นปัญหาทาง สาธารณสุขของโลก และพบเป็นอันดับสอง ของสตรีไทย ASR=24.7ต่อประชากร100,000คน/ปี ( ,Cancer in Thailand) อุบัติการณ์ของมะเร็งปากมดลูก ของภาค ตะวันออก 15.1 ต่อประชากร 100,000 คน/ ปี( ) ,

7 The 2001 Bethesda System Epithelial Cell Abnormalities
1. Squamous cell 2. Glandular cell ASC ASC-US, ASC-H LSIL HSIL SCCA AGC AGC NOS, AGC FN AIS ACA ,

8 คำแนะนำ Colposcopy ทุกราย
Abnormal pap smear คำแนะนำ Colposcopy ทุกราย รพ.มะเร็งชลบุรี : โทรนัดคิว ต่อ 101, 103 และ refer ผู้ป่วยตามวันนัด พร้อมผล pap smear , ผลตรวจ anti HIV ,

9 ผลทางพยาธิวิทยา (Histology) ; จำนวน (ร้อยละ)
ผลทางพยาธิวิทยา (Histopathology) ปากมดลูกในผู้ป่วยที่มีผลการตรวจเซลล์วิทยาปากมดลูก(Cervical cytology; Pap smear) ผิดปกติชนิดสเควมัสเซลล์ซ รพ.มะเร็งชลบุรี , 370 ราย ผลทางเซลล์วิทยา (pap smear, cytology) ผลทางพยาธิวิทยา (Histology) ; จำนวน (ร้อยละ) รวม จำนวน (ร้อยละ) Negative/ inflamation CIN1 CIN2 CIN3 Squamous cell carcinoma Adenocarcinoma ASCUS 21 (24.4) 39 (45.4) 14 (16.3) 12 (14.0) 86 (23.2) LSIL 18 (15.3) 76 (64.1) 12 (10.2) 118 (31.9) ASCH 8 (38.1) 2 (9.52) 11 (52.4) 21 (5.7) HSIL 5 (3.7) 10 (7.4) 24 (17.78) 87 (64.4) 135 (36.5) SCCA 1 (10) 5 (50) 4 (40) 10 (2.7) ,

10 การวินิจฉัยมะเร็งปากมดลูก
ซักประวัติ: เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์, เลือดออกกระปริกระ ปรอย, ตกขาวมาก, ตกขาวมีกลิ่นเหม็น ตรวจร่างกาย ตรวจภายใน การตัดชิ้นเนื้อปากมดลูก (Cervical biopsy, pathological report)

11 Investigations CBC, Plt BUN, Cr, electrolyte, UA LFT
Anti HIV, HBsAg, VDRL CXR, IVP Cystoscopy, sigmoicoscopy or proctoscopy Optional; CT, MRI, ultrasound, barium enema etc

12 FIGO staging CA cervix ,

13 FIGO staging CA cervix ,

14 FIGO Staging Cervical Cancer
24/06/53

15 FIGO staging of CA Cervix 2009
Stage Carcinona in situ I IA Diagnosis only by microscopy IA1 Invasion < 3 mm., extension < 7 mm. IA2 Invasion > 3 mm. and < 5 mm . Extension < 7 mm 24/06/53 15

16 FIGO staging of CA Cervix 2009
Stage IB Clinically visible lesion, limited to the cervix = มองเห็นด้วยตา, อยู่ที่ปากมดลูกเท่านั้น IB1 Clinically visible lesion < 4 cm. IB2 Clinically visible lesion > 4 cm. 24/06/53 16

17 FIGO staging of CA Cervix 2009
Stage IIA Without parametrium invasion IIA1 Clinically visible lesion < 4 cm. IIA2 Clinically visible lesion > 4 cm. 24/06/53 17

18 FIGO staging of CA Cervix 2009
Stage II B With parametrium invasion III Tumor extends to pelvic side wall and/ or Involves lower 1/3 vagina and/ or Hydronephrosis or non functional kidney III A Involves lower 1/3 vagina, no extends to pelvic side wall III B 24/06/53 18

19 FIGO staging of CA Cervix 2009
Stage IV Extended beyond true pelvis or Involved (biopsy proven) mucosa bladder/ rectum IV A Spread of the growth to adjuscent organ IV B Spread to distant organs 24/06/53 19

20 FIGO staging of CA Cervix 2009
Stage IV Extended beyond true pelvis or Involved (biopsy proven) mucosa bladder/ rectum IV A Spread of the growth to adjuscent organ IV B Spread to distant organs ,

21 ข้อเสนอแนะ การส่งต่อ ในการส่งต่อให้มีข้อมูลการ investigation ที่ทำไปแล้ว กรณี advanced stage (II-IIIB) ให้ทำ IVP, cystoscopy, proctoscopy ก่อนส่งตัวผู้ป่วยมาพร้อมผล หรือกรณีที่คิวส่องกล้องนาน สามารถส่งผู้ป่วยมาก่อนได้โดยให้ระบุวันที่ได้รับนัดมาด้วย และ ถ้า สามารถทำ CT abdomen & pelvis ให้ทำมาได้ โดยไม่ต้องทำ IVP, cystoscopy, proctoscopy (ขอเป็น CT อย่างน้อย 16 slide) ,

22 ควร แจ้งผู้ป่วยให้มาถึงรพ.มะเร็งชลบุรี ก่อน 10:00 น.
ข้อเสนอแนะ การส่งต่อ กรณีผู้ป่วยซีด ให้เติมเลือดมา อย่างน้อย Hb 10 gm% (ผล CBC ไม่เกิน 1 สัปดาห์ก่อนส่งตัวผู้ป่วยมารับการรักษา) กรณีผู้ป่วยมี investigations ผิดปกติ ให้ดำเนินการรักษา เบื้องต้นก่อนส่งผู้ป่วยมา ถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษาเช่น chemotherapy , PCN , ผ่าตัด ฯลฯ มาก่อน ควรแจ้งรายละเอียดมาด้วย ควร แจ้งผู้ป่วยให้มาถึงรพ.มะเร็งชลบุรี ก่อน 10:00 น. ,

23 Cervical cancer in pregnancy
*แนะนำให้ refer ไปรักษาต่อในโรงพยาบาลที่มี ทั้งแพทย์มะเร็งนรีเวชและกุมารแพทย์

24 ,

25 มะเร็งทางนรีเวชอื่นๆ
มะเร็งรังไข่ มะเร็งโพรงมดลูก มะเร็งกล้ามเนื้อมดลูก มะเร็งเนื้อรก มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง ฯลฯ มะเร็งทางนรีเวชอื่นๆ ,

26 แนะนำ ถ้า “สงสัย” ทำ invertigation เบื้องต้น และ refer พร้อมข้อมูล
ถ้าไม่แน่ใจ “โทรถาม” ,

27 สิ่งที่ขอ Lab : CBC, FBS, BUN, Cr, Electrolyte, LFT, Anti HIV, HBsAg, VDRL, Blood group, Rh, UA, EKG CXR Ultrasound pelvis, or CT abdomen EKG Tumor maker : CA125, CA199, CEA, LDH, AFP, BetaHCG เป็นต้น กรณีที่ผ่าตัดแล้ว ขอผล pathological report, cytology, block slide, และ operative note record ,

28 สิ่งที่ขอ Case กลุ่ม Molar pregnancy, GTN :
betaHCG ทั้งหมด, CBC, liver function test, Thyroid function test, ultrasound whole abdomen(ดูตับ กับมดลูก), CXR CT brain ถ้ามี lung metastasis กรณีที่ผ่าตัดแล้ว ขอผล pathological report, block slide, และ operative note record ประวัติการรักษา ,

29 , ,

30 / ผ่าตัด เคมีบำบัด รังสีรักษา รพ.มะเร็งชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการรับส่งต่อ ผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google