งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Click anywhere to begin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Click anywhere to begin."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Click anywhere to begin.
ปัญหาของเล่น และอาหารติดคอ เป็นปัญหาใหญ่ Animation about a common problem: obstructed airways by pieces of toy or food. สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Click anywhere to begin.

2 มองจากมุมบน (จากคอลงไป)
การกลืนปกติ กล่องเสียงจะถูกยกขึ้นมาปิดหลอดลม (มิใช่ฝาปิดลงไป)ร่วมกับการปิดของเส้นเสียง อาหารจะไม่ลงหลอดลม Click anywhere to begin เพดานอ่อน เส้นเสียง กล่องเสียง มองจากมุมบน (จากคอลงไป) ฝากล่องเสียง หลอดอาหาร กล่องเสียงและหลอดลม

3 การกลืนปกติ กล่องเสียงจะถูกยกขึ้นมาปิดหลอดลม อาหารจะไม่ลงหลอดลม
Click anywhere to begin Normal swallowing pushed the larynx upward to the epiglottis, Not vise versa as believed. ก้อนอาหาร ฝากล่องเสียง หลอดอาหาร กล่องเสียงและหลอดลม

4 การกลืนวัตถุลื่นและกลมเช่นชิ้นส่วนของเล่นบางชนิด หรือเมล็ดน้อยหน่า จะติดคอง่าย ในผู้ใหญ่มีโอกาสหลุดออกมาได้จากการไอ แต่ในเด็กเล็ก ไม่มีโอกาส Click anywhere to begin Smooth, round seed or toy part obstructed the airway easily. In adult it may be expelled by cough. การไอเกิดขึ้น

5 Click anywhere to begin
การกลืนของเล่นที่แตกหัก วัสดุมีความแหลมคมและการเคลื่อนที่ไม่เป็นระเบียบทำให้ติดคอง่ายและออกยาก ผู้ป่วยเขียวและหยุดหายใจ Fractured toy or doll. Easy to obstruct. Difficult to remove.

6 โครงกระดูกของกล่องเสียง (กระดูกอ่อน)
ภาพจากด้านบนของกล่องเสียงและหลอดลม ของเล่นที่แตกหักเมื่อตกลงไปแล้วจะไอไม่ออก ส่วนที่แหลมคมทำให้ออกเองยากขึ้น Click anywhere to begin 10 9 8 SO2 ระดับ Oxygen Saturation เส้นเสียง โครงกระดูกของกล่องเสียง (กระดูกอ่อน) เศษตุ๊กตา Top view of Larynx shows fragmented doll retained in trachea

7 ความแข็งและลื่นรวมทั้งส่วนที่แหลมคมของเศษตุ๊กตาทำให้การใช้เครื่องมือคีบออกยากลำบาก
Click anywhere to begin หลอด ลม ปลายแหลมทิ่มอยู่ ในขณะที่ Alligator Forceps คีบแล้วหลุด Sharp, fractured doll part caused difficulty removing.

8 การปะทะระหว่างของเล่นกลมหรือเมล็ดผลไม้(เช่นเมล็ดน้อยหน่า) กับ Alligator Forceps ของแพทย์ มีโอกาสจับได้น้อยมาก ถ้าในครึ่งชั่วโมงเอาออกไม่ได้อาจเสียชีวิต Click anywhere to begin หลอด ลม The Never Wining game between The Alligator Forceps and the seed In the Trachea.

9 ภาพขยายของการปะทะระหว่างวัตถุที่มีที่จับ (Alligator friendly) กับ Alligator Forceps ของแพทย์ ซึ่งมีโอกาสจับได้สูง Click anywhere to begin The romance between Alligator-friendly object and The Alligator Forceps In the Trachea. หลอด ลม

10 สรุป ไม่ควรทิ้งเด็กเล็กไว้ตามลำพัง เด็กอาจเอาของทุกอย่างใส่ปาก หรือเด็กอาจเอาวัตถุใดๆใส่ปากเพื่อนก็ได้ ไม่ควรให้เล่นของเล่นที่ชิ้นส่วนชำรุด หลวม หรือมีวัตถุกลมเป็นองค์ประกอบ เพราะอาจติดคอได้ ไม่ควรให้เด็กทานผลไม้ที่มีเมล็ดลื่นและเล็ก โดยเฉพาะน้อยหน่า และถั่ว เว้นเมล็ดเล็กมากเช่นแตงโม ส้ม ผลไม้ที่มีเมล็ดใหญ่มากๆ เช่นทุเรียนอาจปลอดภัย แต่ไม่ควรเสี่ยง นอกจากนี้สีที่ติดมากับของเล่น อาจผสมโลหะหนักเช่นตะกั่ว ไม่ควรให้เล่นของที่สีลอก หรือเป็นสีชนิดที่เคลือบภายนอก น่าจะมีของเล่นที่เป็น doctor friendly หรือ alligator friendly


ดาวน์โหลด ppt สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม Click anywhere to begin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google