งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะและกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะและกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทักษะและกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์
อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ

2 จุดสำคัญของการสอนคณิตศาสตร์
เรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยความเข้าใจ ความเข้าใจช่วยให้ ขยายต่อองค์ความรู้ จดจำได้ดีขึ้น มีความคงทนมากขึ้น ลดภาระในการท่องจำ ส่งเสริมการถ่ายโยงความรู้ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

3 จุดสำคัญของการสอนคณิตศาสตร์
ใช้ทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายและการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ การคิดริเริ่ม สร้างสรรค์

4 เข้าใจ Concept เข้าใจคณิตศาสตร์

5 ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวน
ถ้าแทนตัวเลข 1 – 9 ด้วยสัญลักษณ์ต่อไปนี้ 1 4 7 2 5 8 3 6 9 1 2 8 2 5 5 3

6 ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวน
สัญลักษณ์นี้แทนจำนวนใด 6 5 5 3 3 2 6 6 5 8 6 8 6 8 8 5 9 8 7 6 5 4 3 2 1

7 ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวน
ถ้าแทนตัวเลข 1 – 9 ด้วยสัญลักษณ์ต่อไปนี้ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1

8 ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวน
ถ้าแทนตัวเลข 0 – 100 ด้วยเสียงต่อไปนี้

9 ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวน
ถ้าแทนตัวเลข 0 – 10 ด้วยภาษาไทย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 สูญ เอก โท ตรี จัตุ เบญจ ฉกะ สัปะ อัฐะ นพ ทศ ต่อ 2502

10 ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวน
ถ้าแทนตัวเลข 0 – 10 ด้วยภาษาจีน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 คัง อิก หยี ซา สี่ โหงว ลัก ฉิก โป๊ย เกา จั๊บ ต่อ 2502

11 ความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวน
ถ้าแทนตัวเลข 0 – 10 ด้วยลาติน (อังกฤษ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 non bi tri mono tetra penta hexa hepta nano deca octa ext. 2502

12 สสวท. Btham@ipst.ac.th 02 – 392 – 4021 ต่อ 2502 081-284-2267
ติดต่อ อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ สสวท. 02 – 392 – 4021 ต่อ 2502


ดาวน์โหลด ppt ทักษะและกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google