งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

You spend the greater part of your life before the computer screens, unaware that it causes a condition known as CVS. or Computer Vision Syndrome. คุณใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของคุณอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์โดยไม่ระวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "You spend the greater part of your life before the computer screens, unaware that it causes a condition known as CVS. or Computer Vision Syndrome. คุณใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของคุณอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์โดยไม่ระวัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 You spend the greater part of your life before the computer screens, unaware that it causes a condition known as CVS. or Computer Vision Syndrome. คุณใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของคุณอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์โดยไม่ระวัง ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการ CVS หรือ Computer Vision Syndrome

2 What is Computer Vision Syndrome (CVS)
What is Computer Vision Syndrome (CVS)? CVS is characterised by eye strain associated with Prolonged Computer use. Computer Vision Syndrome (CVS) คืออะไร CVS เป็นลักษณะอาการของดวงตาที่ตึงเครียด ซึ่งเกิดจากการใช้ Computer เป็นระยะเวลานาน

3 How many people suffer from eye problems due to computer work
How many people suffer from eye problems due to computer work? Studies show that nearly 60 Million people suffer from Eye or Vision Problems. มีผู้คนมากมายแค่ไหน ที่มีปัญหาสายตาจากการใช้งาน Computer จากการศึกษาพบว่าประมาณ 60 ล้านคน ประสบปัญหาเกี่ยวกับดวงตา หรือการมองเห็น

4 REDUCED RATE OF BLINKING AFFECTS THE TEAR FILM CAUSING CVS
การกระพริบตาลดลง ส่งผลถึงน้ำตาที่หล่อเลี้ยงลูกตา เป็นสาเหตุของ CVS

5 THE EYE NEEDS LUBRICATION TO FUNCTION SMOOTHLY
ดวงตาต้องการน้ำหล่อเลี้ยง เพื่อทำหน้าที่ให้ราบรื่น

6 COMPUTER VISION SYNDROME

7 SYMPTOMS OF CVS Tired Eyes Eye Strain Sore Eyes Periodic blurred Near Vision Occasional blurred Distance Vision. Headaches Dry Eyes Burning Eyes Red Eyes Glare Sensitivity Excess Tearing Neck, Shoulder & Back Pain. อาการของ CVS ดวงตาล้า ดวงตาตึงเครียด ดวงตาช้ำ การมองเห็นระยะใกล้ๆ เบลอเป็นระยะๆ การมองเห็นระยะไกลๆ เบลอนานๆ ครั้ง ปวดหัว ดวงตาแห้ง แสบตา ตาแดง ไวต่อแสง น้ำตาไหลมาก ปวดคอ ไหล่ และหลัง

8 SOLUTIONS 1) Position the Monitor 20 to 26 Inches away the Eyes 2) Take Breaks between 20 to 60 Minutes for about 2-4 Minutes 3) Arrange light source to Minimize glare & Reflections on the screen 4) Blink frequently to Moisture the Eyes 5) Use Anti-Glare Computer Screen or Anti-Glare Spectacles. วิธีแก้ไข 1. วางจอมอนิเตอร์ ห่างประมาณ นิ้ว จากดวงตา 2. พักสายตา 2-4 นาที ทุก นาที 3. ปรับแสงที่จะเข้าตาและสะท้อนจากจอให้น้อยที่สุด 4. กระพริบตาบ่อยๆ เพื่อให้ดวงตาชุ่มชื่น 5. ให้ใช้แผ่นกรองแสงสำหรับหน้าจอ Computer

9 ADVANTAGES OF ANTI-GLARE COATING (ARC)
Eliminate reflections almost entirely. Reduce eye fatigue in office environment and under artificial light. Cuts the glare from PC Monitor. ประโยชน์ของแผ่นกรองแสง กำจัดแสงสะท้อนที่ผ่านมาทั้งหมด ลดความอ่อนล้าของดวงตาภายใต้สิ่งแวดล้อมในที่ทำงานและภายใต้แสงไฟ

10 IMPORTANT TIPS FOR COMPUTER USERS

11 TIP - 1 Wear glasses, with UV protection while working at the computer, even if one normally doesn’t need corrective vision. สวมแว่นตาที่มีการป้องกันรังสี UV ขณะทำงาน แม้ว่าจะเป็นคนสายตาปกติ

12 TIP - 2 Remind yourself to blink more often while working at the computer screen to prevent dryness of the eyes. เตือนตัวเองเสมอว่าให้กระพริบตาบ่อยๆ ขณะทำงานหน้าจอ Computer เพื่อป้องกันไม่ให้ดวงตาแห้ง

13 TIP - 3 Take 15 or 20 second rest breaks every 15 minutes. Use this time to just look around the room. พักสายตา วินาที ทุก 15 นาที โดยการมองไปรอบๆ ห้อง

14 TIP - 4 Adjust the position of your computer screen. It should be below eye level, so you’re looking down at it. A viewing distance of 20” to 26” inches is ideal. ปรับตำแหน่งจอ Computer ของคุณ โดยให้อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับสายตา ซึ่งคุณจะมองต่ำลงไป ระยะห่างประมาณ นิ้ว ดีที่สุด

15 TIP -5 Black characters on a white background are usually the best. Avoid dark backgrounds. The size of the text should be three times the size of the smallest text you can read. ใช้ตัวอักษรสีดำบนพื้นสีขาวเสมอดี ที่สุด หลีกเลี่ยงพื้นสีเข้ม และขนาด ข้อความควรมีขนาดใหญ่เป็น 3 เท่าของขนาดข้อความที่เล็กที่สุดที่คุณอ่านได้

16 TIP - 6 Use Grey Tinted Lenses, which is a Neutral Absorber and can filter unwanted effects of certain colors. ใช้เลนส์สีเทาซึ่งดูดกลืนแสงโดยธรรมชาติ และยังสามารถกรองสีที่ไม่ต้องการได้พอสมควร

17 TIP - 7 Keep your computer screen free of dust.

18 YOUR AFFAIR WITH COMPUTERS COULD GIVE YOU CVS
การทำงานของคุณกับ Computer ส่งผลให้คุณ เป็น CVS

19 ERGONOMICS

20 Wear glasses with Anti-Reflection Coating while working in front of the computer.

21 The monitor should be positioned at your eye level or slightly below your eye level.
จอมอนิเตอร์ควรอยู่ในตำแหน่งระดับสายตา หรือ ต่ำกว่าระดับสายตาเล็กน้อย

22 This is the ideal position of your monitor & is the correct posture of a computer user.

23 Make sure your wrists are not bent while using the keyboard & the mouse.
ข้อมือของคุณต้องไม่งอขณะใช้คีย์บอร์ดและเมาส์

24 Avoid bright overhead lighting that directly falls on your face.
หลีกเลี่ยงแสงที่ส่องมาเหนือศีรษะ ซึ่งตกลงมาใส่หน้าของคุณโดยตรง

25 Uncomfortable chair & Position can cause neck strain.
เก้าอี้และตำแหน่งที่ไม่สบาย เป็นสาเหตุของการตึงที่คอ

26 Adjust the height of the chair so that your feet are firmly on the ground.
ปรับความสูงของเก้าอี้ ให้เท้าของคุณอยู่บนพื้นได้อย่างมั่นคง

27 Improper posture & un- comfortable chair can cause back strain & back pain.
ท่าที่ไม่เหมาะสม และเก้าอี้ที่ไม่สบายเป็นสาเหตุของอาการปวดหลัง

28 DO’S & DONT’S

29 DO’S TAKE A BREAKROM READING OR WATCHING TV AT REGULAR INTERVALS BY LOOKING AWAY AT DISTANCE OBJECTIVES. พักการอ่านหนังสือและดูโทรทัศน์ เป็นระยะๆ โดยการมองวัตถุที่อยู่ไกลๆ

30 DO’S READ IN A WELL LIT ROOM WITH UNIFORM LIGHTING.
ควรอ่านหนังสือในห้องที่มีแสงเพียงพอสม่ำเสมอ

31 DO’S WATCH TV IN AN ADEQUATELY LIT UP ROOM, WITH THE TV AT EYE LEVEL AND AT A DISTANCE OF AT LEAST 2.5 METRES. ดูโทรทัศน์ในห้องที่มีแสงเพียงพอและตั้งโทรทัศน์ในระดับสายตาและควรมีระยะห่างอย่างน้อย 2.5 เมตร

32 DO’S WHILE READING ALWAYS SIT STRAIGHT, HOLDING THE BOOK SLIGHTLY ANGLES TOWARDS THE EYES, AT A DISTANCE OF 35 TO 40 CM. ขณะอ่านหนังสือนั่งตัวตรงเสมอ ถือหนังสือทำมุมเล็กน้อยกับระดับสายตา โดยมีระยะห่างประมาณ เซนติเมตร

33 DONT’S DO NOT READ AT A STRETCH FOR MORE THAN 25 TO 30 MINUTES. TAKE A BREAK TO REST THE EYES. อย่าอ่านหนังสือติดต่อกันนานกว่า นาที ควรมีการพักสายตาบ้าง

34 DONT’S WHILE WATCHING TV DO NOT ALLOW ANY LIGHT TO BE REFLECTED OFF THE SCREEN TO YOUR EYES. ขณะดูโทรทัศน์ อย่าให้มีแสงสะท้อนที่หน้าจอเข้าสู่ตาของคุณ

35 DONT’S DO NOT READ WHILE LYING DOWN. อย่าอ่านหนังสือขณะนอนราบอยู่

36 DONT’S DO NOT WATCH TV IN THE DARK OR WHILE LYING DOWN.
อย่าดูโทรทัศน์ในที่มืด และขณะนอนราบอยู่


ดาวน์โหลด ppt You spend the greater part of your life before the computer screens, unaware that it causes a condition known as CVS. or Computer Vision Syndrome. คุณใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของคุณอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์โดยไม่ระวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google