งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.ข้อใดสะกดถูกต้อง? ก.ข้ะ ข.ข่ะ ค.ข๋ะ. 1.ข้อใดสะกดถูกต้อง? ก.ข้ะ ข.ข่ะ ค.ข๋ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.ข้อใดสะกดถูกต้อง? ก.ข้ะ ข.ข่ะ ค.ข๋ะ. 1.ข้อใดสะกดถูกต้อง? ก.ข้ะ ข.ข่ะ ค.ข๋ะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1.ข้อใดสะกดถูกต้อง? ก.ข้ะ ข.ข่ะ ค.ข๋ะ

3 2.ข้อใดสะกดผิด? ก.ก้ะ ข.ก่ะ ค.ก๋ะ

4 3.ข้อใดสะกดถูกต้อง? ก.กา ข.ข๋า ค.ข๊า

5 4.ข้อใดสะกดผิด? ก.ค้า ข.ค่า ค.ค๋า

6 5.ข้อใดสะกดผิด? ก.ค๋าบ ข.ค๊าบ ค.ค้าบ

7 6.ก-ออ-ย สะกดได้ว่า..? ก.กอด ข.กย ค.กอย

8 7.ข-อา-ย สะกดได้ว่า? ก.ขา ข.ขาย ค.อาย

9 8.ร-โอะ-ด สะกดได้ว่า..? ก.รถ ข.รด ค.โรด

10 9.ข-เอีย-น สะกดได้ว่า? ก.เขีย ข.เขียด ค.เขียน

11 10.ย-เอะ-บ สะกดได้ว่า? ก.เย็น ข.เย็บ ค.ยิน


ดาวน์โหลด ppt 1.ข้อใดสะกดถูกต้อง? ก.ข้ะ ข.ข่ะ ค.ข๋ะ. 1.ข้อใดสะกดถูกต้อง? ก.ข้ะ ข.ข่ะ ค.ข๋ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google