งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Internet Inquiry and Internet Parton โดย ชัยฤทธิ์ อิน ภิรมย์ บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเต็มส์ คอน ซัลติ้ง จำกัด สถาบันการพล ศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Internet Inquiry and Internet Parton โดย ชัยฤทธิ์ อิน ภิรมย์ บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเต็มส์ คอน ซัลติ้ง จำกัด สถาบันการพล ศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Internet Inquiry and Internet Parton โดย ชัยฤทธิ์ อิน ภิรมย์ บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเต็มส์ คอน ซัลติ้ง จำกัด สถาบันการพล ศึกษา

2 Internet Inquiry Searching บริการค้นหาทรัพยากร

3

4

5

6

7 Internet Patron บริการตรวจสอบการยืม

8

9

10

11 หมายถึง เริ่มต้นใช้การสืบค้น หรือการค้นแบบมี เงื่อนไข “ หรือ ” = “ OR ” หมายถึง การกำหนดขอบเขต การค้นของข้อมูล หมายถึง การค้นแบบมีเงื่อนไข “ และ ” = “ and ” หมายถึง ดูผลลัพธ์จากการ สร้างเงื่อนไข หมายถึง การค้นแบบมีเงื่อนไข “ ไม่เอา ” = “ not ” หมายถึง ยกเลิกการค้นแบบมี เงื่อนไขทั้งหมด

12


ดาวน์โหลด ppt Internet Inquiry and Internet Parton โดย ชัยฤทธิ์ อิน ภิรมย์ บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเต็มส์ คอน ซัลติ้ง จำกัด สถาบันการพล ศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google