งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร.องค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร.องค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร.องค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา
ดร.องค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา

2 ความรู้ คู่คุณธรรม ความรู้ คู่คุณธรรม คำค่าล้นขดขอดเป็นแหวน
สีแดงสุกกะย้อนมีหัวแก้ว คือคนฮู้วิชาดีหลายอย่าง กิริยาส่อยยู้ซูขึ้นจั่งข่อยเฮือง เจ้าเอ๊ย ความรู้ คู่คุณธรรม

3 พระต้องมีศีล ครูต้องมีวินัยและจรรยาบรรณ
บวยบ่มีด้ามสิเอาหยังมาค้างแอ่ง เขาสิเอิ้นกะโป๋บักพร้าว บ่มีเอิ้นว่ากะบวย พระต้องมีศีล ครูต้องมีวินัยและจรรยาบรรณ

4 เป็นคนสุขุมรอบคอบ กินแกงให้เจ้าซอมเบิ่งก้าง คาคอสิจิ้มยาก ดูกมันไปอยู่ค้าง กลืนน้ำสิบ่ลง ซั่นแหล๋ว

5 อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวเอาตัวรอด
อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวเอาตัวรอด อันว่ายูงยางไม้ลมตียังหักก่อง บัดว่าเครือหญ้าป้องลมต้องกะบ่เพ

6 ลงมือทำอะไรต้องทำให้สำเร็จ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
ลงมือทำอะไรต้องทำให้สำเร็จ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ตกกะเทินว่าได้กำคอแข้ อย่าวางหางให้มันฟาด นับแต่มื้อสิทื้นคอแข้ใส่ตม

7 มีหลักอิง มีผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือไว้ปรึกษา
มีหลักอิง มีผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือไว้ปรึกษา ซาดทีแนวนามบ้งแปนโต กาสิตอดกินแหล่ว ให้เฮ็ดคือจั่งหม่อน ใยหุ้มห่อโต หลานเอ๊ย


ดาวน์โหลด ppt ดร.องค์กร อมรสิรินันท์ เลขาธิการคุรุสภา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google