งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Crane Inspection COMPANY PROFILE TPL&M SERVICE CO.,LTD

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Crane Inspection COMPANY PROFILE TPL&M SERVICE CO.,LTD"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Crane Inspection COMPANY PROFILE TPL&M SERVICE CO.,LTD
+66 (0) , +66 (0) , +66 (0) , +66 (0) 39/65 Moo 4 Tumbol Tubma Amphur Muang Rayong 21000

2 Agenda Objective Safety Type of Crane Inspection Test Load Form
Property of Inspector Experience

3 1. Objective 1.1 To use correctly via characteristics of the job
1.2 Safety during work 1.3 To meet the requirements of the Department of Labor Standards Law 1. Objective

4 2. SAFETY - Age - Knowledge - Consciousness - Motivation - Performance
People - Age - Knowledge - Consciousness - Motivation Machine - Performance - Maintenance - How to use Workflow - Equipment - Accessories - Work plan

5 Awareness (The way to consideration awareness of safety)
Working in high place Working in wet floor Working in confined Working in the road Working in loud noise Working with machine Working with electricity Working in unfavorable condition Wbmj orking with chemical Prevent and protect conflagrations

6 3. TYPE OF CRANE 3.1 Overhead Crane (แบบ คป.1, ปจ.1, Other Form)
3.2 Mobile Crane (แบบ คป.2, ปจ.2, Other Form)

7 3.1 ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ (Overhead Crane)
หมายถึง ปั้นจั่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมและ เครื่องต้นกำลังอยู่ในตัว ซึ่งติดตั้งอยู่บนหอสูง ขาตั้ง หรือ บนล้อเลื่อน

8 3.2 ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ (Mobile Crane)
หมายถึง ปั้นจั่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องต้น กำลังอยู่ในตัวซึ่งติดตั้งอยู่บนยานที่ขับเคลื่อนในตัวเอง

9 4. Inspection 4.1 Overhead Crane - Overall Inspection

10 Criterion นายจ้างที่ใช้ ประกอบ ทดสอบ ซ่อมบำรุง และ ตรวจสอบปั้นจั่นต้องปฏิบัติตามรายละเอียด คุณลักษณะ และคู่มือการใช้งาน ที่ผู้ผลิตปั้นจั่นกำหนดไว้ (ถ้าไม่มีคู่มือ การใช้งานต้องให้วิศวกรกำหนดขึ้นเป็นหนังสือ)

11 4.1.2 ต้องมีการตรวจสอบปั้นจั่นทุกๆ ระยะตามกฎหมาย กำหนด -ให้นายจ้างบันทึกเวลาที่ตรวจสอบและผลการตรวจสอบ โดยมีวิศวกรเป็นผู้รองรับไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบได้ในระหว่างการทำงาน

12 4.1.3 ให้นายจ้างจัดให้มีการควบคุมให้มี สลิงเหลืออยู่ใน กว้านไม่น้อยกว่า สองรอบ

13 4.1.4 ตรวจสอบตะขอและชุดล๊อคป้องกันสลิงหลุดจากตะขอ ปั้นจั่น

14 4.1.5 ส่วนหมุนต้องมีที่ครอบปิด - ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ (Coupling)

15 4.1.6 ปั้นจั่นที่สูงเกิน 3 เมตร ต้องมีบันได/ราวจับ/โครง กันตก
ปั้นจั่นที่สูงเกิน 3 เมตร ต้องมีบันได/ราวจับ/โครง กันตก มีพื้นกันลื่น ราวกันตก และแผงกันตกระดับพื้น ของปั้นจั่นที่ต้องมีการจัดทำพื้นและทางเดิน

16 4.1.8. มีเครื่องดับเพลิงในห้องบังคับเครน
ฐานปั้นจั่นต้องมีความมั่นคงแข็งแรงโดยมีวิศวกรเป็นผู้รับรอง ขณะที่ปั้นจั่นทำงานต้องมีสัญญาณเสียง และแสงเตือนตลอดเวลา

17 4.1.11 มีป้ายบอกพิกัดการน้ำหนักการยก , รอกตะขอติด ป้ายเตือนอันตราย
ตรวจสอบ ห้ามใช้เชือกลวดเหล็กกล้าที่ชำรุดบกพร่อง เข้าลักษณะห้ามใช้(ห้ามใช้สลิงที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 95 % เส้นลวดขาดไม่เกิน 3 เส้นในหนึ่งเกลียว, ไม่ชำรุดจากการถูกบดกระแทก, ความร้อนหรือสนิม)

18 4.1.12 ความยาวเกลียว ( Lay length ) คือระยะช่วงของเส้น ลวดเกลียวพันรอบศูนย์กลางของแนวกลาง 1 รอบ

19 อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่าศูนย์กลางรอกและสลิงดังนี้ - 18 ต่อ 1 รอกปลายแขน ,16 ต่อ 1 รอกตะขอ, 15 ต่อ 1 รอกหลังแขน

20 ต้องมีคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับปั้นจั่นให้ลูกจ้างได้ ศึกษาและปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย มีผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นผู้ให้สัญญาณ ผู้ผูกมัดหรือ ผู้ควบคุมปั้นจั่น ต้องผ่านการอบรม

21 4.1.16 กรณีปั้นจั่นใช้เครื่องยนต์
จัดทำสิ่งครอบปิดท่อไอเสีย ถังเก็บท่อเก็บติดตั้งในลักษณะไม่เกิดอันตรายเมื่อเกิด รั่วหรือหก มีมาตรการในการเก็บเคลื่อนย้ายเชื้อเพลิงสำรองด้วย ความปลอดภัย เมื่อมีการใช้ปั้นจั่นใกล้สายไฟ ให้รักษา ระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ต้องจัดทำเครื่องหมายหรือเครื่องกั้นแสดง เขตอันตรายระหว่างการทำงาน

22 4.1.19.ทดสอบการทำงานของเครน
ขึ้น – ลงตะขอตรวจสอบ ลิมิต สวิทช์ เคลื่อนที่ Bridge ,Trolley ตรวจสอบการทำงาน Trolley Bridge

23 ชุดควบคุม สวิตซ์ฉุกเฉิน

24 4.2 Mobile Crane ขาหยั่ง รอยฉีกร้าว ตรวจสอบไฮดรอลิก

25 ตรวจสอบรอกสลิง ตรวจสอบองศางาน ตรวจสอบตะขอ ตรวจสอบเครื่องยนต์

26 ตรวจสอบสลิงที่ตะขอปั้นจั่น
ตรวจสอบสลิงที่ปลายแขนปั้นจั่น ตรวจสอบ Safety device ตรวจสอบสายไฮดรอลิก

27 5. Test Load 5.1 ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ (Overhead Crane) Test Weight
ทดสอบที่ 1.25 เท่าของ น้ำหนักที่ใช้จริงโดยไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัย

28 Holding Minute

29 5.2 ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ (Mobile Crane)
ทดสอบ Test load ตาม Load Chart Holding นาที

30 6. Form 6.1 Overhead Crane - ใช้ คป.1 หรือ ปจ.1 (ตามเอกสารแนบ) ตามกฏหมายกระทรวงแรงงานปี Mobile Crane - ใช้ คป.2 หรือ ปจ.2 (ตามเอกสารแนบ) ตาม กฏหมายกระทรวงแรงงานปี 2552

31 7. Property of Inspector - ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกร ควบคุม ระดับ สามัญวิศวกร สาขา วิศวกรรมเครื่องกล เลขทะเบียน สก.3420 ตาม พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ ( ตามเอกสาร แนบ ดูได้ที่ ) - ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร การพัฒนา บุคลากรเพื่อเป็นผู้ตรวจสอบเครน/ปั้นจั่น ( ตาม เอกสารแนบ ดูได้ที่ )

32 8. Experience พ.ศ. 2555 - ตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น บมจ.เอส ที พี แอนด์ ไอ (ศรีราชา) - ตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น บมจ.เอส ที พี แอนด์ ไอ (แหลมฉบัง) - ตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น บมจ.เอส ที พี แอนด์ ไอ (ชลบุรี) - ตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น บมจ.เอส ที พี แอนด์ ไอ (ระยอง)

33 - ตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น Hi-P (Thailand) Co,Ltd
พ.ศ. 2556 - ตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น บมจ.เอส ที พี แอนด์ ไอ (ศรีราชา) - ตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น บมจ.เอส ที พี แอนด์ ไอ (แหลมฉบัง) - ตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น บมจ.เอส ที พี แอนด์ ไอ (ชลบุรี) - ตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น บมจ.เอส ที พี แอนด์ ไอ (ระยอง)

34 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt Crane Inspection COMPANY PROFILE TPL&M SERVICE CO.,LTD

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google