งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SIRIRAJ Research SiteClinical SiteInvestigative Site CHLA-SIRIRAJ Database Image Analysis within 5 working days MR Acquisition On-Site MR Acquisition Image.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SIRIRAJ Research SiteClinical SiteInvestigative Site CHLA-SIRIRAJ Database Image Analysis within 5 working days MR Acquisition On-Site MR Acquisition Image."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SIRIRAJ Research SiteClinical SiteInvestigative Site CHLA-SIRIRAJ Database Image Analysis within 5 working days MR Acquisition On-Site MR Acquisition Image Analysis within 5 working days On-Site MR Acquisition CRF Report Patients

2 SIRIRAJ Clinical Site Report Patients มีสิทธิ เบิก MRI? ใช่ไม่ใช่ กรมบัญชีกลาง รหัส MRI Congenital Heart 5952 ราคา 12,000 บาท มีสิทธิขอรับค่า ลดหย่อน 5,000 บาท ( ตามเงื่อนไข ของ โครงการวิจัยศิ ริราช ) SIRIRAJ Heart Function Reports (report_heart_ function.jpg) Heart and Liver Iron Reports (report_iron_ measurement. jpg) Within 5 working days

3 Investigative Site On-Site MR Acquisition CRF Report มีสิทธิ เบิก MRI? ใช่ไม่ใช่ กรมบัญชีกลาง รหัส : MRI Congenital Heart 5952 ราคา 12,000 บาท ค่าทำ MRI 12,000 บาท SIRIRAJ Heart and Liver Iron Reports (report_iron_ measurement. jpg) Within 5 working days


ดาวน์โหลด ppt SIRIRAJ Research SiteClinical SiteInvestigative Site CHLA-SIRIRAJ Database Image Analysis within 5 working days MR Acquisition On-Site MR Acquisition Image.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google