งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบสำรวจความชื่นชอบในแนวเพลง นักเรียน สวคท. ชั้นมัธยมปลาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบสำรวจความชื่นชอบในแนวเพลง นักเรียน สวคท. ชั้นมัธยมปลาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบสำรวจความชื่นชอบในแนวเพลง นักเรียน สวคท. ชั้นมัธยมปลาย
ของ นักเรียน สวคท. ชั้นมัธยมปลาย

2 ประเภทของแนวเพลง 1. POP : เป็นแนวเพลงซึ่งมีลักษณะของโมโลดี้ที่ฟังง่าย ฟังสบาย และมีท่วงทำนองที่พริ้วไหว สามารถสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ฟังได้ 2. JAZZ : ร่าเริงค่อนช้างไปทางหรูหรา เครื่องดนตรีส่วนใหญ่ที่ใช้ก็จะเป็นเครื่องลม เช่น แซ็กโซโฟน 3. TECHZO : แนวนี้มักจะได้ยินตามในผับ ได้ยินแล้วอยากเต้นอยากดิ้น ด้วยจังหวะที่หนักแน่นและเสียงเพลงที่ทุ้มดังๆ เครื่องดนตรีที่ใช้มักเป็น sound effect 4. HIP-POP : คล้ายแนวTECHNO แต่ซอฟกว่า ฟังแล้วเข้าถึงอารมณ์จริงๆ จะเน้นที่ตัวนักร้องที่ร้องเป็นจังหวะและมีคำสัมผัสในเนื้อร้อง

3 5. SOUL / R&B : เน้นเนื้อร้องเกี่ยวกับเรื่องความรัก ซึ้งๆ กับการเล่นจังหวะที่พอดีกัน ดนตรีสดใส แต่ยังไม่สดใสเท่า POP เครื่องดนตรีไม่จำกัดแนว 6. BALLED : เป็นอีกแนวที่เนื้อร้องเกี่ยวกับความรัก ซึ้งๆ ค่อยๆเป็นค่อยๆไป อิมเมจของ BALLED คือ ผู้หญิงวัยแรกเริ่มมีความรัก เครื่องดนตรีไม่จำกัดแนว 7. ROCK : ฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้น เท่ เร้าใจ ไม่จำเป็นต้องใช้จังหวะหนักแน่นหรือเร็วเสมอไป แค่ฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจก็เพียงพอแล้ว

4 ระดับชั้นและเพศมีผลต่อการชอบแนวเพลงหรือไม่
คำชี้แจงแบบสำรวจ ระดับชั้นและเพศมีผลต่อการชอบแนวเพลงหรือไม่ ขอบเขตการสำรวจ นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สวคท.)

5 แบบฟอร์มแบบสำรวจ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ เพศ ชาย หญิง
เพศ ชาย หญิง ระดับชั้น ม ม ม.6 POP JAZZ TECHNO HIP-HOP R&B BALLAD ROCK FUNK อื่นๆ

6 สรุปแบบสำรวจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะชอบแนวเพลง POP และ R&B ในเพศหญิงและเพศชายมีความเหมือนในแนวเพลง POP แต่ในเพศชายจะมีความชอบในเพลง ROCK มากกว่าเพศหญิง

7 สรุปแบบสำรวจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมแล้วชอบแนว POP เช่นเดียวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพศหญิงจะมีความชอบในแนวเพลง TECHNO และ HIP-HOP มากกว่าเพศชาย

8 สรุปแบบสำรวจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดยภาพรวมส่วนใหญ่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความชื่นชอบในแนวเพลง POP และ R&B ในเพศหญิงและเพศชายของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนมากไม่มีความแตกต่างในการชอบแนวเพลง ส่วนใหญ่แล้วชอบเหมือนๆกัน

9 สรุปแบบสำรวจระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิงและนักเรียนต่างระดับชั้น
ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 หรือ 6 มีความชอบในแนวเพลง POP อาจเป็นเพราะว่าแนวเพลงส่วนใหญ่เป็นแนวเพลงPOP จึงหาฟังง่าย ดนตรี สบายๆ ฟังแล้วรู้สึกสบายผ่อนคลายตามเนื้อเพลงไปด้วย ในแนวR&B ก็เช่นเดียวกัน ระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนนั้น ส่วนใหญ่มีแนวเพลงที่ชอบเหมือนกัน อาจมีเพียงบางส่วนที่ชอบหลายแนวเพลง เพศเดียวกันหรือต่างระดับชั้นล้วนมีแนวเพลงที่ชอบเหมือนกัน แต่เพศชายบางส่วนชอบแนว ROCK มากกว่า และเพศหญิงบางส่วนชอบแนว HIP-HOPมากว่าเพศชาย อาจเนื่องมาจากลักษณะในเพศชายและเพศหญิงหรือลักษณะนิสัยของบุคคลนั้น

10 ผลการสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน
ผลการสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน

11 ผลการสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน
ผลการสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน

12 ผลการสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน
ผลการสำรวจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน

13 เปรียบเทียบความชื่นชอบแนวเพลงแต่ละระดับชั้น

14 เปรียบเทียบความชอบแนวเพลงระหว่างเพศหญิงและเพศชาย

15 ขอบคุณค่ะ / ครับ


ดาวน์โหลด ppt แบบสำรวจความชื่นชอบในแนวเพลง นักเรียน สวคท. ชั้นมัธยมปลาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google