งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Container Throughput At Laem Chabang Port 2013 TIFFA ICD Company Limited. INBOUNDOUTBOUND Laden1,779,2663,13,858 Empty1,130,3530 Total2,909,6193,131,858.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Container Throughput At Laem Chabang Port 2013 TIFFA ICD Company Limited. INBOUNDOUTBOUND Laden1,779,2663,13,858 Empty1,130,3530 Total2,909,6193,131,858."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Container Throughput At Laem Chabang Port 2013 TIFFA ICD Company Limited. INBOUNDOUTBOUND Laden1,779,2663,13,858 Empty1,130,3530 Total2,909,6193,131,858 Source : BSAA

3 INBOUND 20122013Variance Laden1,817,7941,779,266-2.12 % Empty1,057,9641,130,3536.84 % Total2,875,7582,909,6191.18 % TIFFA ICD Company Limited. Container Throughput At Laem Chabang Port Source : BSAA

4 OUTBOUND 20122013Variance Laden3,051,0273,131,8582.65 % Empty00- Total3,051,0273,131,8582.65 % Container Throughput At Laem Chabang Port TIFFA ICD Company Limited. Source : BSAA

5 INBOUNDVarianceOUTBOUNDVariance 20122013 20122013 Laden1,817,7941,779,266- 2.12 %3,051,0273,131,8582.65 % Empty1,057,9641,130,3536.84 %-- - Total2,875,7582,909,6191.18 %3,051,0273,131,8582.65 % Container Throughput At Laem Chabang Port TIFFA ICD Company Limited. Source : BSAA

6 Container Throughput At Laem Chabang Port TIFFA ICD Company Limited. Source : BSAA

7 Container Throughput At Laem Chabang Port TIFFA ICD Company Limited. Source : BSAA

8 Container Throughput At Laem Chabang Port TIFFA ICD Company Limited. Source : BSAA

9 Container Throughput at Bangkok Port ( Klong Toey) 2013 INBOUNDOUTBOUND Laden838,587629,362 Empty23,99213,106 Total862,579642,468 TIFFA ICD Company Limited. Source : BSAA

10 Container Throughput at Bangkok Port ( Klong Toey) INBOUND 20122013Variance Laden791,185838,5875.99 % Empty33,63823,992- 28.68 % Total824,823862,5794.58 % TIFFA ICD Company Limited. Source : BSAA

11 OUTBOUND 20122013Variance Laden545,384629,36215.40 % Empty27,20713,106-51.83 % Total572,591642,46812.20 % Container Throughput at Bangkok Port ( Klong Toey) TIFFA ICD Company Limited. Source : BSAA

12 Container Throughput at Bangkok Port ( Klong Toey) TIFFA ICD Company Limited. Source : BSAA

13 Container Throughput at Bangkok Port ( Klong Toey) TIFFA ICD Company Limited. Source : BSAA

14 Container Throughput at Bangkok Port ( Klong Toey) TIFFA ICD Company Limited. Source : BSAA

15 Container Throughput at The Private Wharves 2013 TIFFA ICD Company Limited. TIFFA ICD Company Limited. INBOUNDOUTBOUND Laden139,247193,496 Empty31,7980 Total171,045193,496 Source : BSAA

16 Container Throughput at The Private Wharves TIFFA ICD Company Limited. INBOUND 20122013Variance Laden160,639139,247-13.32 % Empty26,78531,79818.72 % Total187,424171,045-8.74 % Source : BSAA

17 Container Throughput at The Private Wharves TIFFA ICD Company Limited. OUTBOUND 20122013Variance Laden188,803193,4962.49 % Empty00- Total188,803193,4962.49 % Source : BSAA

18 TIFFA ICD Company Limited. Container Throughput at The Private Wharves Source : BSAA

19 Container Throughput at The Private Wharves TIFFA ICD Company Limited. Source : BSAA

20 Container Throughput at The Private Wharves TIFFA ICD Company Limited. Source : BSAA

21 LICD Throughput of each Module 2013 TIFFA ICD Company Limited. INBOUNDOUTBOUND SSS168,881155,241 ESCO126,759132,098 ECTT157,074176,704 TIFFA82,31874,532 THL40,97055,096 NICD83,239121,251 Total659,241714,922 Source : BSAA

22 LICD Throughput of each Module TIFFA ICD Company Limited. INBOUND 20122013Variance SSS190,075168,881-11.15 % ESCO140,086126,759- 9.51 % ECTT161,972157,074- 3.02 % TIFFA93,23482,318- 11.71 % THL49,84540,970- 17.81 % NICD71,39983,23916.58 % Total706,611659,241- 6.70 % Source : BSAA

23 LICD Throughput of each Module TIFFA ICD Company Limited. OUTBOUND 20122013Variance SSS145,356155,2416.80 % ESCO133,986132,098- 1.41 % ECTT192,807176,704- 8.35 % TIFFA73,27874,5321.71 % THL44,61455,09623.49 % NICD104,061121,25116.52 % Total694,102714,9223.00 % Source : BSAA

24 LICD Throughput of each Module TIFFA ICD Company Limited. Source : BSAA

25 LICD Throughput of each Module TIFFA ICD Company Limited. Source : BSAA

26 Port and ICD Throughput (January - February) PORT OUTBOUND (TEUs)INBOUND Ldn + Mty (TEUs) 2013201420132014 LZP 473,600483,872424,326438,360 2.2%3.3% BKK 92,72099,582133,879120,668 7.4%-9.9% Private 28,58631,85129,98834,611 11.4%15.4% LKB 110,581115,136114,90198,032 4.1%-14.7% TOTAL 705,487730,441703,094691,671 3.5%-1.6% Source : BSAA TIFFA ICD Company Limited.

27 Inbound Throughput (January - February) Source : BSAA Laem ChabangKlong ToeyLat KrabangPrivate Jan-Feb 2013424,326133,879114,90129,988 Jan-Feb 2014438,360120,66898,03234,611 Unit : TEUs Laem Chabang 61% JAN-FEB 2013JAN-FEB 2014 Laem Chabang 63% Klong Toey 19%Klong Toey 18% Lat Krabang 16%Lat Krabang 14% Private Wharves 4%Private Wharves 5% JAN-FEB 2013JAN-FEB 2014 TIFFA ICD Company Limited.

28 Outbound Throughput (January - February) Laem ChabangKlong ToeyLat KrabangPrivate Jan-Feb 2013473,60092,720110,58128,586 Jan-Feb 2014483,87299,582115,13631,851 Unit : TEUs Laem Chabang 67% JAN-AUG 2012JAN-AUG 2013 Laem Chabang 66% Klong Toey 13%Klong Toey 14% Lat Krabang 16% Private Wharves 4% JAN-FEB 2013JAN-FEB 2014 TIFFA ICD Company Limited. Source : BSAA

29 Total Throughput (January - February) Laem ChabangKlong ToeyLat KrabangPrivate Jan-Feb 2013897,926226,599225,48258,574 Jan-Feb 2014922,232220,250213,16866,462 Unit : TEUs Laem Chabang 64% JAN-FEB 2013JAN-FEB 2014 Laem Chabang 65% Klong Toey 16%Klong Toey 15% Lat Krabang 16%Lat Krabang 15% Private Wharves 4%Private Wharves 5% TIFFA ICD Company Limited. Source : BSAA

30 Port and ICD Throughput (February) PORT OUTBOUND (TEUs)INBOUND Ldn + Mty (TEUs) 2013201420132014 LZP 250,342263,387215,399210,832 5.2%-2.1% BKK 45,73253,74359,51349,992 17.5%-16.0% Private 15,21416,19514,87515,768 6.4%6.0% LKB 56,11760,39255,33048,258 7.6%-12.8% TOTAL 367,405393,717345,117324,850 7.2%-5.9% TIFFA ICD Company Limited. Source : BSAA

31 Inbound and Outbound 20132014Variance TruckTrainTotalRail Share TruckTrainTotalRail Share TruckTrainTotal Jan 79,18234,853114,03530.6% 68,99535,523104,51834.0%-12.9%1.9%-8.3% Feb 77,02134,426111,44730.9% 71,83736,813108,65033.9%-6.7%6.9%-2.5% Mar 86,49138,152124,64330.6% Apr 66,03038,769104,79937.0% May 77,49437,322114,81632.5% Jun 75,77136,600112,37132.6% Jul 72,15139,443111,59435.3% Aug 74,31939,378113,69734.6% Sep 72,71138,192110,90334.4% Oct 80,09138,980119,07132.7% Nov 77,38840,688118,07634.5% Dec 74,69740,152114,84935.0% Total 913,346456,9551,370,301 33.3%140,83272,336213,16833.9% YTD Total 156,20369,279225,482 30.7%140,83272,336213,16833.9%-9.8%4.4%-5.5% ICD Train & Truck Sharing TIFFA ICD Company Limited. Source : BSAA

32 ICD Train & Truck Sharing Jan Mar May Jul Sep Nov Jan TRUCK TRAIN Volume (TEUs) 20132014 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 TIFFA ICD Company Limited. Source : BSAA

33 ICD Train & Truck Sharing Jan Mar May Jul Sep Nov Jan TRUCK TRAIN Volume (TEUs) 20132014 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% TIFFA ICD Company Limited. Source : BSAA

34 มูลค่าการนำเข้า เปรียบเทียบระหว่าง ปี 2556-2557 ( มกราคม - กุมภาพันธ์ ) เดือน / ปี 2556 ( ล้านบาท ) 2557 ( ล้านบาท ) เปลี่ยนแป ลง ( ล้านบาท ) เพิ่ม / ลด มกราคม 743,518. 3 667,007. 5 - 76,510.8 -10.3% กุมภาพัน ธ์ 595,388. 9 547,676. 1 - 47,712.8 -8.0% รวม 1,338,90 7.2 1,214,68 3.6 - 124,223. 6 -9.3% TIFFA ICD Company Limited. Source : MOC

35 เดือน / ปี 2556 ( ล้านบาท ) 2557 ( ล้านบาท ) เปลี่ยนแป ลง ( ล้านบาท ) เพิ่ม / ลด มกราคม 554,934. 3 578,042. 0 23,107.74.2% กุมภาพัน ธ์ 529,522. 3 599,065. 0 69,542.713.1% รวม 1,084,45 6.6 1,177,10 7.0 92,650.48.5% มูลค่าการส่งออก เปรียบเทียบระหว่าง ปี 2556-2557 ( มกราคม - กุมภาพันธ์ ) TIFFA ICD Company Limited. Source : MOC

36 ลำดับรายการ มูลค่า ( ล้าน บาท ) 1 น้ำมันดิบ 206,262.0 2 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 115,200.2 3 เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 77,043.7 4 เคมีภัณฑ์ 76,768.0 5 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 68,052.1 6 ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ 50,174.2 7 แผงวงจรไฟฟ้า 48,670.8 8 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ 43,013.2 9 สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและ ผลิตภัณฑ์ 41,824.7 10 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 35,505.6 สินค้านำเข้าสำคัญ 10 อันดับแรก ( มกราคม – กุมภาพันธ์ 2557 ) TIFFA ICD Company Limited. Source : MOC

37 ลำดับรายการ มูลค่า ( ล้าน บาท ) 1 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 126,278.2 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ 95,209.3 3 อัญมณีและเครื่องประดับ 60,516.7 4 น้ำมันสำเร็จรูป 54,016.8 5 เม็ดพลาสติก 50,799.5 6 เคมีภัณฑ์ 46,347.0 7 ยางพารา 45,439.7 8 ผลิตภัณฑ์ยาง 43,985.1 9 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของ เครื่องจักร 35,168.0 10 แผงวงจรไฟฟ้า 33,068.9 สินค้าส่งออกสำคัญ 10 อันดับแรก ( มกราคม – กุมภาพันธ์ 2557 ) TIFFA ICD Company Limited. Source : MOC

38 TIFFA ICD Company Limited. SEE YOU NEXT YEAR IN 2015 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt Container Throughput At Laem Chabang Port 2013 TIFFA ICD Company Limited. INBOUNDOUTBOUND Laden1,779,2663,13,858 Empty1,130,3530 Total2,909,6193,131,858.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google