งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย สุวิทย์ รัตนจินดา นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย สุวิทย์ รัตนจินดา นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย สุวิทย์ รัตนจินดา นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาระบบขนส่งสินค้า และ โลจิสติกส์ สำหรับสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สุวิทย์ รัตนจินดา นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

2 OUTLINE ภาพรวมระบบการขนส่งของไทย
วิเคราะห์สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กับการขนส่ง และโลจิสติกส์ กลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาระบบขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์ สำหรับสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

3 Nationwide Distribution
Suvarnabhumi Int’l Airport Map Ta Phut Bangkok Port (P.A.T) CHINA LANDBRIDGE Lat Krabang ICD Project 1 & 2 Chiangmai Laem Chabang Deep Sea Port Laos Myanmar Nationwide Distribution Truck Terminal Cambodia Malaysia Singapore

4 วิเคราะห์สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กับการขนส่ง และโลจิสติกส์
Greetings 25-28 September will be the official change over of airports in Bangkok. Dong Muang (the old airport) will no longer be receive any scheduled or regular charters flights & will be become ICAO classified DMK on the 28th September Suvarnabhumi (the new airport) will be where all these scheduled and regular charter flights will be operated to and from & will be ICAO classified BKK on the same date. The web-site address for the new airport is If you are travelling to/from Bangkok in the first month or so of the airport change-over, it is recommended that you proceed with extreme caution. Everyone is forecasting major problems with the new airport logistics and serious delays are expected due to issues with passenger & cargo ground handling, customs, cargo facilities & systems and other reasons not fully explained to one of our colleagues who has just returned from an inspection After 28th September Dong Muang (DMK) will be allowed to accept ad-hoc charters but, the Dept of Transport is doing all possible to force all operators to rebase to Suvarnabhumi (BKK), our guy there says there are lots of rumours that Dong Muang (DMK) could be closed for 7-14 days to force operators to leave. Already scheduled airlines who are transferring to the new airport are starting to announce embargos on belly freight & some full freighter operators are cancelling flights during the change over week. Source: News from USA

5 วิเคราะห์สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กับการขนส่ง และโลจิสติกส์ (ต่อ)
Expected Problems upon opening New Airport, and Taking Measures It has been announced by Thai Government that New BKK International Airport (Suvarnaphumi) shall open at 03:00 (AM) on 28 SEP, transferred from present one (Don Muang). However, it is not still clear about the new flow (regulation, operation, process, etc.) of export & import cargo at the area of Suvarnaphumi New Airport. And some part of the facilities (Free Zone Warehouse for Forwarders) is not ready enough yet, therefore forwarders have been facing the difficulties that we must continue setting up under the situation without fixed information and uncompleted common facilities, in order to minimize the confusion to the related valuable customers. Source: News from JAPAN

6 ปัจจัยสนับสนุนในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ
Location มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นระบบการขนส่งแบบ Multimodal Transport มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคารสนามบิน คลังสินค้า และระบบเชื่อมโยง Cargoes Base นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ

7 อุปสรรค และข้อจำกัด ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น การกำหนดเขต Free Zone
มาตราการทางภาษี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น -> ต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูงขึ้น
Terminal Handling Charges 150 BHT/HBL -> 250 BHT/HBL (ขาออก) 1 BHT/KG -> 2 BHT/KG (ขาเข้า) ค่าบริการระบบ ACCS 1 BHT/KG ค่าเช่า Warehouse BHT ++ ค่าเช่า Office BHT ++ ค่าขนย้ายสินค้าจาก Terminal Operator ไปยัง Warehouse (ปัจจุบันยังไม่กำหนดอัตราจัดเก็บ)

9 FREE ZONE เขต Free Zone ควรจะแยก Terminal Operator และ Warehouse
Gate House Truck Parking (93 units) Cargo Agent Office Car Park Custom EX Insp Checking Post (228) FZ Operator เขต Free Zone ควรจะแยก Terminal Operator และ Warehouse สถานะของผู้ให้บริการที่ Free Zone และปัญหาภาษี VAT 7%

10 Dalian Bonded Logistics Zone

11 VAT refund unpon Zone-entering
The Bonded Logistics Park enjoys the same preferential treatments as adopted by Free Trade Zone. With regards to Imp./Exp. Customs duty, BLZ follows the active policies in Export Processing Zone, which means the domestics goods will be regarded as exported upon the delivery to zone, therefore the exporter will be required to go through export formalities and the VAT will then be refunded. If the goods that stocked in the zone are to be distributed to the domestic market, importation formalities should be honored. Goods transactions within the zone are free from VAT and consumption tax.

12 EDI to XML and now ACCS จาก ดอนเมือง สู่ สุวรรณภูมิ

13 Today’s EDI National Gateways Royal Thai Customs Declaration
Cargo Agent 1 Declaration National Gateways 2 Declaration No HAWB 3 1 Declaration Royal Thai Customs Terminal Operator Declaration No 2 3 Declaration data Declaration data 3 4 MAWB/HAWB MAWB/HAWB 4

14 Paperless XML National Gateways ACCS Royal Thai Customs CCG TSP HAWB
Cargo Agent National Gateways 1 Declaration 2 Declaration No VMO MAWB B VMI 3 HAWB CLR CPR ACP C D ??? 1 Declaration Royal Thai Customs Terminal Operator Declaration No 2 3 Declaration data Declaration data 3 4 MAWB/HAWB MAWB/HAWB 4

15 Recommendations National Gateways ACCS Royal Thai Customs Cargo Agent
1 HAWB 1 HAWB National Gateways 2 Declaration MAWB 4 3 Declaration No HAWB 3 3 Declaration No 1 HAWB Royal Thai Customs Terminal Operator Declaration 2 Declaration No 3 4 MAWB MAWB 4

16 กลยุทธ์ใหม่สำหรับสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
ความสะดวก รวดเร็ว แน่นอน และปลอดภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เช่นระบบ RFID เป็นต้น ต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ที่แข่งขันกับท่าอากาศยานอื่น ๆ ได้ สร้างจุดขายและบริการที่แตกต่างจากสนามบินอื่น ๆ

17 Multimodal Transportation Hub / Suvarnabhumi Logistics City
Laem Chabang Deep Sea Port Bangkok Port (P.A.T) Suvarnabhumi Int’l Airport Nationwide Distribution Singapore Myanmar Laos Cambodia Malaysia LANDBRIDGE Truck Terminal Chiangmai CHINA Map Ta Phut Lat Krabang ICD Project 1 & 2 International Freight Terminal - Multi-modal Transshipment Hub - Warehousing & Distribution - LCL Consolidation Management

18 ขอบคุณครับ

19 ดาวน์โหลด ข้อมูลการสัมมนาได้ที่


ดาวน์โหลด ppt โดย สุวิทย์ รัตนจินดา นายกสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google