งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคัดลายมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคัดลายมือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคัดลายมือ

2

3

4

5 จุดประสงค์ ของการคัดลายมือ

6 ๑.เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการคัด
๒.เพื่อให้รู้จักการสังเกต เลียนแบบการคัดตัวหนังสือได้ ๓.เพื่อฝึกการคัดสู่การเขียนคล่อง ๔.เสริมสร้างลักษณะนิสัยในการทำงาน ๕.ฝึกสมาธิ มีวินัยในตนเอง สุขุม รอบคอบ

7 การคัดลายมือ ให้ถูกวิธี
การคัดลายมือ ให้ถูกวิธี

8 ไม่วางสมุดเอียงไปทางใดทางหนึ่ง
๑.นั่ง วางสมุด และจับดินสอด้วยท่าทางที่ถูกต้อง ดินสอหรือปากกาจะอยู่ที่นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้และนิ้วกลาง ไม่วางสมุดเอียงไปทางใดทางหนึ่ง นั่งตัวตรง ค้อมศีรษะเล็กน้อย สายตาห่างจากกระดาษประมาณ หนึ่ง ฟุต

9 ๒.ตั้งใจและมีสมาธิในการคัด
๓.เขียนตัวอักษรถูกต้องตามแบบการเขียนอักษรไทย ๔.เขียนตัวอักษรให้งาม ส่วนสูง ความกว้างถูกสัดส่วน ๕.วางรูปพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ให้ถูกตำแหน่ง

10 ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
หลักการคัดลายมือ ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด

11 ๑. ตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เครื่องหมายต่างๆ ถ้ามีหัวให้เขียนหัวก่อนฃแล้วลากเส้นต่อไปจนสิ้นสุดตัวอักษรโดยไม่ต้องยกมือ คัดด้วยลายมือเป็นระเบียบ สวยงาม อ่านง่าย ๒. พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเครื่องหมายต่างๆ ไม่ผิดตกหรือต่างไปจากต้นฉบับ เขียนตามสัดส่วนที่ถูกต้องและวางสระ วรรณยุกต์ ให้ถูกต้องตามหลักการเขียนภาษาไทย

12 ๓. การเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดให้เส้นพยัญชนะส่วนบนจรดครึ่งบรรทัดและพยายามอย่าให้มีรอยลบ ขูด ขีด ฆ่า
๔. คัดตัวอักษรตัวตรง มีหัวตัวอักษรชัดเจน ไม่เล่นหาง หรือลวดลายในลักษณะตัวอักษรแบบประดิษฐ์ เส้นตัวอักษรราบเรียบสม่ำเสมอ ไม่หนักบ้างเบาบ้าง

13 ๕. เว้นช่องไฟระหว่างตัวอักษรให้เท่ากัน
๕. เว้นช่องไฟระหว่างตัวอักษรให้เท่ากัน ๖. คำในภาษาไทยเขียนติดต่อกัน และเว้นวรรคตามหลักการเขียนภาษาไทย ให้ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt การคัดลายมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google