งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา เพื่อขอ รับ/ซื้อ สื่อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยใช้ระบบคูปองการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา เพื่อขอ รับ/ซื้อ สื่อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยใช้ระบบคูปองการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา เพื่อขอ รับ/ซื้อ สื่อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยใช้ระบบคูปองการศึกษา

2

3 - แบบคัดกรอง

4

5 วุฒิบัตรผู้ดำเนินการคัดกรอง

6 - แผน IEP มือ

7 คู่มือรายการสื่อ * กรอกรายการสื่อ/สอนเสริม ให้ครบ 2,000 บาท : 1 คน

8 - หนังสือนำส่ง - คำสั่งคัดกรอง - คป.01 ปริ้นในระบบ - แผน IEP ปริ้นในระบบ - คป.04 พร้อมแบบคัดกรองฯ - สศศ 2

9 หนังสือที่ทางโรงเรียนทำคำสั่งแต่งตั้งคณะคัดกรอง
- หนังสือนำส่ง - คำสั่งคัดกรอง - คป.01 ปริ้นในระบบ - แผน IEP ปริ้นในระบบ - คป.04 พร้อมแบบคัดกรองฯ - สศศ 2

10 - หนังสือนำส่ง - คำสั่งคัดกรอง - คป.01 ปริ้นในระบบ - แผน IEP ปริ้นในระบบ - คป.04 พร้อมแบบคัดกรองฯ - สศศ 2

11 - หนังสือนำส่ง - คำสั่งคัดกรอง - คป.01 ปริ้นในระบบ - แผน IEP ปริ้นในระบบ - คป.04 พร้อมแบบคัดกรองฯ - สศศ 2

12 - หนังสือนำส่ง - คำสั่งคัดกรอง - คป.01 ปริ้นในระบบ - แผน IEP ปริ้นในระบบ - คป.04 พร้อมแบบคัดกรองฯ - สศศ 2

13 แบบรายงานนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียน
ในระบบ SET - หนังสือนำส่ง - คำสั่งคัดกรอง - คป.01 ปริ้นในระบบ - แผน IEP ปริ้นในระบบ - คป.04 พร้อมแบบคัดกรองฯ - สศศ 2

14 แนบเอกสารส่งศูนย์ (ภายใน 10 วัน)
- หนังสือนำส่ง - คป.02 ตัวจริง แนบเอกสารส่งร้านค้า - คป.02 สำเนา - คูปองสื่อ (ติดลงกระดาษ)

15 แนบเอกสารส่งศูนย์ (ภายใน 10 วัน)
- หนังสือนำส่ง - คป.02 ตัวจริง แนบเอกสารส่งร้านค้า - คป.02 สำเนา - คูปองสื่อ (ติดลงกระดาษ)

16 แนบเอกสารส่งศูนย์ (ภายใน 10 วัน)
- หนังสือนำส่ง - คป.02 ตัวจริง แนบเอกสารส่งร้านค้า - คป.02 สำเนา - คูปองสื่อ (ติดลงกระดาษ)

17 แนบเอกสารส่งศูนย์ (ภายใน 10 วัน)
- หนังสือนำส่ง - คป.02 ตัวจริง แนบเอกสารส่งร้านค้า - คป.02 สำเนา - คูปองสื่อ (ติดลงกระดาษ) (ลายเซ็นร้านค้า) (ลายเซ็น ผอ.ศูนย์) (ลายเซ็นผู้นักเรียน)

18 - คป.16 (แทนหนังสือนำส่ง)
- คูปองสอนเสริม - คป.14 (เสนอ ผอ.โรงเรียน) - คป.17 - หน้าสมุดบัญชีธนาคาร

19 นักเรียนสามารถอ่านคำในสระแม่ ก กา ได้ 3 ใน 5 คำ เช่น ตา, ขา, งา
(ลายเซ็น ผอ.ศูนย์) (ลายเซ็นผู้นักเรียน) (ลายเซ็น ผอ.โรงเรียน) - คป.16 (แทนหนังสือนำส่ง) - คูปองสอนเสริม (ติดลงกระดาษ) 1A4 : 5 แผ่น - คป.14 (เสนอ ผอ.โรงเรียน) - คป.17 - หน้าสมุดบัญชีธนาคาร * ครู 1 คน : เด็ก 5 คน (ไม่เกิน 2 ชั่วโมง) (ชื่อครูที่มีรหัสสอนเสริม) (รหัสสอนเสริม) (ก่อนเรียน/พักเที่ยง/หลังเรียน) นักเรียนสามารถอ่านคำในสระแม่ ก กา ได้ 3 ใน 5 คำ เช่น ตา, ขา, งา (ลายเซ็นผู้นักเรียน) (ชื่อครูที่มีรหัสสอนเสริม)

20 - คป.16 (แทนหนังสือนำส่ง)
- คูปองสอนเสริม - คป.14 (เสนอ ผอ.โรงเรียน) 1 คน : 1 แผ่น - คป.17 - หน้าสมุดบัญชีธนาคาร

21 - คป.16 (แทนหนังสือนำส่ง)
- คูปองสอนเสริม - คป.14 (เสนอ ผอ.โรงเรียน) - คป.17 - หน้าสมุดบัญชีธนาคาร

22 เงินอุดหนุนของโรงเรียน
สมุดบัญชีธนาคาร เงินอุดหนุนของโรงเรียน - คป.16 (แทนหนังสือนำส่ง) - คูปองสอนเสริม - คป.14 (เสนอ ผอ.โรงเรียน) - คป.17 - หน้าสมุดบัญชีธนาคาร

23 วุฒิบัตรผู้ให้บริการเสริม

24 วุฒิบัตรผู้ให้บริการเสริม

25 หนังสือออกของโรงเรียน
แนบเอกสารส่งศูนย์ (ภายใน 15 วันทำการ) - หนังสือนำส่ง - ใบเสร็จสีขาวของ สพฐ หนังสือออกของโรงเรียน ในการนำส่งใบเสร็จ

26 แนบเอกสารส่งศูนย์ (ภายใน 15 วันทำการ)
- หนังสือนำส่ง - ใบเสร็จสีขาวของ สพฐ

27

28 😉😉 ✋👆👉👍👤👦👧👨👨👩👪💃🏃💑❤😂😉😉😋😒😭👶😸🐟🍒🍔💣📌📖🔨🎃🎈🎨🏈🏰🌏🔌🔑
ดาวน์โหลดข้อมูลในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาได้ที่เว็ปของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามนี้นะค่ะ 😉😉 ✋👆👉👍👤👦👧👨👨👩👪💃🏃💑❤😂😉😉😋😒😭👶😸🐟🍒🍔💣📌📖🔨🎃🎈🎨🏈🏰🌏🔌🔑


ดาวน์โหลด ppt การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา เพื่อขอ รับ/ซื้อ สื่อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยใช้ระบบคูปองการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google