งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชนิดของประโยค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชนิดของประโยค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชนิดของประโยค

2 ห้องเรียน ใน วิ่ง อย่า เล่น อย่าวิ่งเล่นในห้องเรียน
ห้องเรียน ใน วิ่ง อย่า เล่น อย่าวิ่งเล่นในห้องเรียน

3 จึง ทำไม มา เธอ สาย โรงเรียน ทำไมเธอจึงมาโรงเรียนสาย
จึง ทำไม มา เธอ สาย โรงเรียน ทำไมเธอจึงมาโรงเรียนสาย

4 อย่าวิ่งเล่นในห้องเรียน ทำไมเธอจึงมาโรงเรียนสาย
ประโยคคำสั่ง ทำไมเธอจึงมาโรงเรียนสาย ประโยคคำถาม

5 ประโยค ประโยค คือ การนำคำชนิดต่างๆ มาเรียงกันเป็นเรื่องราวเพื่อให้ได้ใจความสมบูรณ์ประโยคแบ่งออกเป็น ๖ ชนิด ได้แก่ ๑. ประโยคบอกเล่า ๒. ประโยคปฏิเสธ ๓. ประโยคคำถาม ๔. ประโยคคำสั่ง ๕. ประโยคแสดงความต้องการ ๖. ประโยคขอร้อง

6 ประโยคบอกเล่า ประโยคที่มีเนื้อความบอกเรื่องราวหรือรายละเอียดเพื่อให้คนฟังรับรู้ว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เท่านั้น - พ่อพาพวกเราไปเที่ยวสวนสัตว์     - ฉันมาโรงเรียนแต่เช้า 

7 ประโยคปฏิเสธ ประโยคที่มีเนื้อความบอกถึงการไม่ยอมรับข้อเสนอ หรือข้อตกลงต่างๆ ซึ่งมักจะมีคำว่า ไม่ ไม่ใช่ ไม่ได้ ประกอบอยู่ในประโยคด้วย - ฉันไม่เคยเห็นทะเล - วันนี้เขาไม่ได้มาโรงเรียน

8 ประโยคคำถาม ประโยคคำถาม คือ ประโยคที่มีเนื้อความที่ต้องการคำตอบ ซึ่งมักมีมีคำว่า  ใคร  อะไร  ที่ไหน  เมื่อไร   อยู่หน้าประโยคหรือท้ายประโยค - กระเป๋านี้เป็นของใคร  - เมื่อไหร่เธอจะส่งงาน    

9 ประโยคคำสั่ง ประโยคคำสั่ง คือ ประโยคที่มีเนื้อความบอกให้ผู้ฟังปฏิบัติตาม ให้ทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง - ห้ามทิ้งขยะบริเวณนี้ - อย่าเล่นในห้องประชุม

10 ประโยคแสดงความต้องการ
ประโยคแสดงความต้องการ คือ ประโยคที่มีเนื้อความบอกถึงความต้องการให้ผู้อื่นได้รับรู้ซึ่งมักมีมีคำว่า ว่า ต้องการ ปรารถนา ประสงค์ อยู่ในประโยค - แม่ต้องการให้ฉันไปตลาด - น้องอยากดูการ์ตูน

11 ประโยคขอร้อง ประโยคขอร้อง คือ ประโยคที่มีเนื้อความขอให้ผู้ฟังทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ โดยผู้ฟังจะทำหรือไม่ก็ได้ ซึ่งมักมีคำว่ากรุณา โปรด วาน ช่วย อยู่หน้าประโยค และจะมีคำว่า สิ หน่อย นะ อยู่หลังประโยค - ช่วยเปิดประตูให้ฉันหน่อย - เราไปเดินเล่นกันเถอะ

12 ใครยังไม่ได้ทำการบ้านวิชาภาษาไทย ประโยคคำถาม
ไข้เลือดออกมักจะระบาดในฤดูฝน ประโยคบอกเล่า อย่าเดินลัดสนาม ประโยคคำสั่ง โตขึ้นฉันอยากเป็นหมอ ประโยคแสดงความต้องการ

13 ช่วยส่งสมุดให้ผมหน่อย ประโยคขอร้อง
เมื่อเช้านี้คุณแม่ไม่ได้ไปตลาด ประโยคปฏิเสธ หนึ่งปีมี ๓๖๕ วัน ประโยคบอกเล่า พ่อต้องการให้ฉันเป็นครู ประโยคแสดงความต้องการ อะไรอยู่ในกล่อง ประโยคคำถาม

14 กรุณาอย่าส่งเสียงดัง ประโยคขอร้อง
ฉันไม่เคยเคยเห็นทะเล ประโยคปฏิเสธ นักกีฬาไม่ยอมเข้าแข่งขัน ประโยคปฏิเสธ เมื่อไหร่เขาจะกลับมา ประโยคคำถาม เธอช่วยฉันทำการบ้านหน่อย ประโยคขอร้อง


ดาวน์โหลด ppt ชนิดของประโยค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google