งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PowerPoint 2016.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PowerPoint 2016."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PowerPoint 2016

2 หัวข้อ รู้จักกับการนำเสนอ ขั้นตอนการสร้างงานนำเสนอ ด้วย PowerPoint
คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน 5 เทคนิค PowerPoint เรียบหรู..ดูมีระดับ

3 รู้จักกับการนำเสนอ การนำเสนอ หรือเรียกตามศัพท์ภาษาอังกฤษว่า การพรีเซนเตชัน(Presentation) มักเรียกติดปาก สั้นๆว่า การพรีเซนต์ ซึ่งก็คือการบรรยายเพื่อ นำเสนอหรือโน้มน้าวผู้ฟังด้วยข้อมูลต่างๆโดยการ นำเสนอที่ดีต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง กระชับ ถูกต้อง และเข้าใจได้ง่าย หลักการของโปรแกรม PowerPoint ก็คือ การ จำลองการทำงานของเครื่องฉายสไลด์ โดยข้อมูลที่ ใช้ในการนำเสนอจะถูกเก็บอยู่ในสไลด์ (Slide) แต่ ละสไลด์จะประกอบไปด้วยข้อความ กราฟ ตาราง รูปภาพ ไดอะแกรม หรือภาพเคลื่อนไหวต่างๆ

4 ขั้นตอนการสร้างงานนำเสนอด้วย PowerPoint
มีขั้นตอนในการนำเสนอพื้นฐานอยู่ 5 ขั้นตอน 1.สร้างสไลด์ ซึ่งสไลด์ที่สร้างขึ้นนี้อาจเป็นสไลด์เปล่าที่ไม่มีอะไรเลย หรือเป็นสไลด์สำเร็จรูปที่มีการตกแต่งแล้ว 2.กรอกข้อความ ต้องมีการกำหนดหัวข้อเพื่อแสดงให้ผู้ชมการนำเสนอทราบว่า สไลด์แผ่นนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร 3.ใส่รูปภาพ ตาราง แผนภูมิ 4.กำหนดลูกเล่นต่างๆในสไลด์ เช่น เมื่อเปิดสไลด์ จะเห็นข้อความวิ่งปรากฏจากมาด้านซ้ายของสไลด์ 5.นำเสนอผ่านสื่อต่างๆ ขั้นตอนสุดท้ายคือ ทดลองนำเสนอจริง

5 PowerPoint 2016 คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน
แถบเครื่องมือด่วน ให้คำาสั่งที่คุณชื่นชอบ ปรากฏ อย่างถาวร สำรวจ Ribbon ดูสิ่งที่ PowerPoint ทำาได้ โดยคลิกแท็บ Ribbon และสำารวจเครื่องมือที่มี ค้นหคำสั่งตามบริบท ค้นหาทุกสิ่งที่คุณต้องการ ค้นหาคำาสั่ง PowerPoint ดู วิธีใช้ หรือค้นหาเว็บ แชร์งานของคุณกับผู้อื่น เชิญบุคคลอื่นเข้ามาดูและแก้ไข งานนำาเสนอในระบบ Cloud เลือกข้อความ รูปภาพ หรือวัตถุอื่นๆ ในงาน นำาเสนอเพื่อแสดงแท็บเพิ่มเติม แสดงหรือซ่อน Ribbon คลิกไอคอนปักหมุดเพื่อให้ Rib- bon แสดงอยู่ต่อไปหรือซ่อนไว้อีก หมุนวัตถุในตำ�แหน่งเดิม ควบคุมการวางกล่องข้อความ รูปภาพ และวัตถุอื่นๆ ที่เลือกได้ อย่างอิสระ ครั้งด้วยการคลิกลูกศร เริ่มการนำเสนอ คลิกที่นี่เพื่อนำาเสนอจากสไลด์ ปัจจุบัน หรือคลิกแท็บการนำา เสนอ สไลด์บน Ribbon นำทางและจัดการ คลิกรูปขนาดย่อของสไลด์เพื่อ สลับไปยังสไลด์ดังกล่าว หรือลาก สไลด์เพื่อย้ายสไลด์นั้นไปด้านบน เปลี่ยนมุมมองของคุณ คลิกปุ่มแถบสถานะเพื่อสลับ ระหว่างมุมมอง หรือใช้แถบเลื่อน ย่อ/ขยายเพื่อย่อ/ขยายการแสดง เพิ่มบันทึกย่อและข้อคิดเห็น สไลด์ตามที่คุณต้องการ สำารับสไลด์ และมีข้อเท็จจริงที่ สำาคัญอยู่ในมือขณะที่นำาเสนองาน

6 5 เทคนิค PowerPoint เรียบหรู..ดูมีระดับ
“Flat Design” เรียบง่าย สดใส และชัดเจน  1). ภาพนิ่งของเราควรจะเรียบง่าย และชัดเจน      2). กำจัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อความไม่ยุ่งเหยิง อย่าใช้บุลเล็ต และข้อความตัวอักษรที่เยอะเต็มหน้าสไลด์    2. “Mix and Match” ตัวอักษร    1). ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ที่ง่ายต่อการอ่าน (อย่างน้อย 24-point)     2). อย่าใช้ตัวอักษรที่เป็นตัวหนาทั้งหมด ควรใช้เน้น เฉพาะคำสำคัญ หรือ วันที่ ฯลฯ และควรเลือกใช้ ตัว เอียง หรือ ตัวขีดเส้นใต้ เพื่อเน้น เป็นต้น     3). เลือกตัวอักษรสีเข้ม บนพื้นหลังสีสว่าง ถ้าพื้นสีเข้มก็ควรเลือกใช้ตัวอักษรสีอ่อน   4). อย่าให้เกิน 7 คำต่อ 1 บรรทัด และอย่าให้เกิน 7 บรรทัด ต่อหนึ่งสไลด์ 5). หลีกเลี่ยงความจำเจจากการใช้ตัวอักษร แบบเดิม ๆ ลองหาฟอนต์ใหม่ ๆ ให้เข้ากับงาน

7 5 เทคนิค PowerPoint เรียบหรู..ดูมีระดับ(ต่อ)
  3. เลือกสีดี..มีชัยไปกว่าครึ่ง   สีสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สีโทน เย็น (Cool colors) เช่น สีฟ้า และสีเขียว และสี โทนอบอุ่น (Warm colors) เช่น สีส้ม และสีแดง โดยสีโทนเย็น จะเหมาะสำหรับทำเป็นพื้นหลัง (Background) และสีโทนอบอุ่น ไว้สำหรับเป็นสี ของข้อความ (Text)   4. ภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดนับพันคำ  ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเทรนด์การใช้ภาพถ่าย เป็นพื้นหลังแบบ Full screen พร้อมกับ ข้อความสั้น ๆ เพียงไม่กี่คำได้รับความนิยมเป็น อย่างมาก

8 5 เทคนิค PowerPoint เรียบหรู.. ดูมีระดับ(ต่อ)
      5. Infographics คือสิ่ง มหัศจรรย์   ในการนำเสนองานบางครั้งต้องมีการ อ้างอิงจากผลการวิจัยต่าง ๆ ในหลาย รูปแบบ จะทำอย่างไรให้ข้อมูลเยอะ ๆ ดูน่าสนใจขึ้นมา นั่นก็คือ การนำเสนอ แบบอินโฟกราฟฟิก


ดาวน์โหลด ppt PowerPoint 2016.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google