งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องบันทึกและถอดข้อความ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องบันทึกและถอดข้อความ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องบันทึกและถอดข้อความ
หน่วยที่11 เครื่องบันทึกและถอดข้อความ

2 เครื่องบันทึกและถอดข้อความ
- ความสำคัญของเครื่องบันทึกถอดข้อความ การบันทึกสาระสำคัญของเรื่องราวต่างๆในที่ประชุม รวมทั้งมติที่ประชุม ซึ่งเครื่องมือที่ใช้บันทึกทั่วไป คือ เครื่องบันทึกเทป แต่การใช้เครื่องบันทึกเทปอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถถอดข้อความได้และสาระต่างๆในการประชุมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องมีเครื่องบันทึกและถอดข้อความ

3 - การดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องบันทึกและถอดข้อความ
1. ศึกษาขั้นตอนรายละเอียด วิธีการใช้เครื่องบันทึกและถอดข้อความจากคู่มือการใช้งาน 2. ก่อนทำความสะอาด ให้ถอดสายกระแสไฟฟ้าสลับ AC ออกก่อน 3. ห้ามติดตั้งเครื่องไว้ใกล้สนามแม่เหล็ก 4. ควรติดตั้งเครื่องไว้ที่บริเวณอากาศถ่ายเท 5. ห้ามใช้น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ ทำความสะอาดตัวเครื่อง 6. ระวังอย่าให้ของเหลวทุกชนิดเข้าไปในตัวเครื่อง 7. ทำความสะอาดหัวเทป หลังการใช้งานทุก 10 ชั่วโมง

4 -ส่วนประกอบของเครื่องบันทึกและถอดข้อความ
ปุ่มตั้งและนับระยะเทป ปุ่มยกเลิกการนับระยะเทป ปุ่มควบคุมการถอยหลัง ปุ่มลบเทป ปุ่มหยุดเทป ปุ่มลดเสียงและเพิ่มเสียง ปุ่มเล่นเทป ปุ่มเดินหน้า ปุ่มถอยหลัง ปุ่มบันทึกจากโทรศัพท์

5 -ส่วนประกอบของเครื่องบันทึกและถอดข้อความ
ปุ่มปรับเสียงแหลม ทุ้ม ปุ่มควบคุมการบันทึก ปุ่มปรับให้เสียงออกลำโพง ปุ่มควบคุมความเร็วของเทป ปุ่มค้นหาข้อความที่บันทึก ปุ่มปิดเปิดเครื่อง ลำโพงที่ตัวเครื่อง ช่องใส่เทป ปุ่มกดเทปออก ไมโครโฟน

6 -ส่วนประกอบของเครื่องบันทึกและถอดข้อความ
21. ช่อวงเสียบไฟ 9 โวลล์ 22. ช่องเสียบสำหรับบันทึกจากโทรศัพท์ 23. ช่องเสียบไมโครโฟน 24. ช่องเสียบหูฟัง 25. ช่องเสียบที่วางไมค์ ขวาซ้าย 26. แคร่วางไมค์โครโฟน 27. ปุ่มชี้บอก 28. ปุ่มเดินหน้า 29. สวิตช์ไมโครโฟน 30.ลำโพงที่ไมค์

7 -ส่วนประกอบของเครื่องบันทึกและถอดข้อความ
31. ไมโครโฟนในตัว 32. หูฟัง 33. สวิตช์ถอยหลังควบคุม 34. สวิตช์เล่นเทปควบคุมด้วยระบบเท้า

8 -วิธีการบันทึกข้อความ
ปรับระบบไฟฟ้าให้เข้ากับแรงไฟฟ้า ให้เสียบที่วางไมโครโฟนไว้ที่ด้านซ้ายหรือขวาของเครื่อง เสียบสายไมโครโฟนด้านหลังของเครื่อง เสียบปลั๊กตัวเล็กที่เชื่อมต่อกับอแดปเตอร์ กดปุ่ม EJECT เพื่อให้ฝาครอบเทปเปิดออกแล้วใส่ม้วนเทป เลื่อนสวิตช์ที่ไมโครโฟนให้อยู่ที่ STOP กดปุ่ม POWER เพื่อเปิดเครื่อง กดปุ่ม RESET ตั้งระยะนับตัวเลขที่ 000 กดปุ่ม DICT สำหรับการบันทึกแบบธรรมดา CONF สำหรับการบันทึกการประชุม ให้เลื่อนสวิตช์ไมโครโฟนไปที่ DICT ถ้ามีสัญญาณไฟก็อัดเสียงได้โดยไม่ต้องปรับเสียง

9 -วิธีการบันทึกข้อความ
11. กดปุ่ม INDEX ที่ไมโครโฟนเพื่อเริ่มต้นการบันทึก 12. ถ้าต้องการหยุดในขณะที่บันทึกอยู่ ให้เลื่อนสวิตช์ไมโครโฟนไปที่ STOP 13. ถ้าต้องการตรวจสอบความถูกต้องที่บันทึกไว้ ให้เลื่อนสวิตช์ ไปที่ BACK 14. เมื่อสิ้นสุดการบันทึก ให้เลื่อนสวิตช์ไมโครโฟนไปที่ STOP และกดปุ่ม POWER เพื่อปิดเครื่อง

10 - วิธีการถอดข้อความ เสียบปลั๊กเล็กของอแดปเตอร์ เข้ากับช่องเสียบ DC9V ซึ่งอยู่ด้านหลังเครื่อง แล้วเสียบปลั๊กตัวเมียที่ติดฝาผนัง ใส่ตลับเทปที่บันทึกไว้ แล้วใส่ช่องตลับเทป ทั้งนี้ให้ปิดฝาตลับเทปให้สนิทก่อนที่จะเล่นเครื่อง เปิดเครื่องโดยการกดปุ่ม POWER เสียบสวิตช์เท้าเหยียบเข้าที่ช่องเสียบ เสียบปลั๊กที่หูฟัง กดปุ่ม play กดปุ่ม volume ปรับเสียง ใช้ voice speed control เพื่อปรับความเร็ว ถ้าต้องการทวนการบันทึก ให้ปล่อยสวิตช์ play เทปจะหมุนกลับโดยอัตโนมัติ


ดาวน์โหลด ppt เครื่องบันทึกและถอดข้อความ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google