งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการ และ กระบวนการขายออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการ และ กระบวนการขายออนไลน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการ และ กระบวนการขายออนไลน์
หน่วยที่ 1 หลักการ และ กระบวนการขายออนไลน์

2 ความหมายของการขายออนไลน์(Online Sales)
หมายถึง การที่ผู้ขายนำสินค้าไปลง ประกาศขายตามเว็บไซต์สำเร็จรูปที่เป็นตลาด นัดออนไลน์ (Online Marketplace) โดยผ่าน จอคอมพิวเตอร์หรือผ่านการใช้งานบน อุปกรณ์เคลื่อนที่มีระบบการสั่งซื้อสินค้าผ่าน ทางอินเทอร์เน็ต และผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงซื้อ ขายสินค้ากันโดยไม่ต้องเดินทางไปพบกัน

3 การขายออนไลน์ ผู้ขายจะต้องศึกษาเรื่องของสินค้าที่ ต้องการขาย ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้การขายออนไลน์มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยผู้ซื้อสามารถทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเลือก ชมสินค้า ซื้อสินค้า และชำระเงินค่าสินค้า ทั้งหมดได้บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

4 องค์ประกอบของการขายออนไลน์
เว็บไซต์สำเร็จรูปบนระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตและมีระบบการสั่งซื้อสินค้าผ่าน ทางอินเทอร์เน็ต สินค้า ผู้ซื้อ-ผู้ขายออนไลน์

5 ลักษณะของการขายออนไลน์
นำสินค้าไปลงประกาศขายตามเว็บไซต์ ที่เป็นตลาดนัดออนไลน์ มีการซื้อ-ขายสินค้าและบริการผ่าน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นบริการตลอด 24 ชั่วโมง สร้างความสะดวกสบายให้ผู้ขาย ผู้ซื้อสามารถทำธุรกรรมทั้งหมดได้บน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ซื้อและผู้ขายไม่ต้องเดินทางไปพบกัน ลักษณะของการขายออนไลน์

6 ความสำคัญของการขายออนไลน์ ผู้ขาย-ผู้ซื้อออนไลน์เกิด สะดวก ประหยัด
ความสำคัญของการขายออนไลน์ ผู้ขาย-ผู้ซื้อออนไลน์เกิด สะดวก ประหยัด ผู้ขายออนไลน์เปิดขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ขายออนไลน์ขายของได้ทุกพื้นที่ ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายและ ประหยัดเวลาในการเดินทางมาซื้อ สินค้า

7 กระบวนการขายออนไลน์ ขั้นตอนที่ 1 แผนการตลาดออนไลน์
ขั้นตอนที่ 2 งบประมาณลงทุน ขั้นตอนที่ 3 สินค้าที่จะนำมาขาย ขั้นตอนที่ 4 เว็บไซต์ขายสินค้า ขั้นตอนที่ 5 บริการเรื่องการชำระเงิน ขั้นตอนที่ 6 บริการจัดส่งสินค้า ขั้นตอนที่ 7 บริการหลังการขาย

8 ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นกับการขายออนไลน์
ลูกค้าสั่งแล้ว ไม่จ่ายเงิน ส่งของผิดหรือของที่ได้ก็ไม่ใช่ของที่ ลูกค้าสั่งไป ลูกค้าส่งของกลับ อย่าพยายามขายสินค้าแบบเก็บเงิน ปลายทาง ลูกค้าโอนเงินซื้อของแล้วผู้ขายออนไลน์ ไม่ส่งสินค้าให้ หรือผู้ขายออนไลน์ส่ง ของให้ไม่ครบ 

9 วิวัฒนาการการค้าขายออนไลน์
ยุคที่ 1 การประกาศซื้อ-ขายออนไลน์ (E-Classifieds) - ช่วงปี 1999( พ.ศ. 2542) ยุคที่ 2 แค็ตตาล๊อกออนไลน์ (E-Catalog or Online Catalog Web Site) - ช่วงปี 2002 (พ.ศ. 2545)  ยุคที่ 3 ร้านค้าออนไลน์ (E-Tailor or E-Shop Web Site) - ช่วงปี 2009 (พ.ศ..2552) ยุคที่ 4 ช้อปผ่านมือถือและการค้าผ่านเครือข่ายสังคม ออนไลน์ (Mobile&Social Commerce) – ปัจจุบัน      

10 แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 1
1.การขายออนไลน์มีลักษณะอย่างไร เป็นบริการตลอด 24 ชั่วโมง นำสินค้าไปลงประกาศขายตาม เว็บไซต์ ผู้ซื้อและผู้ขายไม่ต้องเดินทางไปพบ กัน ถูกทุกข้อ 2.การเชื่อมโยงผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตเป็นความหมายของ ข้อใด Offline Online Marketplace Online Selling

11 แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 1
3. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นของ Online Marketplace ตลาดซื้อขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้า บนโลก อินเทอร์เน็ต ที่รวบรวมสินค้า-บริการในอินเทอร์เน็ต ง. ถูกทุกข้อ 4.สิ่งที่เห็นกันได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับความสำคัญของ การขายออนไลน์ คือข้อใด สะดวก ประหยัด สามารถเปิดขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำยอดขายได้มหาศาล ง. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้า

12 แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 1
5. สิ่งสำคัญที่สุดในการเริ่มต้น เกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ คือข้อใด  สินค้า ค.เว็บไซต์ ความรู้ ง. ถูกทุกข้อ 6.ข้อใดเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นกับ การขายออนไลน์ ก.ลูกค้าสั่งแล้ว ไม่จ่ายเงิน ข.ส่งของผิด ค.ลูกค้าส่งของกลับ. ง. ถูกทุกข้อ

13 แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 1
7 ในกระบวนการขายออนไลน์ ขั้นตอน ใดสิ่งสำคัญที่สุด บริการหลังการขาย แผนการตลาดออนไลน์ สินค้าที่จะนำมาขาย เว็บไซต์ขายสินค้า 8. ผู้ขายมีการเปิดเว็บไซต์ร้านค้าของตนเอง โดยภายในเว็บไซต์จะมีสินค้าหลายๆ ชิ้น แสดงอยู่ผู้ที่สนใจจะซื้อสินค้า ต้องโทรคุยกับ เจ้าของร้านและสามารถชำระเงินผ่านทาง เว็บไซต์ได้ทันที เป็นยุคที่การค้าทางออนไลน์ ของไทยยุคใด ยุคประกาศขายของออนไลน์ ยุคแค็ตตาล๊อกออนไลน์ ยุคร้านค้าออนไลน์ ยุคช้อปผ่านมือถือและโซเชี่ยลคอมเมิร์ซ

14 แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 1
9.ผู้ขายสามารถลงประกาศขายสินค้าผ่านทาง เว็บไซต์ได้ทีละชิ้น การซื้อสินค้าจะเป็นการตก ลงราคากันทางโทรศัพท์ เป็นยุคที่การค้าทาง ออนไลน์ของไทยยุคใด ยุคประกาศขายของออนไลน์ ยุคแค็ตตาล๊อกออนไลน์ ยุคร้านค้าออนไลน์ ยุคช้อปผ่านมือถือและโซเชี่ยลคอมเมิร์ซ 10. .สินค้าอุปโภคบริโภคจะเริ่มเข้าสู่โลก การค้าออนไลน์มากขึ้น เป็นยุคที่การค้าทาง ออนไลน์ของไทยยุคใด ยุคประกาศขายของออนไลน์ ยุคแค็ตตาล๊อกออนไลน์ ยุคร้านค้าออนไลน์ ยุคช้อปผ่านมือถือและโซเชี่ยลคอมเมิร์ซ

15 เฉลยแบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยที่ 1
1.ง ค ง ก ก ง ข ค ก ง


ดาวน์โหลด ppt หลักการ และ กระบวนการขายออนไลน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google