งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสืบค้น Google วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสืบค้น Google วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสืบค้น Google วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

2 Google คงไม่ใช่สิ่งใหม่สำหรับทุกคนที่ใช้คอมพิวเตอร์กันอย่างแน่นอน สุดยอดเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่นักท่องเน็ตย่อมไม่พลาดใช้งานแน่นอน แต่ ทราบกันไหมค่ะว่าเฉพาะการสืบค้นข้อมูลด้วย google นั้นยังมีเทคนิคอีกหลากหลายที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

3 1. เลือกใช้คำค้นที่จำเพาะเจาะจง และมีความหมายตรงกับข้อมูลที่ต้องการให้มากที่สุด อาจใช้คำเดียว หรือหลายๆ คำก็ได้ ( google จะทำการค้นทุกคำ และเชื่อมด้วย AND โดยอัตโนมัติ) วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

4 2. การคำค้นภาษาอังกฤษ จะพิมพ์อักษรตัวใหญ่หรือเล็กก็ได้ มีความหมายเท่ากัน เช่น DNA, dna, Dna

5 3. ถ้าต้องการค้นหาชื่อบุคคล หรือคำศัพท์เฉพาะต่างๆ อย่าลืมใส่เครื่องหมายคำพูด (“…..”) กำกับด้วย

6 4. Google จะใช้ and (และ) อยู่ในประโยคเสมอ
5. ในกรณีที่ต้องการให้ค้นหาคำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ใช้ OR เชื่อมคำ (พิมพ์ตัวเชื่อม OR ด้วยอักษรตัวใหญ่) เช่น “travel guide” hongkong OR singapore วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

7 6. พยากรณ์อากาศของเมืองต่างๆ ทั่วโลก (ภายในช่วงระยะเวลา 4 วัน) ให้ใช้ weather เช่น weather Somdet Kalasin หรือ weather Bangkok วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

8 จะได้ผลการค้นเป็นเว็บไซต์ที่มีความหมายตรงที่สุด คือ โรงเรียนเอกปัญญา
7. ปุ่ม “I’m feeling lucky” หรือ “ดีใจจัง ค้นแล้วเจอเลย” เป็นการสั่งให้ค้น และแสดงผลตรงไปที่เว็บไซต์ซึ่งตรงกับคำค้นมากที่สุด เพียงเว็บไซต์เดียวเพื่อความสะดวกรวดเร็ว เช่นพิมพ์คำค้น เอกปัญญา จะได้ผลการค้นเป็นเว็บไซต์ที่มีความหมายตรงที่สุด คือ โรงเรียนเอกปัญญา วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

9 8. การค้น Domain Search ระบุให้ค้นเฉพาะภายใน domain ที่ต้องการเท่านั้น ให้ใช้ site:<domain name> เช่น ต้องการค้นหาเรื่องเล่าภายในเว็บไซต์ของโรงเรียนเอกปัญญาก็ให้พิมพ์ว่า เรื่องเล่าsite: วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

10 9. ค้นหาภาพ โดยใช้ Google Image Search โดยเฉพาะ หรืออาจใช้วิธีพิมพ์คำว่า pics หรือ pictures ต่อท้ายคำค้นก็ได้ เช่นหาภาพพระอาทิตย์ตก ใช้คำค้นว่า sunset pictures หรือ sunset pics ถ้าค้นคำภาษาไทยก็ใช้คำว่ารูปภาพพระอาทิตย์ หรือ ภาพพระอาทิตย์ วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

11 10. พจนานุกรมฉบับ Google อีกความสามารถของ google คือ การค้นหาความหมายหรือคำจำกัดความของคำศัพท์ (definition) ของคำศัพท์นั้น ด้วยคำบังคับว่า define แล้วตามด้วยคำศัพท์ที่ต้องการ เช่น define computer วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

12 11. หาไฟล์ในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ HTML
Google สามารถหาไฟล์ในรูปแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ HTML ได้ (โดยใช้คำสั่ง filetype: ) ประเภทไฟล์ที่รองรับคือ .... - Adobe Portable Document Format (นามสกุลของไฟล์ pdf) - Microsoft Excel (นามสกุลของไฟล์ xls) - Microsoft PowerPoint (นามสกุลของไฟล์ ppt) - Microsoft Word (นามสกุลของไฟล์ doc) - Text (นามสกุลของไฟล์ ans หรือ txt) - Flash Animation (นามสกุลของไฟล์ swf) - Vector (นามสกุลของไฟล์ ai)

13 วิธีใช้ filetype:นามสกุลของไฟล์ เช่น “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ" filetype:pdf หมายความว่าเอกสารของ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่เป็น PDF และมันยังมีความสามารถดูไฟล์เหล่านั้นในรูปแบบของ HTML ได้ (โดยคลิ้ก View as HTML หรือ รูปแบบ HTML ใน Google ไทย)

14 12. เครื่องคิดเลขออนไลน์
Google สามารถใช้เป็นเครื่องคิดเลขได้ด้วย โดยใช้เครื่องหมาย + (บวก) – (ลบ) * (คูณ) / (หาร) % of (เปอร์เซ็นต์) ^ (ยกกำลัง) ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการคำนวณค่า 5+(2*2) หรือ 10^5 หรือ 45% of 39 หรือ ก็ไม่ต้องไปหาเครื่องคิดเลขที่ไหน หรือเปิดใช้งานโปรแกรมเครื่องคิดเลขให้เสียเวลา แค่เข้าเว็บไซต์ google แล้วพิมพ์ ตัวเลขที่ต้องการคำนวณ แล้วกด <Enter> เราก็จะได้ผลลัพธ์จากสูตรคำนวณดังกล่าว รวดเร็ว และสะดวกแน่นอน วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

15 ตัวอย่างการคำนวณโดยใช้เครื่องหมายต่างๆ
ความหมาย ตัวอย่าง + บวก 3+17 - ลบ 30-15 * คูณ 7*8 / หาร 50/10 ^ ยกกำลัง 5^2 % หารเอาเศษ 8%7 sqrt() หารากที่สองของ... sqrt(9) th root of หารากที่....ของ.... 5th root of 32 sin() , cos() , tan() หาค่า sin,cos,tan ของ.. sin(45) ! หาค่า factorial 5! () ควบคุมลำดับการคำนวณ

16 วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

17 12. นอกจากนี้ยังสามารถใช้แปลงค่าต่างๆ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงิน มาตราหน่วยวัดต่างๆ ได้ด้วย เช่น 1 EUR to THB (เพื่อถามว่า 1 ยูโร เท่ากับกี่บาทไทย) 13. สำหรับการแปลงค่าหน่วยวัดต่างๆ ก็ทำได้ลักษณะคล้ายๆกัน เช่น 100 cm เท่ากับกี่นิ้ว ก็ระบุเป็น 100 cm in inch หรือ 5 kilometers in miles (เพื่อถามว่า 5 กิโลเมตรเท่ากับกี่ไมล์ ?) รูปแบบไม่ยากเลย แค่ระบุ ค่าแรก in ค่าที่สอง

18 วิธีที่หนึ่ง พิมพ์คำเหล่านี้ ใน Google Search
(1) “ parent directory "DVDRip -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums (2) " parent directory "Xvid -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums (3) " parent directory " Gamez -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums (4) " parent directory " MP3 -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums (5) " parent directory " Name of Singer or album -xxx -html -htm -php -shtml -opendivx -md5 -md5sums หมายเหตุ ให้คุณเปลี่ยน คำที่ตามหลัง parent directory เช่น parent directory windows 7 crack

19 วิธีที่สอง พิมพ์คำต่อไปนี้ใน Google ?intitle:index.of? mp3
วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ

20 www.google.co.th แหล่งอ้างอิง
วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสืบค้น Google วิทยากร : นางสาวเดือนเพ็ญ ญาณประสพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google