งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ให้นักเรียนสร้าง webpage ตามตัวอย่างต่อไปนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ให้นักเรียนสร้าง webpage ตามตัวอย่างต่อไปนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ให้นักเรียนสร้าง webpage ตามตัวอย่างต่อไปนี้

2 คำสั่ง การเชื่อมโยง webpage
< a href=“firstpage.html” target=“blank”>firstpage</a> อธิบาย คือ tag a href คือ ตัวอักษรสีแดง file webpag ที่ต้องการเชื่อมไปหา ในคำสั่งนี้คือไฟล์ firstpage.html target คงไว้เหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนแปลง จะอธิบายในคาบ ให้เปลี่ยนแค่ ชื่อ webpage ในระหว่าง ฟันหนูของ attribute href เช่นในตัวอย่างเท่านั้น **เปลี่ยนเพจแทนด้วยอักษรสี แดง พอปิด tag แล้วระหว่าง tag a คือตัวอักษรสีน้ำเงิน คือข้อความที่จะใช้เชื่อมไปหาเพจในสีแดง ไม่ต้อง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง พิมพ์แค่บรรทัดเดียวนี้ให้เชื่อมไป firstpage ให้ได้ สรุปคือคำว่า firstpage ใน ระหว่าง tag a จะเชื่อมไปหาไฟล์ firstpage.html

3 คำสั่ง การเชื่อมโยง webpage
< a href=“firstpage.html” target=“blank”><img src=“image.jpg”></a> อธิบาย คือ tag a href คือ ตัวอักษรสีแดง file webpag ที่ต้องการเชื่อมไปหา ในคำสั่งนี้คือไฟล์ firstpage.html target คงไว้เหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนแปลง จะอธิบายในคาบ ให้เปลี่ยนแค่ ชื่อ webpage ในระหว่าง ฟันหนูของ attribute href เช่นในตัวอย่างเท่านั้น **เปลี่ยนเพจแทนด้วยอักษรสี แดง พอปิด tag แล้วระหว่าง tag a คือ code รูปโดยเราใส่ code เพื่อที่จะให้เกิดรูปและใช้รูปที่เกิดเป็นตัวที่ จะใช้เชื่อมไปหาเพจในสีแดง ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง พิมพ์แค่บรรทัดเดียวนี้ให้เชื่อมไป firstpage ให้ ได้ สรุปคือจะเกิดรูปภาพขึ้นและเมื่อคลิกที่รูป ในระหว่าง tag a จะเชื่อมไปหาไฟล์ firstpage.html

4 คำสั่ง การเชื่อมโยง webpage
< a href=“ target=“blank”>ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม</a> อธิบาย คือ tag a href คือ ตัวอักษรสีแดง คือ เป็นเว็บไซต์ภายนอกที่เราจะเชื่อมไป ไม่ใช่เว็บเพจที่เราทำเอง จะต้องใส่ ด้วยทุกครั้ง target คงไว้เหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนแปลง จะ อธิบายในคาบ ให้เปลี่ยนแค่ ชื่อ website ในระหว่าง ฟันหนูของ attribute href เช่นในตัวอย่างเท่านั้น ** เปลี่ยนเพจแทนด้วยอักษรสีแดง พอปิด tag แล้วระหว่าง tag a คือ ข้อความที่จะเชื่อมไปหาเว็บกูเกิ้ลในสีแดง ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง พิมพ์แค่บรรทัดเดียวนี้ให้เชื่อมไป google ให้ได้ สรุปคือคำว่าค้นหาข้อมูลจะใช้ เป็นข้อความที่เชื่อมไปหาเว็บ google นั่นเอง

5 หัวข้อเรื่อง รูปภาพ VDO เนื้อหา Link ด้วย รูป Link ด้วยข้อความ

6 ให้นักเรียนสร้าง webpage
ให้นักเรียนสร้าง webpage ให้เสร็จภายในคาบเรียนและทำตามแบบที่ครูกำหนดให้จะต้องมี link 2 ส่วน 1. คือ link ไปในเว็บเพจด้วยเองที่สร้างขึ้นด้วยข้อความอะไรก็ได้ที่สื่อถึงเว็บเพจของตนเอง 2. คือ link ด้วยรูปภาพอะไรก็ได้ให้ link ไปยังเว็บไซต์อื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่นักเรียนทำ เช่น dek-d เป็นต้น ย้ำต้องเป็น website ภายนอกเท่านั้น ให้นักเรียนสร้าง webpage ใหม่ ห้ามทำซ้ำกับ webpage เดิม ถึงแม้รูปแบบที่ให้จะใกล้เคียงกันก็ต้องทำ ใหม่


ดาวน์โหลด ppt ให้นักเรียนสร้าง webpage ตามตัวอย่างต่อไปนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google