งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไคเซ็น KAIZEN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไคเซ็น KAIZEN."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไคเซ็น KAIZEN

2

3 ต้องเริ่มที่ทัศนคติที่ดีก่อน
เปลี่ยนอะไร? เปลี่ยนทำไม? เปลี่ยนอย่างไร? ค้นหา ชี้แจงเหตุผล ความคิดสร้างรรค์ ก่อนจะคิดสร้างสรรค์ ต้องเริ่มที่ทัศนคติที่ดีก่อน

4 คำจำกัดความ สร้างสรรค์ ลงมือปรุงแต่งกลับไปกลับมาเพื่อยังประโยชน์
สร้างสรรค์ ลงมือปรุงแต่งกลับไปกลับมาเพื่อยังประโยชน์ ความคิด กระบวนการนำข้อมูลมาจัดเทียบเคียงประกอบรูป ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการประกอบรูปข้อมูลเพื่อยังประโยชน์ สูงสุดด้วยการลงมือทำ

5 การเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ไม่ยึดติด
ไคเซ็น (KAIZEN) การเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ไม่ยึดติด

6 อุปสรรคในการทำไคเซ็น
เชิงวัฒนธรรม การยึดติดแบบแผนเดิม เพราะ เกรงใจ กลัว กลัวเด่นเกินไป จึงไม่พยายามเปลี่ยน ความจริง ก่อนที่จะเกิดเป็นวัฒนธรรม ทุกที่เริ่มต้นจากการลอกเลียนจากที่ หนึ่ง ไปสู่อีกที่หนึ่ง ทุกสิ่งไม่สามารถคงรูปแบบไว้ได้ หรือรูปแบบเดิมอ่อนศักยภาพลง เราจึงต้อง ปรับเปลี่ยนแปลง และไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม

7 ไคเซ็น ทำได้ด้วยใจ

8 จุดมุ่งหมายของไคเซ็นคือ ??
ไคเซ็น ทำได้ด้วยใจ จุดมุ่งหมายของไคเซ็นคือ ?? การทำงานอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย สบาย และสนุก

9

10

11 ข้อขัดแย้งไคเซ็น ทำเองไม่ได้ สั่งใครไม่ได้ ขาดผู้ร่วมอุดมการณ์
ขาดปัจจัย

12 วิธีแก้ไขข้อขัดแย้ง ตรวจสอบว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้ จัดมาตรการเพิ่มเติม
เปลี่ยนจากการสั่งเป็นการสนับสนุนให้กิจกรรมลุล่วง (ด้วยความสามารถจริงที่มี) อธิบายถึงสาระ ประโยชน์ของโครงการให้ผู้อื่นวิจารณ์ รับพิจารณาตามจริง ถ้าข้อขัดแย้งมากกว่าความเป็นไปได้

13 การทำได้จริง ต้องอาศัย ข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริง ต้องอาศัย เหตุผล
โครงการไคเซ็นใดๆ ในองค์กรเกิดขึ้นจริงได้นั้น เป็นผลเนื่องจาก มีการสานประโยชน์ซึ่งกันและกัน หรือความต้องการมีส่วนร่วม การทำได้จริง ต้องอาศัย ข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริง ต้องอาศัย เหตุผล เหตุผล ต้องอาศัย การลำดับขั้น การลำดับขั้น ต้องอาศัย สมาธิ

14 ข้อเสนอแนะในการทำไคเซ็น
สะสมตัวอย่าง + หลักการสำคัญ แยกแยะ ซอยย่อยปัญหา รุกเป็นส่วนๆ รุกจากหลายๆ มุม ลอกเลียน เลียนแบบ ต่อยอด หาเอกลักษณ์ให้ตัวเอง

15 การส่งเสริมไคเซ็น องค์กรที่ทำไคเซ็นแล้วเวิร์ค ไม่ได้ขึ้นอยู่กับของรางวัล แต่องค์กรที่ทำสำเร็จนั้น มักจะมีการประกาศให้บุคลากร/องค์กรทราบว่าใครทำประโยชน์อะไรต่อองค์กร

16 หาประเด็นปัญหาและสาเหตุ

17 หาประเด็นปัญหาและสาเหตุ

18 การเพิ่มประสิทธิภาพด้วย Kaizen

19 ตัวอย่างกิจกรรมไคเซ็น
การปรับใบขอใช้บริการ ฯ สติ๊กเกอร์สีแดง ฉลากตัวอย่าง ที่จอดรถจับเวลา กิจกรรม 5ส.

20 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย

21 คิด ระดม สมองเพื่อ Kaizen

22 1 ทีมคุณภาพ 1 เรื่อง One Team one Kaizen

23 เรื่องเก่า เล่าใหม่ (ทำแล้ว ดีแล้ว)
เรื่องเก่า เล่าใหม่ (ทำแล้ว ดีแล้ว) เรื่องใหม่ เพิ่งเล่า (กำลังทำ เกือบดีแล้ว) เรื่องเก่าเอามาทำใหม่ แล้วเล่า (ทำแล้วลืมไปแล้ว เอามาทำอีกทีให้ดีกว่าเดิม)

24 แล้ว จะพบกันอีกครั้ง หลังจากนี้ ไป...ระดมสมองกันมาก่อนนะคะ
ใครทำดีเราชื่นชม...และสนับสนุนให้โกอินเตอร์ กำหนดส่งหัวข้อ Kaizen 24 สิงหาคม 2555

25 คำคมจาก อ.แพทริก “ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า แต่เป็นหนูทดลอง”
“ การคิดแต่ไม่ลงมือปฏิบัติ จะทำให้ไม่เห็นความเป็นจริง จะไม่รู้ว่าที่คิดอยู่กำลังเพ้อเจ้อ” “คำวิจารณ์ คืองานชิ้นต่อไป คนที่ไม่ advance พอจะรู้สึกแย่กับคำวิจารณ์” “การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในสิ่งแวดล้อมที่ดีเท่านั้น การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมแย่ๆ มันน่าสนใจ” “อย่าเป็นคนที่ต้องการแต่ผลงาน โดยไม่คำนึงถึงสาระแห่งการมีชีวิต” “ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า แต่เป็นหนูทดลอง”


ดาวน์โหลด ppt ไคเซ็น KAIZEN.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google