งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาระดับภาค ๖ ภาค การจัดทำแผน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาระดับภาค ๖ ภาค การจัดทำแผน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาระดับภาค ๖ ภาค การจัดทำแผน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 การแบ่งพื้นที่ พัฒนาระดับภาค ๖ ภาค
ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด ภาคกลาง ๑๙ จังหวัด การแบ่งพื้นที่ พัฒนาระดับภาค ๖ ภาค ภาคตะวันออก ๖ จังหวัด ภาคใต้ ๙ จังหวัด ภาคใต้ชายแดน ๕ จังหวัด

3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนพัฒนาระดับภาค ๖ ภาค รายจังหวัด ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด ภาคกลาง ๑๙ จังหวัด ภาคตะวันออก ๖ จังหวัด ภาคใต้ ๙ จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา อุบลราชธานี บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปรากร กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี ภาคใต้ชายแดน ๕ จังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล

4

5 โครงสร้างการจัดทำแผนพัฒนาภาค
๑. รูปแบบการจัดทำแผนภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ แผนพัฒนาระดับภาค ๖ ภาค ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน ปัญหา/ความต้องการของพื้นที่ - Function - ประชารัฐ ๒. องค์กร คณะกรรมการจัดทำแผนภาค รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธาน ผู้แทนส่วนราชการ กรรมการ สำนัก งบประมาณ สำนักงาน ก.พ.ร. สศช. กระทรวง มหาดไทย เลขานุการคณะกรรมการฯ ๓. ระยะเวลา กรอบระยะเดียวกันกับการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

6 จาก โครงสร้างการจัดทำแผนพัฒนาภาค
สู่

7 แผนพัฒนาระดับภาค ๖ ภาค รูปแบบการจัดทำแผนระดับภาค ๖ ภาค
นโยบายซูเปอร์บอร์ดทางการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายซูเปอร์บอร์ดทางการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี บูรณาการ Function Agenda Area แผนพัฒนาระดับภาค ๖ ภาค Function ประชารัฐ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ชายแดน ภาคใต้ ปัญหาและความต้องการของนักเรียน / โรงเรียน /สพท./จังหวัด


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาระดับภาค ๖ ภาค การจัดทำแผน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google