งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการร้องเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการร้องเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการร้องเรียน

2 ขั้นตอนการร้องเรียน รวบรวมหลักฐาน ร้องเรียนด้วยตนเอง หรือ ส่งหลักฐานมาที่ หน่วยงาน ขั้นตอนการเฝ้าระวัง พบเห็น/สงสัยการทุจริต ปรึกษาเครือข่าย และ ป.ป.ท. เพื่อหาข้อมูล และความชัดเจน

3 เครือข่าย คือ มหามิตร ที่ทรงพลัง

4 ช่องทางการติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ชั้น 2 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร ถึง 80 ต่อ 1900 – 11

5 ที่ตั้งของป.ป.ท. ในพื้นที่ต่างๆ ตามเอกสาร และ Website หน่วยงาน
ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม (ป.ป.ท.) 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้ง วัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

6 ตัวอย่างหนังสือร้องเรียน “เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต”

7 ตัวอย่างหนังสือร้องเรียน “เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต”

8


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการร้องเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google