งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Yahoo Search Engine.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Yahoo Search Engine."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Yahoo Search Engine

2

3

4 การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต เป็นวิธีการที่รวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ยิ่งถ้าได้รู้วิธีการใช้บริการค้นหาข้อมูลอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพที่ แล้วก็จะสามารถหาเว็บไซต์ที่ต้องการได้อย่างสะดวก ง่ายดายและรวดเร็ว

5

6 คุณสมบัติ

7 Yahoo ถือว่าเป็นบริการค้นหาข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจาก Yahoo แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

8 - Directories

9 การค้นหาข้อมูลแบบ Directories นั้นข้อมูลจะถูกจัดเก็บ ในลักษณะ ที่เป็นหมวดหมู่ หรือแยกตามประเภท ที่กระทำโดยคน ไม่ใช่โดย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งวิธีการค้นหาข้อมูลแบบนี้ จะทำได้โดยการเข้าไปดูทีละ categories และเข้าไป ใน sub-categories ซึ่งเริ่มจากหัวข้อที่เป็นเรื่องทั่วไปหรือกว้าง ๆ ก่อน แล้วจึงเข้าสู่หัวข้อ ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่ง ถึงหัวข้อที่เราต้องการ ข้อดีของการจัดโครงสร้างแบบนี้ คือ จะทำให้เรา มีโอกาสเลือก ในสิ่งที่ต้องการได้ในขณะที่เข้าไปในหัวข้อย่อยนั้น ๆ

10 - Search engine

11 การค้นหาข้อมูลแบบ Search engine นั้นเป็นการค้นหาข้อมูลจาก Keyword ที่เราพิมพ์ลงไป โดยที่คุณจะไม่มีโอกาสรู้เลยว่า มีข้อมูลอะไรบรรจุไว้ในนั้นบ้าง จนกว่าเราจะพิมพ์คำ ที่ต้องการค้นหาลงไป ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ในครั้งแรก อาจจะต้องลองเปลี่ยนคำที่เป็น Keyword หลายครั้ง หรืออาจจะต้อง กลั่นกรองคำที่ค้นหาเพื่อให้ผลลัพธ์แคบลง และอาจจะต้องพยายามใหม่อีกหลายครั้ง ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ผลลัพธ์ที่แสดงขึ้นมาจากการค้นหาข้อมูลแบบ Search engine จึงเป็นผลลัพธ์ที่ มีจาก Keywords ที่เราพิมพ์ลงไปนั่นเอง

12

13 ด้วยคุณสมบัติพิเศษของ Yahoo ซึ่งรวมการค้นหาทั้งแบบ Directories และ แบบ Search engine เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้การค้นหาข้อมูล ทำได้ง่ายและรวดเร็ว จึงทำให้ Yahoo เป็นบริการค้นหาข้อมูล ที่มีผู้นิยมทั่วโลก

14

15

16 การค้นหาข้อมูลแบบ Directories

17 Yahoo ได้จัดแบ่งลักษณะโครงสร้างแบบ Directories หรือการจัดหมวดหมู่ ออกเป็นหัวข้อใหญ่ ๆ 14 หัวข้อ คือ

18 Arts and Humanities

19 Business and Economy

20 Computers and Internet

21 Education

22 Entertainment

23 Government

24 Health

25 News and Media

26 Recreation and Sports

27 Reference

28 Regional

29 Science

30 Social Science

31 Society and Culture

32 สังเกตเห็นได้ว่า Yahoo จะเริ่มจัด categories จากเรื่องทั่ว ๆ ไปก่อน แล้วจึงเข้าสู่ เรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเรื่อย ๆ

33

34

35

36

37

38

39 ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลแบบ Directories

40 1. ขั้นแรกที่เราเข้าไปที่เว็บไซต์ Yahoo Search Engine เราก็จะพบกับ Search Engine ดังภาพด้านล่างนี้ คลิ๊กที่ more จะพบไอคอนดังภาพ แล้วเลือก Directory

41

42

43 2. จากนั้นจะพบการค้นหาแบบ Directory คือการจัดหมวดหมู่ ออกเป็นหัวข้อใหญ่ซึ่งมีทั้งหมด 14 หัวข้อ

44

45 3. หากเราต้องการค้นหาภาพยนตร์เรื่อง Star Wars เราก็เลือกที่หมวด Entertainment แล้วระบบก็จะแสดงหมวดย่อย ให้เลือกอีกหลายหัวข้อเช่น Music , Actors , Movies and Film , Humor Television Shows , Comics and Animation

46

47

48

49 4.ให้คุณเลือกแต่ดูแล้วหัวข้อ Movies and Films น่าจะใกล้เคียงที่สุด Genres จากนั้นให้เลือกหัวข้อย่อย Science Fiction and Fantasy

50

51

52 5. เลือกหมวดย่อย Series เพราะภาพยนตร์เรื่อง Star Wars เป็นเรื่องเกี่ยวกับ นิยายวิทยาศาสตร์ ซึงมีหลายภาค จะเห็นว่าข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่อง Star War ได้ถูกจัดแย่งเป็นหมวดหมู่ตามภาคต่าง ๆ เช่น The Empire Strikes Back , Return of the Jedi และเว็บไซต์ที่เป็นทางการของ Star Wars ให้เราเลือกตามความต้องการ

53

54

55

56

57

58 นอกจากนี้ Yahoo ยังได้แบ่งประเภทของเว็บไซต์ที่เป็นการค้า (commercial) กับเว็บไซต์ ที่ไม่ได้เป็นการค้า (Non-commercial) ออกจากกันด้วย โดยทุกเว็บไวต์ ที่มีการขายสินค้า หรือบริการ จะถูกจัดไว้ในหัวข้อหลัก Business and Economy ซึ่งจะช่วยให้เราค้นหาข้อมูล ได้ง่ายยิ่งขึ้น สมมุติว่า คุณต้องการจะหาเว็บไซต์ ที่ขาย ไม้เทนนิส เราควรจะเข้าไปที่หัวข้อ Business and Economy แทนที่จะเข้าไปที่หัวข้อ Recreation and Sports จากนั้น เลือกหัวข้อย่อย Companies : Sports : Tennis : Equipment : Racquets รายชื่อบริษัทที่ขายไม้เทนนิสก็จะปรากฏขึ้นมา

59

60

61

62 ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ Yahoo ได้แบ่งประเภทของเว็บไซต์ ที่เป็นของประเทศอื่น ซึ่งไม่ใช่ สหรัฐอมริกา ไว้ในหัวข้อต่างหาก อีกหัวข้อหนึ่ง คือหัวข้อ Regional และเมื่อเข้าไปที่หัวข้อย่อย Countries คุณจะพบกับรายชื่อของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

63 โดยทั่วไปแล้ว เรานิยมใช้การค้นหาข้อมูลแบบ Directories สำหรับการหาข้อมูลที่เป็นภาพโดยรวม เช่น เราต้องการไปเที่ยวภูเก็ต และต้องการหาโรงแรมในภูเก็ต แต่ไม่รู้ว่าที่ภูเก็ตมีโรงแรมอะไรบ้าง ให้คลิ้กที่ Countries : Thailand : Islands : Puket : Lodging : Hotels คุณก็จะพบกับเว็บไซต์ของโรงแรมต่าง ๆ ในภูเก็ต

64 ซึ่งข้อดีการค้นหาข้อมูลแบบ Directories อีกอย่างก็คือนอกจากเราจะหาโรงแรมที่ภูเก็ตได้แล้ว คุณยังสามารถค้นหาสถานที่พักประเภทอื่น ๆ ได้อีกด้วย โดยการคลิ้กที่หัวข้อรองสุดท้ายในที่นี้คือหัวข้อ Lodging ซึ่งจะเห็นว่ามีที่พักที่เป็นแบบ Bed and Breakfast และแบบ Resorts ให้เลือกอีกด้วย

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77 การค้นหาแบบ Search engine

78 สำหรับการค้นหาแบบ Search engine นั้นเป็นการค้นหาข้อมูล ในกรณีที่เราต้องการค้นหา เว็บไซต์ใด เว็บไซต์หนึ่ง โดยเฉพาะ เช่นต้องการค้นหาเว็บไซต์ของ เกมส์ Adition แทนที่คุณจะต้องมาคลิ้กตาม categories และ sub-categories ซึ่งจะเสียเวลา ให้คุณพิมพ์ คำว่า Aditionลงไปในช่องว่างเลยโดยพิมพ์เป็นตัวอักษรตัวเล็กทั้งหมด ถ้า Yahoo ไม่สามารถ หาเว็บไซต์ ได้ตรงตามความต้องการของคุณ จะมีลิงก์ว่า Go to Alta Vista ขึ้นมาให้คุณคลิ้กเพื่อไปยัง Altavista อีกที

79 หมายเหตุ การทำงานของ Serch engine ของ Yahoo นั้นจะอาศัยข้อมูลจาก Keywords ที่ผู้ใช้ กรอกรายละเอียดไว้ ตอนลงทะเบียนไม่เหมือนกับ Alta Vista ซึ่งจะค้นหาจากทุกคำที่อยู่ในเว็บเพจ และที่อยู่ในคำสั่ง < META >

80

81

82

83

84

85

86

87 หลักการค้นหาข้อมูลแบบ Search engine

88 พิมพ์คำ หรือวลีที่คุณต้องการค้นหาลงไปในช่องว่างเลยโดยพิมพ์เป็นตัวอักษรตัวเล็กแล้ว คลิ้กที่ปุ่ม Search ผลลัพธ์ก็จะปรากฎขึ้นมา

89 สามารถใช้ wildcard เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลได้ด้วยโดยการใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) ตัวอย่างเช่น ต้องการหาคำทั้งหมดที่ขึ้นต้นคำว่า refresh ให้พิมพ์ว่า refresh* ลงในช่องว่าง Yahooจะทำการค้นหาคำต่างๆที่ขึ้นด้วยrefreshเช่น refreshing , refreshment ,และ refresher

90 ในกรณีที่ต้องการค้นหาวลี(คำที่อยู่ติดกันตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป) ให้ใช้เครื่องหมาย [……….] ล้อมรอบ เช่น [office 97] ไม่เช่นนั้น Yahoo จะแสดงผลลัพธ์ของทุกเว็บไซต์ที่มีคำว่า office กับคำว่า 97 ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการ

91 ใช้บูลีนซึ่งประกอบด้วย AND, OR, NOT ช่วยในการค้นหา ตัวอย่างเช่น pattaya AND phuket จะค้นหาเฉพาะเว็บไซต์ที่มีคำทั้งสองคำนี้อยู่ ส่วน pattaya OR phuket จะทำการค้นหาเว็บไซต์ที่มีคำใดคำหนึ่ง หรือทั้งสองคำนี้อยู่สำหรับ pattaya NOT phuket จะทำการค้นหาเฉพาะเว็บไซต์ที่มีคำว่า pattaya โดยไม่มีคำว่า phuket อยู่ด้วย

92 ใช้เครื่องหมายบวก (+) และเครื่องหมายลบ (-) โดยที่เราจะใช้เครื่องหมายบวก เมื่อเราต้องการ ให้คำ ๆ นั้นอยู่ด้วยในผลลัพธ์ทั้งหมด เช่น scuba diving + phuket และเราจะใช้เครื่องหมายลบ นำหน้าคำที่ไม่ต้องการให้อยู่ในผลลัพธ์ เช่น scuba diving - phuket

93 ในกรณีที่ต้องการค้นหาเฉพาะ title ให้พิมพ์ t: นำหน้าคำหรือวลี เช่น t: elvis prestley

94 ถ้าต้องการค้นหาเฉพาะ URL ให้พิมพ์ u: นำหน้าคำหรือวลี เช่น u: toyota

95 **หมายเหตุ คุณสามารถศึกษาการใช้บูลีนและเครื่องหมายอื่น ๆ เพิ่มเติมได้จาก Internet Today ฉบับที่แล้ว เรื่องการใช้ AltaVista

96 สัญญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฎใน Yahoo

97 แว่นกันแดด หมายถึง เว็บไซต์นั้นดีมาก ขอแนะนำให้เข้าไปดู

98 Xtral หมายถึง มีข่าวล่าสุดเกี่ยวกับหัวข้อนั้น

99 @ หมายถึง ข้อมูลใน category นั้น ได้ถูกจัดให้อยู่ใน category อื่นด้วย เช่น เบ็ดตะปลา นอกจากจะอยู่ในหัวข้อ Business and Economy ด้วย

100

101

102 เทคนิคการใช้งาน Google

103 ปัจจุบันการใช้งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให้เราสามารถเยี่ยมชมได้มากมายหลายประเภท และได้มีการบรรจุข้อมูลข่าวสารอยู่ใน Web Site ต่าง ๆ ซึ่งถ้าเราต้องการค้นหาข้อมูลที่อยู่ในระบบ Internet1 เราอาจใช้อุปกรณ์ Tools ที่เรียกว่า ตัวค้นหา (Search Engire) โดยตัวค้นหา (Search Engire) นี้จะถูกบรรจุอยู่ใน Web Site ต่าง ๆ เช่น , ในเอกสารนี้จะแนะนำถึงการใช้งานค้นหา (Search Engire) ของ ซึ่งจำเป็นตัวค้นหา (Search Engire) ที่นิยมใช้มากสุดและมีฐานข้อมูล (data base) ของ Web Site ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะมีรูปแบบที่มีคำอธิบายการใช้งานเป็นภาษาไทยที่ Web Site

104 เมื่อเราพิมพ์ที่อยู่ www. google. co
เมื่อเราพิมพ์ที่อยู่ ลงในช่อง Addres แล้วกด Enter จะปรากฏหน้าแรกของ Web Site ซึ่งจะมีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังรูป

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121 รูปแสดงส่วนประกอบต่างๆ ในหน้าค้นหาของ www.google.co.th

122 โดยที่มีส่วนประกอบต่างๆ คือ


ดาวน์โหลด ppt Yahoo Search Engine.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google