งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียนรู้ครูต้อม ประโยคควรรู้ในครอบครัว1 รายวิชาภาษาอังกฤษ ขั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นางสาวลัดดาวัลย์ เขื่อนคำ ครูผู้สอน โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อำเภอแม่แตง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียนรู้ครูต้อม ประโยคควรรู้ในครอบครัว1 รายวิชาภาษาอังกฤษ ขั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นางสาวลัดดาวัลย์ เขื่อนคำ ครูผู้สอน โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อำเภอแม่แตง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการเรียนรู้ครูต้อม ประโยคควรรู้ในครอบครัว1 รายวิชาภาษาอังกฤษ ขั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นางสาวลัดดาวัลย์ เขื่อนคำ ครูผู้สอน โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

2 สื่อการเรียนรู้ครูต้อม
1.Good morning. สวัสดีตอนเช้า

3

4 สื่อการเรียนรู้ครูต้อม
2.Did you sleep well? หลับสบายไหมจ้ะ

5 สื่อการเรียนรู้ครูต้อม

6 สื่อการเรียนรู้ครูต้อม
3.Brush your teeth. แปรงฟันด้วยจ้ะ

7 สื่อการเรียนรู้ครูต้อม

8 สื่อการเรียนรู้ครูต้อม
4.Wash your face. ล้างหน้าล้างตาด้วยจ้ะ

9 สื่อการเรียนรู้ครูต้อม

10 สื่อการเรียนรู้ครูต้อม
5.Put on your cloths. ใส่เสื้อผ้าด้วยจ้ะ

11 สื่อการเรียนรู้ครูต้อม

12 สื่อการเรียนรู้ครูต้อม
6.Do you need help? ให้ช่วยไหมจ้ะ

13 สื่อการเรียนรู้ครูต้อม

14 สื่อการเรียนรู้ครูต้อม
7.Yes, please. ค่ะ (ครับ) ได้โปรด

15 สื่อการเรียนรู้ครูต้อม

16 สื่อการเรียนรู้ครูต้อม
8.No, thank you. ไม่ต้องค่ะ (ครับ) ขอบคุณ

17 สื่อการเรียนรู้ครูต้อม

18 สื่อการเรียนรู้ครูต้อม
9.Eat your food. กินข้าวนะจ้ะ

19 สื่อการเรียนรู้ครูต้อม

20 สื่อการเรียนรู้ครูต้อม
10.Is it yummy? อร่อยไหมจ้ะ

21 สื่อการเรียนรู้ครูต้อม


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียนรู้ครูต้อม ประโยคควรรู้ในครอบครัว1 รายวิชาภาษาอังกฤษ ขั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 นางสาวลัดดาวัลย์ เขื่อนคำ ครูผู้สอน โรงเรียนสันมหาพนวิทยา อำเภอแม่แตง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google