งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
Data center สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

2 43 แฟ้มคืออะไร

3 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง บัตร สักประวัติ วินิจฉัย หัตถการ นัด จ่ายเงิน ยา
ข้อมูลส่วนบุคล สิทธิ น้ำหนัก ส่วนสูง ความดัน เบาหวาน รอบเอว อาการ ตรวจร่างการ ค้นหาโรค ทำแผล ฉีดยา นัดพบหมอ ชำระค่าบริการ รับยา Person Card Home Address Village Service Chronic Diagnosis Specialpp Procedure EPI Appointment Drug

4 HDC ? Analysis ? Health Explorer ?

5 Analysis

6 HDC (Health Data Center)

7 Health Explorer

8 แตกต่างกันอย่างไร ?

9 คู่มือ

10 คู่มือ

11

12 Flow Data


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google