งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการเติมเงิน TOT3G ด้วยบัตรหรือโค้ด TOT Prepaid

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการเติมเงิน TOT3G ด้วยบัตรหรือโค้ด TOT Prepaid"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการเติมเงิน TOT3G ด้วยบัตรหรือโค้ด TOT Prepaid

2 1. เข้าสู่เว็บไซท์ TOT 3G ได้ที่ www. tot3g
1. เข้าสู่เว็บไซท์ TOT 3G ได้ที่ (หมายเลข 1) จากนั้นให้ไปกดที่ web PREPAID(หมายเลข 2) 1 2

3 2. หน้าต่างเข้าสู่ระบบจะเปิดขึ้น ให้ท่านใส่เลขหมายโทรศัพท์ TOT3G ที่ต้องการเติมเงิน(หมายเลข 3) จากนั้นให้นำตัวเลขหรือตัวอักษร ตามที่แสดงในช่องสีเทาช่องสุดท้าย (หมายเลข 12) มากรอกในช่องว่าง (หมายเลข 5) และกดปุ่ม “ขอรหัสผ่าน” (หมายเลข 6) 3 5 4 6

4 3. ท่านจะได้รับรหัสผ่านเข้าใช้ระบบทาง SMS ซึ่งระบบจะส่งให้ท่านที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการเตมเงิน ให้ท่านกรอกรหัสดังกล่าวในช่อง “รหัสผ่านจาก SMS ”(หมายเลข 7) จากนั้นกดปุ่ม “เข้าใช้งาน” (หมายเลข 8) เพื่อเข้าสู่ระบบ 7 8

5 4. ระบบจะนำท่านมายังหน้าเว็บด้านล่าง ทางด้านซ้าย ให้กดเลือก “เติมเงินผ่าน TOT Prepaid Card”(หมายเลข 9) 9

6 5. ทำการเลือกอัตราค่าบริการและจำนวนวันตามความต้องการ (หมายเลข 10) แล้วกดปุ่ม “เติมเงิน” เพื่อดำเนินการต่อ หรือ กดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการเติมเงิน(หมายเลข 11) 10 11

7 6. หน้าต่างชำระเงินจะเปิดขึ้นอัตโนมัติ ให้ท่านกรอกรหัสบัตร TOT Prepaid แล้วกดปุ่ม “ตกลง” เพื่อทำการจ่ายเงิน หรือ กดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการชำเงิน (หมายเลข 12) 12

8 7. ระบบแสดงยอดการเติมเงิน เพื่อให้ท่านยืนยันความถูกต้อง กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อทำการชำระเงิน หรือ กดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการชำระเงิน (หมายเลข 13) 13

9 8. ระบบแสดงยอดที่ท่านได้เติมเงิน กดปุ่ม “ทำรายการต่อ” เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการเติมเงิน หรือ กดปุ่ม “พิมพ์ใบรายการ” เพื่อพิมพ์หน้าการชำระเงินเก็บเป็นหลักฐาน (หมายเลข 14) 14

10 9. ท่านจะได้รับ SMS เพื่อแจ้งการชำระเงิน จากนั้นให้กดปุ่ม “ทำรายการต่อไป”(หมายเลข 15)

11 10. ระบบจะกลับมาสู่หน้าแรก ให้กดปุ่มปิดหน้าต่าง(หมายเลข 16) เพียงเท่านี้การเติมเงินผ่านบัตร TOT Prepaid ก็เรียบร้อยแล้ว 16


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการเติมเงิน TOT3G ด้วยบัตรหรือโค้ด TOT Prepaid

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google