งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความแตกต่างแสงที่ทำให้ได้ภาพที่แตกต่างกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความแตกต่างแสงที่ทำให้ได้ภาพที่แตกต่างกัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความแตกต่างแสงที่ทำให้ได้ภาพที่แตกต่างกัน
ค่าความไวแสงมาตรฐาน (ISO) รูรับแสง (Aperture) ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter speed)

2 ความแตกต่างแสงที่ทำให้ได้ภาพที่แตกต่างกัน
ค่าความไวแสงมาตรฐาน (ISO) คือค่ามาตรฐานที่จะบอกได้ว่ากล้องของเรามีการรับรู้แสงหรือเซนซิทิฟกับแสงมาก-น้อยแค่ไหน ผ่านค่ามาตรฐานเป็นลำดับไป โดยถัดขึ้นไปเป็น 2 เท่าของค่าเดิม เช่น 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600 เป็นต้น การที่เราเพิ่มค่า ISO ขึ้นไปเป็นการเร่งให้เซนเซอร์รับภาพมีความไวต่อแสงมากขึ้น ส่งผลให้มีสัญญานรบกวน หรือ Noise เพิ่มขึ้นมาในภาพ ซึ่ง Noise จะเป็น จุดเล็กๆ ที่ไม่ต้องการในภาพ ทำให้คุณภาพของภาพโดยรวมเสียไป

3 ความแตกต่างแสงที่ทำให้ได้ภาพที่แตกต่างกัน
ภาพ Noise ที่ค่า ISO ต่างๆ ที่มา: หนก บางหลวง, Pixpros' review Canon EOS 550D : The old gone ,The new comes., ISO 100 ISO 800 ISO 1600 ISO 6400

4 ความแตกต่างแสงที่ทำให้ได้ภาพที่แตกต่างกัน
ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter speed) เป็นหน่วยที่ใช้วัดระยะเวลาการเปิด-ปิดม่านชัตเตอร์ โดยจะใช้หน่วยเป็น วินาที แต่สำหรับการถ่ายภาพแล้ว ส่วนใหญ่จะหมายถึง ระยะเวลาที่เป็นเพียงเศษเสี้ยวของวินาที โดยเริ่มจาก 1 คือ 1/1 หรือ 1 วินาทีนั่นเอง และ 2 คือ 1/2 วินาที  60 คือ 1/60 วินาที และ 500 คือ 1/500 วินาที เรื่อยไป   ผลจากการเปิด-ปิดม่านชัตเตอร์เร็ว หรือ เลือกความเร็วชัตเตอร์สูงๆ ผลจากการเปิด-ปิดม่านชัตเตอร์ช้า หรือ เลือกความเร็วชัตเตอร์ต่ำๆ

5 ความแตกต่างแสงที่ทำให้ได้ภาพที่แตกต่างกัน
ผลจากการเปิด-ปิดม่านชัตเตอร์เร็ว หรือ เลือกความเร็วชัตเตอร์สูงๆ Shutter Speed : 1/3200 s ที่มา, Hi-Speed เจ็ทสกี, ภูวพงษ์ ผจญอริพ่าย, Shutter speed 1/320 s. Shutter Speed: 1/1000 s. ที่มา: Splash, NancelAnders, Shutter speed 1/400 s.

6 ความแตกต่างแสงที่ทำให้ได้ภาพที่แตกต่างกัน
ผลจากการเปิด-ปิดม่านชัตเตอร์ช้า หรือ เลือกความเร็วชัตเตอร์ต่ำๆ Shutter speed10 s. ที่มา :16 พฤศจิกายน 2550 : พลุเฉลิมพระเกียรติ เมืองทองธานี, binhladoi, Shutter speed 1/15 s. Shutter speed B Shutter speed 8 s.

7 ถ่ายสิ่งที่เคลื่อนไหวให้หยุดนิ่ง
ภาพกีฬา ใช้ S มากกว่า 500 ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแสงขณะถ่าย

8 ถ่ายสิ่งที่เคลื่อนไหวให้หยุดนิ่ง
ใช้ S มากกว่า ขึ้นไป

9 ถ่ายสิ่งที่เคลื่อนไหวให้หยุดนิ่ง

10 ถ่ายสิ่งที่เคลื่อนไหว ให้ดูเคลื่อนไหว
ใช้ S ต่ำกว่า 250 ลงมา ขึ้นอยู่กับสภาพแสง

11 ถ่ายสิ่งที่เคลื่อนไหว ให้ดูเคลื่อนไหว

12 การบ้าน : การควบคุม S-Speed
ถ่ายภาพหยุดนิ่งสิ่งที่เคลื่อนไหว 1 ภาพ ถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่อง ดูเคลื่อนไหว 1 ภาพ อัพโหลดขึ้น FB กลุ่มของตัวเอง ภายในคาบหน้า


ดาวน์โหลด ppt ความแตกต่างแสงที่ทำให้ได้ภาพที่แตกต่างกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google