งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ไตรมาส 2 ปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ตอบแบบสอบถาม ไตรมาส 2 ปี 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย (REIC-HDSI) 2nd Quarter 2012

2 ผู้ตอบแบบสอบถาม ไตรมาส 2 ปี 2555
166 ราย Listed Developers จำนวน 30 ราย Non-Listed Developers จำนวน 136 ราย เป็นสมาชิกของ 3 สมาคมฯ จำนวน 84 ราย

3 ดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบัน Q2/2555
(Current Situation Index) เปรียบเทียบ Listed และ Non-Listed Companies หัวข้อ Listed Non-Listed Current Situation Index 1. ผลประกอบการ 73.2 49.6 61.4 2. ยอดขาย 76.8 53.6 65.2 3. การลงทุน 60.5 68.7 4. การจ้างงาน 69.6 59.1 64.4 5. ต้นทุนการประกอบการ 16.1 15.6 15.9 6. การเปิดโครงการใหม่ และ/ หรือ เฟสใหม่ 64.3 54.7 59.5 ดัชนีความเชื่อมั่น ในภาวะปัจจุบัน 62.8 48.8 55.8

4

5 ดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้า (Expectations Index) เปรียบเทียบระหว่าง Listed และ Non-Listed Companies หัวข้อ Listed Non-Listed Expectations Index 1. ผลประกอบการ 87.5 70.7 79.1 2. ยอดขาย 92.9 77.5 85.2 3. การลงทุน 69.6 78.6 4. การจ้างงาน 73.2 68.8 71.0 5. ต้นทุนการประกอบการ 12.5 13.8 13.2 6. การเปิดโครงการใหม่ และ/หรือ เฟส ใหม่ 73.6 80.6 ดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือน ข้างหน้า 73.5 62.3 67.9

6

7

8 เปรียบเทียบดัชนีความเชื่อมั่นของหน่วยงานอื่นๆ
เดือน/ปี ดัชนีความเชื่อมั่น BSI CCI TISI TSSI SMEs REIC-HDSI มิ.ย. 2554 53.1 81.7 107.4 46.2 54.3 ก.ค. 2554 51.2 84.1 105.2 48.9 56.2 ส.ค. 2554 52.2 83.4 102.5 52.0 ก.ย. 2554 48.5 81.8 90.7 n/a ต.ค. 2554 36.7 72.4 89.0 37.2 พ.ย. 2554 39.0 71.0 87.5 ธ.ค. 2554 73.1 93.7 ม.ค. 2555 50.8 74.2 99.6 ก.พ. 2555 52.7 75.5 100.9 มี.ค. 2555 55.7 76.6 102.1 เม.ย.2555 47.7 77.6 104.0 55.8 พ.ค. 2555 77.1 106.0 มิ.ย. 2555 หมายเหตุ : BSI หมายถึง ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ จัดทำโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ค่ากลาง เท่ากับ 50 CCI หมายถึง ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค จัดทำโดย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ค่ากลาง เท่ากับ 100 TISI หมายถึง ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม จัดทำโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ค่ากลาง เท่ากับ 100 TSSI SMEs หมายถึง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ค่ากลาง เท่ากับ 50 REIC-HDSI หมายถึง ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย ค่ากลาง เท่ากับ 50

9 100 200

10 4 Big Impacts to Thai Economy
Eurozone Crisis: Grexit ? Government Spending Tax Decrease (Corporate & Individual) 4. Flood Crisis ?


ดาวน์โหลด ppt ผู้ตอบแบบสอบถาม ไตรมาส 2 ปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google