งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปโรคที่พบการให้รหัสผิดพลาดบ่อย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปโรคที่พบการให้รหัสผิดพลาดบ่อย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปโรคที่พบการให้รหัสผิดพลาดบ่อย

2 หมวด A *Diarrhea A099 = Diarrhea A090 = Infectious diarrhea A059 = Food poisoning (อาหารเป็นพิษ)

3 B839 = โรคพยาธิที่ไม่ระบุรายละเอียด แต่การมาขอยาถ่ายพยาธิให้รหัส Z768
*Tinea (หน้า24) B359 = Tinea *พยาธิหน้า24 B839 = โรคพยาธิที่ไม่ระบุรายละเอียด แต่การมาขอยาถ่ายพยาธิให้รหัส Z768

4 หมวด E E149 = DM E109 = DM type I E119 = DM type II
*Diabetes mellitus หน้า 28 E149 = DM E109 = DM type I E119 = DM type II ตรวจคัดกรองเบาหวานโดยการเจาะเลือดปลายนิ้ว พบค่าน้ำตาล 130 mg/dl ให้รหัส R73.9 Hyperglycemia เพราะพบเพียงค่าน้ำตาลใน เลือดสูง ยังไม่วินิจฉัยว่าเป็นโรค

5 = E 112 คู่ N083 และ N18.. **ถ้าวินิจฉัย
ต่อ **ถ้าวินิจฉัย 1.DM type 2 c DN (Diabetic nephropathy) โรคนี้ควรพิจารณามาจากแพทย์ = E112 คู่กับ N083 **ถ้าแพทย์พิจารณาแล้วว่าเป็น 1. DM type 2 c DN 2. CKD stage.. = E 112 คู่ N083 และ N18.. **แต่ถ้าเป็น 1.DM type 2 2.CKD stage.. = E119 และ N18.. ถ้าให้ E112 และ N18..ผิด!

6 หมวด F Alcohol F102 = Alcohol dependence , Alcoholism Z721 = Chronic Alcohol drinking

7 หมวด H *Conjunctivitis หน้า 30 H109 = Conjunctivitis H103 = Acute conjunctivitis R448 หรือ H578 = Eye irritation H571 = Ocular Pain (ปวดตา) *Foreign body in eye T159 + รหัสสาเหตุ W44.XX

8 หมวด J * Upper Respiratory Tract Infection (URI) J00 = URI * Bronchitis J209 = Acute bronchitis หรือ Bronchitis ในผู้อายุต่ำกว่า 15 ปี J40 = Bronchitis ในผู้อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

9 หมวด K *Peptic ulcer (PU) ,Gastitis ไม่ควรวินิจฉัย ควรจะวินิจฉัย K30 = Dyspepsis แทน หรือมีอาการเจ็บท้อง ก็ให้ได้ตามอาการที่มา R1049 = Abdominal pain หมวด M

10 ต่อ * โรคเกี่ยวกับฟัน K029 = Dental caries K050 = Acute gingivitis K051 = Gingivitis K088 = Toothache

11 หมวด L *Abscesss หน้า37 L02_ = Abscess._ตำแหน่งที่เป็นฝี (L029 ไม่ควรมี) *Cellulitis หน้า38 L03_ = Cellulitis_ตำแหน่งที่เป็น (L039 ไม่ควรมี)

12 ถ้าวินิจฉัย Allergic แล้วให้รหัสตัว L ผิด
ต่อ * Dermatitis L309 = Dermatitis L239 = Allergic contact dermatitis L259 = Contact dermatitis T784 = Allergic + สาเหตุที่ทำให้แพ้ ถ้าวินิจฉัย Allergic แล้วให้รหัสตัว L ผิด

13 ถ้าให้ M5456 ผิด ถูกยกเลิกไปแล้ว
* OA knee M170 = OA knee 2 ข้าง M171 = OA knee 1 ข้าง M179 = OA knee *Low back pain(LBP) M545 = Low back pain(LBP) ถ้าให้ M5456 ผิด ถูกยกเลิกไปแล้ว

14 ต่อ Muscle strain จะมี 2กรณี 1. Non traumatic ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
M626_ = Muscle strain 2. Traumatic เกิดจากอุบัติเหตุ S_3XX = Muscle strain

15 ถ้าให้ M7919 ให้ได้ แต่ไม่ควรให้
ต่อ * Myalgia M791_ = Myalgia ตามโดยตำแหน่ง ถ้าให้ M7919 ให้ได้ แต่ไม่ควรให้

16 หมวด Z * ล้างแผล Z480 = ล้างแผล ตัดไหม ถ้ากรณีที่เป็นแผลใหม่ให้รหัสกลุ่ม S


ดาวน์โหลด ppt สรุปโรคที่พบการให้รหัสผิดพลาดบ่อย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google