งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลายผ้าของแม่ โดย มัณฑนา สันติคุณากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลายผ้าของแม่ โดย มัณฑนา สันติคุณากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลายผ้าของแม่ โดย มัณฑนา สันติคุณากร

2 ปัญหา ใกล้ถึงวันแม่จะหาของขวัญให้แม่ แนะนำเลือกผ้าให้แม่
ใกล้ถึงวันแม่จะหาของขวัญให้แม่ แนะนำเลือกผ้าให้แม่ เนื่องจากมีความหมายหลาย ๆ อย่างในผ้าที่จะเรื่องราวบอกกล่าวกันต่อไป เช่นผ้าทอ บอกเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของวิถีชีวิต

3 จุด (Point) ก อ่านว่า จุด ก ข อ่านว่า จุด ข A อ่านว่า จุด A
เราใช้จุดแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆ เช่น ตำแหน่งของสถานที่ในแผนที่ ตำแหน่งของดวงดาว ในทางเรขาคณิต จุด เป็นคำอนิยาม ( undefined term ) ไม่ต้องอธิบายความหมายว่าคืออะไร ในอดีตยูคลิดเคยพยายามให้ความหมายของจุดไว้ว่า หมายถึง สิ่งที่ไม่มีความกว้างและความยาว ซึ่งเป็นการให้นิยามที่ยังไม่ สมบูรณ์เพราะต้องใช้คำที่ไม่สามารถให้นิยามได้อีก ได้แก่ คำว่า ความกว้างและความยาว เพื่อช่วยให้เข้าใจตรงกันจึงตั้งชื่อจุดโดยใช้ตัวอักษรภาษาไทย หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ก อ่านว่า จุด ก ข อ่านว่า จุด ข A อ่านว่า จุด A

4 เส้นโค้ง ถ้าเริ่มต้นจรดดินสอที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วลากเส้นให้ปลายดินสอมาบรรจบลงที่จุดเดิม เราจะได้ เส้นโค้งปิด ( closed curve ) ส่วนเส้นโค้งที่ไม่ใช่เส้นโค้งปิด เรียกว่า เส้นโค้งเปิด ( open curve ) เพราะจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดไม่ใช่จุดเดียวกัน เส้นโค้งที่ไม่ตัดกับตัวมันเอง เรียกว่า เส้นโค้งเชิงเดี่ยว ( simple curve )

5 ประกายความคิด รูปเรขาคณิต ได้แก่ รูปเหลี่ยมต่างๆ และวงกลม สามารถนำมาประกอบกันทำให้เกิดลวดลายต่างๆ เช่น

6 ตัวอย่างรูปเรขาคณิต

7 การนำเรขาคณิตมาสร้างสรรค์งานศิลป์

8 ลายผ้าดั้งเดิม

9 ลายผ้าของแม่

10 ลายจงรัก

11 ลายลงรักษ์

12 ลายวงพักตร์

13 แหล่งอ้างอิง http://update.se-ed.com/180/thaifabric.htm

14 ขอบคุณ จาก : มัณฑนา สันติคุณากร


ดาวน์โหลด ppt ลายผ้าของแม่ โดย มัณฑนา สันติคุณากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google