งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2555 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวิจัย โทร , 2120 – 2122

2 เค้าโครง Thai securities market’s presence in Asia
Thai securities market’s presence in the world

3 Market Capitalization to GDP Comparison : Asia Countries
Market Capitalization ของตลาดหลักทรัพย์ไทยต่อ GDP ยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในเอเชีย Market Capitalization to GDP Comparison : Asia Countries Unit: Percentage Sources: Market Capitalization from World Federation of Exchanges (WFE) and Nominal GDP from International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2011 Note: - Market capitalization in terms of USD at the end of February 2012 - Nominal GDP in terms of USD for Year 2012 (Estimated)

4 Number of Listed Companies : Asia Countries
จำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมีค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย Number of Listed Companies : Asia Countries (As of February 2012) Source: WFE Note: Thai listed companies include both SET & mai

5 Market Capitalization* Share Turnover Velocity**
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมีขนาดค่อนข้างเล็ก แต่มีสภาพคล่องสูงเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย Market Capitalization* Share Turnover Velocity** Unit: Billion USD Unit: Percentage Source: WFE Note: * Market Capitalization at the end of February 2012. ** Share Turnover Velocity is calculated by {Share Turnover (of February 2012)/Market Capitalization (at the end of February 2012)}*12 Please note that the February 2012 share turnover velocity of Indonesia SE is not available so we refer to the December 2011 figure instead.

6 Thai Equity Market Share Vs Asian Markets (ex-Japan)
สัดส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของตลาดหลักทรัพย์ไทยในภูมิภาคเอเชีย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 Thai Equity Market Share Vs Asian Markets (ex-Japan) (SET as % of Asian Markets) Source : WFE Note: - Thai equity market share includes both SET & mai. - Market Capitalization is at the end of year (month), Market turnover is year-to-date * SET figure divided by Asian (ex-Japan) (Malaysia, Hong Kong, Indonesia, Korea, Philippine, China, Singapore, Taiwan, India, Sri Lanka,Thailand) 6

7 Total Return : Selected Asian Countries
ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2555 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2543 เพิ่มขึ้น 9.38 เท่า สูงเป็นอันดับสองรองจากอินโดนีเซีย Total Return : Selected Asian Countries Percentage Thailand: 938% Mar-12 Note: Total return is calculated based on the changes in the main securities price index plus reinvested dividends of each market All returns are converted into USD basis for comparison purpose. The percentage of total return is the comparison of current value to its value at end December 2000. Source: Bloomberg at the end of March 2012

8 Historical P/E ratio Market Yield
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2555 ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิค่อนข้างต่ำ ในขณะที่อัตราเงินปันผลตอบแทนค่อนข้างสูงกว่าประเทศอื่นในเอเชีย Historical P/E ratio Market Yield Unit: Times Unit: Percentage Source: Bloomberg at the end of March 2012 Note: P/E ratio is Historical P/E (E is from trailing 12M EPS)

9 เค้าโครง Thai securities market’s presence in Asia
Thai securities market’s presence in the world

10 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2555 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 16
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2555 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 16.72% จากสิ้นปี 2554 ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับดัชนีหลักทรัพย์ของประเทศอื่นๆ ที่ปรับเพิ่มขึ้น Index Performance of the Thai Stock Market Compared with Other Countries (between the end of Year 2011 and March 2012) (% Growth YTD) Source : Bloomberg

11 ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของไทย จัดอยู่ในอันดับที่ 27 เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ตลท.อยู่ในลำดับที่ 27 จาก 52 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ พันล้านดอลลาร์ สรอ. มีขนาดเล็กกว่า NYSE Euronext (US) ถึง 40.4 เท่า ขนาดเล็กกว่า HKEx 8.4 เท่า ขนาดเล็กกว่า Bursa Malaysia 1.4 เท่า ขนาดใหญ่กว่า PSE 1.7 เท่า Domestic Market Capitalization (USD Billion) February 2012 Source: WFE Note: Thailand market capitalization includes SET & mai

12 มูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนสะสมในช่วงเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2555 จัดอยู่ในอันดับที่ 24 เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ตลท.อยู่ในลำดับที่ 24 จาก 52 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย พันล้านดอลลาร์สรอ. มูลค่าน้อยกว่า HKEx 5.5 เท่า มูลค่ามากกว่า Bursa Malaysia 1.6 เท่า มูลค่ามากกว่า PSE 5.5 เท่า Total Value of Share Trading (USD Billion) January - February 2012 Source: WFE Note: Thailand trading value includes SET & mai

13 ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 มีจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยจำนวน 546 บริษัท ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 24 เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ตลท.อยู่ในลำดับที่ 24 จาก 52 ด้วยบริษัทจดทะเบียน 546 บริษัท จำนวนบริษัทน้อยกว่า HKEx 2.8 เท่า จำนวนบริษัทมากกว่า PSE 2.2 เท่า Number of Listed Companies February 2012 Source: WFE Note: Number of Thai listed companies include SET & mai


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google