งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ Social Media เพื่อการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ Social Media เพื่อการสื่อสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ Social Media เพื่อการสื่อสาร

2 ขอบเขตเนื้อหา ความหมายของ Social Media

3 ความหมายของ Social Media
วิธีการที่ให้ผู้คนแบ่งปันข้อมูล ความ คิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ มุมมอง และสื่อข้อมูลของ ตน” Social media คือ…สื่อที่สามารถเขียน แก้ไขด้วยตนเอง …สื่อที่ใช้กันมากในขณะนี้ …สื่อสำหรับสนทนา ระหว่างกัน …สื่อที่แพร่หลาย กระจายตัว เร็ว …สื่อที่มีการบันทึก และจัดเก็บไว้ได้

4 ความหมายของ Social Media
Social media คือ Conversation ที่สนับสนุนโดยเครื่องมือที่ออนไลน์ถึงกัน

5 การประยุกต์ใช้ Social Media เพื่อการสื่อสาร
(ที่นิยมในปัจจุบัน)

6 การประยุกต์ใช้ Social Media เพื่อการสื่อสาร
1.Facebook

7 การประยุกต์ใช้ Social Media เพื่อการสื่อสาร
2.Twitter

8 การประยุกต์ใช้ Social Media เพื่อการสื่อสาร
3. Google+

9 การประยุกต์ใช้ Social Media เพื่อการสื่อสาร
4. Youtube

10 การประยุกต์ใช้ Social Media เพื่อการสื่อสาร
5. Wikipedia

11 การประยุกต์ใช้ Social Media เพื่อการสื่อสาร
6. Blog

12 การประยุกต์ใช้ Social Media เพื่อการสื่อสาร
7. Instagram

13 การประยุกต์ใช้ Social Media เพื่อการสื่อสาร
8. Line

14 การประยุกต์ใช้ Social Media เพื่อการสื่อสาร

15 Cloud Computing รู้จักคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) แบบเข้าใจง่าย
หากแปลความหมายของคำว่า Cloud Computing ดูจะเข้าใจยาก หรือถ้าแปลเป็นไทย “การประมวลผลบนกลุ่มเมฆ” ก็ยิ่งดูจะงงเข้าไปใหญ่ แต่น่าจะง่ายกว่าถ้าบอกว่า Cloud Computing คือการที่เราใช้ซอฟต์แวร์, ระบบ, และทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสามารถเลือกกำลังการประมวลผล เลือกจำนวนทรัพยากร ได้ตามความต้องการในการใช้งาน และให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลบน Cloudจากที่ไหนก็ได้ ดังแผนภาพด้านล่างนี้นั่นเอง

16 Cloud Computing

17 Cloud Computing จากภาพด้านบนนี้ จะเห็นว่าด้านในของกรอบที่เป็นก้อนเมฆ
ก็คือทรัพยากรของผู้ให้บริการที่มีทั้ง Hardware และ Software (ซึ่งก็ทำงานบน Hardware ของผู้ให้บริการเช่นกัน) ผู้ใช้บริการเพียงแค่ต่อเชื่อมเข้าไปใช้ผ่าน Network ด้วยเว็บบราวเซอร์ หรือ Client แอพพลิเคชั่น บนอุปกรณ์ต่างๆของตน เช่น มือถือ, Tablet, Notebook, หรือ Chromebook เป็นต้น

18 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การใช้ Social Media เพื่อการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google