งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต

2 แหล่งค้นคว้า Robin Hartman, Hope International University
ฐานข้อมูลของ ThaiLIS: TDC (Thai Digital Collection) ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย: ม.บูรพา, ม.เชียงใหม่ เทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วย Google Robin Hartman, Hope International University

3 ThaiLIS โครงการสร้างฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

4 TDC ใช้ผ่าน Internet ได้

5

6

7 หลังจากสมัครผ่านเว็บแล้ว ...
ตรวจสอบ ที่แจ้งไว้ เปิด คลิก เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก ตรวจสอบ อีกครั้ง เปิด พบ รหัสสำหรับใช้งาน

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 1 3 2

21 ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา

22 การสืบค้นข้อมูลด้วย Google
The Most Important Tips, Tricks & Hack

23 Google.com - Search Engine ที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก - หาข้อมูลได้แทบทุกอย่างบนอินเตอร์เน็ต - มีดัชนี (Index) มากกว่า 3 พันล้านเว็บเพจ - มีการเรียกใช้บริการมากกว่า 200 ล้านครั้งต่อวัน - ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตโดยเฉลี่ยใช้ Google หรือ 100 ครั้งต่อวัน

24 ก้าวแรกกับ บริการของ Google เว็บ (WEB) รูปภาพ (Images)
บทความทางวิชาการ (Scholar) อื่นๆ

25 1. เทคนิคการตั้งคีย์เวิร์ดที่ดี
ต้องเลือกคำที่ระบุถึงสิ่งที่ต้องการได้ชัดเจนที่สุด เช่น ถ้าต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ พ๊อคเก็ตพีซี iPAQ h2210 ให้พิมพ์คำว่า iPAQ h2210 เข้าไปในช่องค้นหาจะดีกว่าคำว่า pocket PC หรือ PDA

26 2. หลักการใช้คีย์เวิร์ดที่ควรทราบ
- ไม่สนใจตัวอักษรพิมพ์เล็ก (Lower case) หรือพิมพ์ตัวใหญ่ (Upper case)ดังนั้น Harry Potter = harry potter - ลำดับคำของคีย์เวิร์ดที่ใช้จะมีผลกับผลลัพธ์ที่ได้ เช่น Network Microsoft กับ Microsoft Network ผลลัพธ์ของเว็บเพจที่ได้จะต่างกัน

27 3. AND ไม่ใส่ก็เหมือนใส่
Google จะถือว่า มีตัวเชื่อมเป็น AND อยู่ระหว่างคีย์เวิร์ดที่พิมพ์เข้าไปทุกครั้ง ตัวอย่างเช่น คำว่า Global Network ผลลัพธ์ที่ได้จะหมายถึง เว็บเพจที่มีทั้งคำว่า Global AND Network ดังนั้น ถ้าสนใจแค่ต้องการให้พบคำใด คำหนึ่งก็ได้ในหน้าเว็บแนะนำให้ใส่ OR คั่นระหว่างคีย์เวิร์ด เช่น Crocodile OR Alligator เป็นต้น

28 4. ค้นหาด้วย “วลี” ในกรณีที่ต้องการค้นหาด้วยวลี หรือกลุ่มคำ ให้ใส่เครื่องหมายคำพูดล้อมรอบข้อความด้วย เช่น “i am a batman” Google จะแสดงผลเฉพาะเว็บเพจที่มีประโยคนี้เท่านั้น

29 5.Google จะตัดคำทั่วไปในคีย์เวิร์ด
- Google จะตัดเอาคีย์เวิร์ดที่เป็นอักษรตัวเดียว ตัวเลขตัวเดียว และคำทั่วๆ ไป อย่างเช่น “to”, “the” และ “how” ออกไปโดยอัตโนมัติ (เร็วขึ้น) - แต่ถ้าต้องการให้ Google ใช้คำเหล่านี้ในการค้นหา ให้ใส่เครื่องหมาย + เข้าไปที่หน้าคำนั้น เช่น Star Wars Episode +I - นอกจากนี้ หากต้องการให้ Google แสดงผลเฉพาะคำใดๆ ให้ใส่เครื่องหมาย + เข้าไปที่หน้าคำนั้น ได้ด้วย เช่น apple +iphone


ดาวน์โหลด ppt การค้นคว้าข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google