งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Buriram Public Health ทำไมต้องตั้งค่าและจัดการข้อมูลสะสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Buriram Public Health ทำไมต้องตั้งค่าและจัดการข้อมูลสะสม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Buriram Public Health ทำไมต้องตั้งค่าและจัดการข้อมูลสะสม ปัญหา เป้าหมาย Data Center และ HDC ข้อมูลไม่เท่ากัน การจัดการตารางพื้นฐาน แฟ้มข้อมูลประเภทสะสม (Cleansing Data) โดย นายณรงค์เดช เจริญศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

2 การจัดการตารางพื้นฐาน
ตารางคำนำหน้าชื่อ (pname) ตารางชั้นเรียน (village_school_class) ตารางสถานะอยู่อาศัย (house_regist_type) Buriram Public Health ตารางที่เกี่ยวข้องที่ต้องจัดการ

3 ตารางคำนำหน้าชื่อ (pname)
class sex provis_code hos_guid hos_guid_ext min_age marrystatus ด.ช. 1 001 ด.ญ. 2 002 เด็กหญิง น.พ. 134 น.ส. 004 นักโทษหญิง 010 นาง 005 นางสาว นาย 003 พ.ญ. 135 พระ 831 พระภิกษุ แม่ชี 863 ส.ณ. 832 สามาเณร Buriram Public Health ตรวจสอบรหัสในไฟล์ Cpname.xlsX

4 house_regist_type_id
house_regist_type_name hos_guid export_code 1 มีชื่อในทะเบียนบ้าน และอยู่อาศัยจริง 2 มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่ไม่ได้อยู่อาศัย 3 ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่มาอยู่อาศัย 4 บุคคลนอกเขต 5 คนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย Buriram Public Health

5 village_school_class_id village_school_class_name
hos_guid export_code ก่อนอนุบาล 00 1 อนุบาล1 01 2 อนุบาล2 02 3 อนุบาล3 03 4 ประถม1 11 5 ประถม2 12 6 ประถม3 13 7 ประถม4 21 8 ประถม5 22 9 ประถม6 23 10 มัธยม1 31 มัธยม2 32 มัธยม3 33 มัธยม4 41 14 มัธยม5 42 15 มัธยม6 43 Buriram Public Health

6 การจัดการข้อมูลประเภทสะสม (Cleansing Data)
การส่งข้อมูล ALL PP เพื่อปรับปรุงแฟ้ม Person, Chronic, Village แนวทางการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 2559 การส่งออกข้อมูลโดยโปรแกรม SData การตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งเข้า HDC Buriram Public Health การส่งข้อมูลเข้า HDC และการตรวจสอบ Error ในการนำเข้า

7 การส่งข้อมูล ALL PP เพื่อปรับปรุงแฟ้ม Person, Chronic, Village
ในเวลา น ให้หน่วยบริการส่งข้อมูล ALL PP เข้า HDC ภายในวันที่ 23 กพ. 2559 เวลา ตั้งแต่ – น Buriram Public Health หมายเหตุ ต้องตรวจสอบด้วยโปรแกรม OPPP2010 ก่อนส่ง และไม่ควรมี Error ใน แฟ้ม PERSON,CHRONIC,VILLAGE

8 แนวทางการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 2559
แนวทางการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 2559 การส่งออกข้อมูลบริการ ของทุก ๆ เดือน Buriram Public Health ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป PCU ภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป CUP SPLIT ภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป

9 การส่งออกข้อมูลโดยโปรแกรม SData
เลือกเมนู เครื่องมือ/ตั้งค่า >> ส่งออกข้อมูล >> ส่งออกข้อมูล D_UPDATE Buriram Public Health

10 การตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งเข้า HDC
Buriram Public Health

11 การตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งเข้า HDC
Buriram Public Health

12 การส่งข้อมูลเข้า HDC และการตรวจสอบ Error ในการนำเข้า
Cloud 30 นาที HDC จังหวัด Buriram Public Health

13 การส่งข้อมูลเข้า HDC และการตรวจสอบ Error ในการนำเข้า
USERNAME : uตามด้วยรหัสสถานบริการ5หลักตาม สนย. Password = pตามด้วยรหัสสถานบริการ5หลักตาม สนย. ตัวอย่าง Username : u00019 Password : p00019 Buriram Public Health

14 การส่งข้อมูลเข้า HDC และการตรวจสอบ Error ในการนำเข้า
Buriram Public Health

15 การส่งข้อมูลเข้า HDC และการตรวจสอบ Error ในการนำเข้า
Buriram Public Health

16 การส่งข้อมูลเข้า HDC และการตรวจสอบ Error ในการนำเข้า
Buriram Public Health

17 การส่งข้อมูลเข้า HDC และการตรวจสอบ Error ในการนำเข้า
Buriram Public Health

18 Buriram Public Health


ดาวน์โหลด ppt Buriram Public Health ทำไมต้องตั้งค่าและจัดการข้อมูลสะสม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google