งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปั๊มลม FIAC โดย ธนวัฒน์ ก้านบัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปั๊มลม FIAC โดย ธนวัฒน์ ก้านบัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปั๊มลม FIAC โดย ธนวัฒน์ ก้านบัว

2 ส่วนประกอบที่สำคัญของปั๊มลม FIAC (Combination – GMS 150)

3 ส่วนประกอบด้านหน้า ( Front Side)

4 ส่วนประกอบด้านหน้า ( Front Side)

5 ส่วนประกอบด้านหลัง ( Back Side)

6 หน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ ( Funtion)
สวิทซ์เปิด-ปิด (On – Off Switch) ทำหน้าที่(Funtion) เปิด – ปิด ปั๊มลม (Turn On – Off for Compressor)

7 หน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ ( Funtion)
2. โอเวอร์โหลด(Over Load) ทำหน้าที่ (Funtion) ตัดกระแสไฟในกรณีที่มอเตอร์ปั๊มลม ทำงานหนักจนร้อนผิดปกติ (Cut Electric Supply when over – heat)

8 หน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ ( Funtion)
3. บอลวาล์ว(Ball Valve) ทำหน้าที่ (Funtion) เปิด-ปิดลม (Turn ON – OFF AIR)

9 หน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ ( Funtion)
ป้องกันไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอม เข้าไปรบกวนการทำงาน ของพัดลม ซึ่งอาจทำให้ พัดลมเสียหายได้ (Protect the Fan from other things to go to damage the Fan operation) 4. ฝาครอบพัดลม ( Rear ProtecTion Cover)

10 หน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ ( Funtion)
เก็บลม ( Collect the AIR) 5. ถังเก็บลม ( Tank)

11 หน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ ( Funtion)
6. สายปล่อยน้ำ ( Drained Hose) ทำหน้าที่ ( Funtion) เดรนลมและน้ำออกจากถัง (Drain Air and water out from the Tank)

12 หน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ ( Funtion)
7. กรองอากาศเข้า (Intake Filter) ทำหน้าที่ ( Funtion) กรองอากาศที่จะเข้าหัวปั้มลม ( Filter Air before supply to the Compressor)

13 หน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ ( Funtion)
8. เพลสเชอร์สวิทซ์ (Pressure Switch) ทำหน้าที่ (Funtion) ตัด-ต่อการทำงานของมอเตอร์ (Turn ON – OFF for motor operation)

14 หน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ ( Funtion)
9. เช็ควาล์ว (Non – Return Value) ทำหน้าที่ (Funtion) กันลมระหว่างหัวปั๊มลม กับถังลม (Put – Up the air between Compressor and Tank )

15 หน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ ( Funtion)
10. เกจ์วัดลม ( Air Pressore Guage) ทำหน้าที่ (Funtion) วัดปริมาณแรงดันลมในถัง (Measure the Air pressure inside the Tank)

16 หน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ ( Funtion)
11. เซฟตี้วาล์ว ( Safety Value) ทำหน้าที่ (Funtion) ป้องกันถังระเบิดและป้องกันแรงดันลมที่เกินกว่าที่กำหนด (Tank Explosive rotation and Over – Pressure Protection)

17 หน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ ( Funtion)
คัปปาซิเตอร์(Capacitor) ทำหน้าที่ (Funtion) ทำงานร่วมกับมอเตอร์ (Cap run)

18 หน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ ( Funtion)
13. รีรีสวาล์ว (Release Valve)

19 วิธีดูแลรักษาปั๊มลม (Maintenance)
1 ให้เดรนน้ำและลมหลังการใช้งานทุกวัน (Drain Air and water after working everyday)

20 วิธีดูแลรักษาปั๊มลม (Maintenance)
2 ให้ตรวจสอบฟิลเตอร์กรองลมเข้าว่าตันหรือไม่ ทุกๆ 3 เดือน (Check the Intake Filter every 3 Months Replace it when clogged.

21 วิธีดูแลรักษาปั๊มลม (Maintenance)
3 ไม่ควรติดตั้งปั๊มลมในบริเวณที่แดดส่องถึง (Don’t Install the compressor near the Sunlight)

22 วิธีดูแลรักษาปั๊มลม (Maintenance)
4 ไม่ควรติดตั้งปั๊มลมให้โดนฝนหรือน้ำ ( Don’t Install the Compressor near the rain of water)

23 วิธีดูแลรักษาปั๊มลม (Maintenance)
5 ควรติดตั้งปั๊มลมในบริเวณที่อากาศถ่ายเท ได้สะดวก (Install the compressor in a ventilation room)

24 วิธีการแก้ไขและการซ่อมบำรุง (Trouble shooting)
Contents ปั๊มลมไม่ทำงาน (Compressor does not Operate.) 1 1 ตรวจเช็คสวิทซ์ ON-OFF ว่าเปิดอยู่หรือไม่ (Check switch that it is “ON”or “NOT” I ตำแหน่งแสดงการเปิดสวิทซ์ ( “I” means Turn-ON) O ตำแหน่งแสดงการปิดสวิทซ์ (“O” means Turn – OFF)

25 วิธีการแก้ไขและการซ่อมบำรุง (Trouble shooting)
Contents ปั๊มลมไม่ทำงาน (Compressor does not Operate.) 1 2 ตรวจสอบโอเวอร์โหลดว่าตัดไฟหรือไม่ถ้าพบว่า ตัดไฟให้ปิดสวิทซ์ปั๊มลมแล้วเดรนลมออกให้หมดถังแล้วจึงกดโอเวอร์โหลดและเปิดสวิทซ์ปั๊มลมตามลำดับ (Check the overload cut out,or not? If cut out, you must drain the air out from the Tank,then press the overload and Turn ON the Compressor.)

26 วิธีการแก้ไขและการซ่อมบำรุง (Trouble shooting)
Contents ปั๊มลมไม่ทำงาน (Compressor does not Operate.) 1 3 ตรวจสอบคัปปาซิเตอร์ว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ ถ้า พบว่ามีรอยแตกหรือไหม้ ให้เปลี่ยนใหม่หรือ โทรแจ้งบริษัท (Check the capacitor, If it has a break or bumed,please replace a new capacitor a call to MID-WEST.)

27 วิธีการแก้ไขและการซ่อมบำรุง (Trouble shooting)
Contents ปั๊มลมมีเสียงลมรั่วที่เพลสสวิทซ์(รีรีสวาล์ว) 2 (Air leaked Sound from the pressure switch) 1 ถอดเช็ควาล์วออกมาทำความสะอาด (Take off the Non return Valve for Clearing) 2 เปลี่ยนเช็ควาล์วใหม่ (Replace a new Non – Return Value)

28 วิธีการแก้ไขและการซ่อมบำรุง (Trouble shooting)
Contents Click to add Title 1 Click to add Title 2 Click to add Title 3 Click to add Title 4

29 วิธีการแก้ไขและการซ่อมบำรุง (Trouble shooting)
Contents Click to add Title 1 Click to add Title 2 Click to add Title 3 Click to add Title 4

30 วิธีการแก้ไขและการซ่อมบำรุง (Trouble shooting)
Contents Click to add Title 1 Click to add Title 2 Click to add Title 3 Click to add Title 4

31 วิธีการแก้ไขและการซ่อมบำรุง (Trouble shooting)
ปั๊มลมไม่ทำงาน (Compressor does not Operate.) ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

32 Diagram Title Title Title
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Title ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Title ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

33 Cycle Diagram Text Cycle name Add Your Text

34 Diagram Text Add Your Title Text Text 1 Text 2 Text 3 Text 4 Text 5

35 Diagram Concept Add Your Text Text

36 Diagram Add Your Text

37 Diagram Add Your Text Text

38 Diagram Add Your Title Text

39 Diagram Add Your Text Text Add Your Text

40 Table

41 Diagram 1 ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. 2 ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. 3 ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

42 Diagram Your Text 2001 2002 2003 2004

43 Progress Diagram Phase 1 Phase 2 Phase 3

44 Block Diagram TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT

45 3-D Pie Chart Text1 Text2 Text3 Text4 Text5 Text6

46 Table Concept concept

47 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt ปั๊มลม FIAC โดย ธนวัฒน์ ก้านบัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google