งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 อินเตอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 อินเตอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 อินเตอร์เน็ต

2 หัวข้อ 1. อินเตอร์เน็ต คืออะไร 2.ประวัติความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต 3. ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต 4. บริการต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ต 5. เครือข่ายใยแมงมุม (World Wide Web – WWW) 6. สิ่งที่จำเป็นต้องรู้บนอินเทอร์เน็ต 7.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

3 1. อินเตอร์เน็ต คืออะไร อินเตอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ย่อย (Sub Net)หลายเครือข่ายทั่วทุกมุมโลกเข้าไว้ด้วยกัน มีการรับส่งสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถรับส่งสารสนเทศได้ในรูปแบบต่าง ๆ คือ ข้อมูล (data) ข้อความ (text) เสียง (voice) และภาพลักษณ์หรือรูปภาพ (image) การติดต่อสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต ใช้โพรโทคอล TCP/IP

4 2. ประวัติความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตถือกำเนิดมาในยุคสงครามเย็น  ระหว่างสหรัฐกับรัฐเซีย ในปี ค.ศ   ซึ่งกระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นว่าระบบคอมพิวเตอร์สำหรับสั่งการต้องเป็นระบบเครือข่ายที่ใช้งานได้ตลอดเวลา  หากมีการโจมตีด้วยระเบิดปรมาณูที่เมืองใดเมืองหนึ่ง  ระบบคอมพิวเตอร์บางส่วนอาจถูกทำลาย  แต่ส่วนที่เหลือทำงานได้  เป้าหมายการวิจัยและการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจึงกลายเป็นโครงการชื่อ ARPAnet หรือ Advance Research Project Agency net โดยมอบหมายให้กลุ่มมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ทำการวิจัยและเชื่อมโยงเครือข่าย ในปี ค.ศ.  1983  ได้มีการนำ  TCP/IP Protocol หรือ Transmission Control Protocol  มาใช้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบเป็นครั้งแรก  จนกรทั่งได้กลายเป็นมาตรฐานในการติดต่อในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาจนถึงปัจจุบัน ในปี  ค.ศ.  1986  มีการกำหนดชื่อโดเมน  (Domain name System)  เพื่อสร้างฐานข้อมูลในแต่ละเครือข่าย  และใช้  ISP  (Internet Service Provider)  ในการจัดทำฐานข้อมูลของตนเอง ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ทั่วโลกล้วนแต่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงกว่าเดิม

5 3. ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต
3. ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ต มีประโยชน์ดังนี้ คือ ด้านการศึกษา  คลังข้อมูลขนาดใหญ่ / สมัครเรียน ด้านการรับส่งข้อมูลข่าวสาร (Electronics mail) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ web board กระดานข่าว ( chat สนทนาออนไลน์ web blog เว็บสำเร็จรูป เช่น Twitter, Facebook ด้านธุรกิจการค้า  e-commerce ธุรกรรมออนไลน์ ด้านบันเทิง  ดูหนัง ฟังเพลง ภาพ ด้านซอฟท์แวร์ 

6 4. บริการต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ต ให้บริการดังนี้ บริการด้านการสื่อสาร เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( ) การสนทนาแบบออนไลน์ กระดาษข่าว บริการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ด้วย search Engine

7 5. เครือข่ายใยแมงมุม (World Wide Web – WWW)
5.1 เว็บไซต์ (web site) เว็บไซต์ (web site) หรือ เว็บเซอร์ฟเวอร์ คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นแหลงเก็บเว็บเพจ 5.2 โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (web browser) เป็นโปรแกรมหรือซอร์ฟแวร์ที่ใช้ในการเข้าสู่ www และเปิดดูเว็บเพจที่เก็บอยู่ในเว็บไซต์ใดๆ โดยเว็บบราวเซอร์ที่นิยมใช้ ได้แก่ IE , Chrome, FireFox

8 6. สิ่งที่จำเป็นต้องรู้บนอินเทอร์เน็ต
โฮมเพจ (home page) คือ หน้าแรกของเว็บเพจทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตจะพบเมื่อมีการเข้าไปยังเว็บไซต์ใดๆ และมักจะเป็นหน้าที่เชื่อมต่อ (Link) ไปยังหน้าอื่นๆ ของเว็บไซต์ เว็บไซต์ (web site) คือ แหล่งที่ตั้งข้อมูลขององค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลใดๆ เว็บเพจ (web page) หมายถึง หน้าใดๆ ก็ได้ในเว็บไซต์ เป็นการเรียกไม่เฉพาะเจาะจง

9 6. สิ่งที่จำเป็นต้องรู้บนอินเทอร์เน็ต (ต่อ)
หมายเลขประจำตัวเครื่อง (IP Address) ในการกำหนดที่อยู่หรือแอดเดรสของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนั้นจะนำไประบุไว้ในส่วนของ IP เมื่อต้องการส่งข้อมูลเราก็จะเรียกตัวเลขระบุตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้นี้ว่า IP Address ซึ่งจะประกอบด้วยตัวเลข 4 ชุดด้วยกัน โดยแต่ละชุดจะมีรหัสที่ไม่ซ้ำกันและจะคั่นด้วยเครื่องหมายจุด (.) เช่น หรือ เป็นต้น

10 6. สิ่งที่จำเป็นต้องรู้บนอินเทอร์เน็ต (ต่อ)
ระบบชื่อของเครื่อง ชื่ออินเทอร์เน็ต (DNS: Domain Name System) คือ ชื่อที่ใช้อ้างถึงคอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้เนื่องจาก IP Address นั้นจำยาก ดังนั้นเราจึงนำ DNS มาใช้แปลงตัวเลข IP Address ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจให้กลายมาเป็นชื่อที่เราอ่านแล้วเข้าใจง่ายขึ้น เช่น google.co.th เป็นต้น

11 โดนเมนเนม 2 ระดับ จะประกอบด้วย www . ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน
โดนเมนเนม 2 ระดับ   จะประกอบด้วย  www . ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน  เช่น     * .com คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์     * .org คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร     * .net คือ องค์กรที่เป็นเกตเวย์ หรือ จุดเชื่อมต่อเครือข่าย     * .edu คือ สถาบันการศึกษา     * .gov คือ องค์กรของรัฐบาล     * .mil คือ องค์กรทางทหาร

12 โดนเมนเนม 3 ระดับ      จะประกอบด้วย www . ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน . ประเทศ เช่น  ประเภทขององค์กรที่พบบ่อยคือ      * .co commercial คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์     * .ac academic คือ สถาบันการศึกษา     * .go government คือ องค์กรของรัฐบาล     * .net network คือ องค์กรที่ให้บริการเครือข่าย     * .or organization คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร ตัวย่อของประเทศที่ตั้งขององค์กร      * .th   คือ ประเทศไทย     * .cn  คือ ประเทศจีน     * .uk  คือ ประเทศอังกฤษ * .jp   คือ ประเทศญี่ปุ่น     * .au  คือ ประเทศออสเตรเลีย

13 7. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
ประกาศ และบังคับใช้แล้วนั้น ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม เจ้าของไม่ให้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเขา แล้วเราแอบเข้าไป ... จำคุก 6 เดือน 2. แอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้าน แล้วเที่ยวไปป่าวประกาศให้คนอื่นรู้ ... จำคุกไม่เกิน 1 ปี 3. ข้อมูลของเขา เขาเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ดี ๆ แล้วแอบไปล้วงของเขา เช่น ขโมยข้อมูลบัตรเครดิต ... จำคุกไม่เกิน 2 ปี 4. เขาส่งข้อมูลหากันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตัว แล้วเราไปดักจับข้อมูล ของเขา ... จำคุกไม่เกิน 3 ปี

14 ที่มา http://it.nkc.kku.ac.th/ict_law.aspx
5. ข้อมูลของเขาอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเขาดี ๆ เราดันมือบอนไปโมเมมัน จนทำให้ระบบเสียหาย จำคุกไม่เกิน 5 ปี 6. ระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้านทำงานอยู่ดี ๆ เราดันยิง packet หรือ message หรือ virus หรือ trojan หรือ worm หรือ (โอ๊ยเยอะ ) เข้าไปก่อกวนจนระบบเขาเดี้ยง จำคุกไม่เกิน 5 ปี 7. ถ้าเราทำผิดข้อ 5. กับ ข้อ 6. แล้วมันสร้างความพินาศใหญ่โตในระดับรากหญ้า ......จำคุกสิบปีขึ้น 8. เขาไม่ได้อยากได้ข้อมูลหรือ จากเราเลย แต่ก็ส่งให้เขาซ้ำ ๆ จนทำให้เขาเบื่อหน่ายรำคาญ ... ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 9. ถ้าเราสร้างซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้ใคร ๆ ทำเรื่องแย่ ๆ ในข้อข้างบน ๆ ได้ ... จำคุกไม่เกิน 1 ปี 10.โป๊ก็โดน, โกหกก็โดน,, ท้าทายอำนาจรัฐก็โดน ... จำคุกไม่เกิน 5 ปี ที่มา

15 บัญญัติ 10 ประการ ของการใช้อินเทอร์เน็ต
บัญญัติ 10 ประการ ของการใช้อินเทอร์เน็ต มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต เรียกว่าบัญญัติ 10 ประการของการใช้อินเทอร์เน็ตก็คือ 1.  ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือละเมิดผู้อื่น 2.  ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น 3.  ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น 4.  ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร 5.  ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ 6.  ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์ 7.  ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ 8.  ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 9.  ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมที่เกิดจากการกระทำของท่าน 10.ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 อินเตอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google