งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการตลาดและขายลูกค้า SMEs

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการตลาดและขายลูกค้า SMEs"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการตลาดและขายลูกค้า SMEs
ฝ่ายขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (วช.) 15 กรกฎาคม 2558 1

2 หัวข้อนำเสนอ แผนการตลาดลูกค้า SMEs ปี 2558

3 แผนการตลาด สำหรับ ตลาด SMEs
ปี 2558 สำนักบริหารการตลาด มีนาคม 2558 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 4 มิถุนายน 2558

4 Market Share (รายได้) บรอดแบนด์
1) สถานการณ์ตลาด มูลค่าตลาดโทรคมนาคม CAGR ปี Growth ปี 2558 หน่วย: ล้านบาท ช่วงปี มูลค่าตลาดบริการโทรคมนาคม เติบโตเฉลี่ย(CAGR)ปีละ 8.09% ทีโอที เติบโตเพียง 1.68% ต่อปี ปี 2558 คาดว่า ตลาดจะเติบโต (Growth) % ทีโอที ตั้งเป้า เติบโต 11.67% ส่วนใหญ่มาจาก งานโครงการ เช่น Tower Co., การสรรหาพันธมิตร 3G และ BB 2 ล้านพอร์ต ตลาดบรอดแบนด์ปี ตลาดเติบโตเฉลี่ยปีละ 12.04% 3BB เติบโตสูงสุดด้านรายได้ เฉลี่ย 18.58% ทีโอที เติบโตเพียง 3.77% ทรู เป็นผู้นำตลาด ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจาก 36% ในปี 2556 เป็น 38% ในปี 2557 3BB ได้ขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ของส่วนแบ่งตลาด จาก 31% ในปี 2556 เป็น 32% ในปี 2557 ทีโอที ตกลงจากอันดับ 2 ของตลาด เป็นอันดับ 3 โดยมีส่วนแบ่งตลาด 30% ในปี 2557 ตลาดรวม 8.09% 14.46% ทีโอที % 11.67% หน่วย: ล้านบาท รายได้ 2554 2555 2556 2557 2558 ตลาดรวม 251,400 278,400 298,600 317,500 363,400 ทีโอที 28,400 28,800 29,000 29,900 33,300 สัดส่วน 11.3% 10.4% 9.7% 9.4% 9.2% ที่มา : ปี สวทช. ปี บ. IDC Thailand Market Share (รายได้) บรอดแบนด์ ทีโอที 3BB ทรู ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 หน่วย: ล้านบาท ล้านบาท 2555 2556 2557 CAGR ทีโอที 9,890 10,480 10,650 3.77% ทรู 10,140 11,500 13,305 14.55% 3BB 7,880 9,620 11,080 18.58% รวม 27,910 31,600 35,035 12.04% 4

5 2. รายได้ผลิตภัณฑ์/บริการ
รายได้กลุ่มบริการ 2. รายได้ผลิตภัณฑ์/บริการ หน่วย: ล้านบาท ในปี 2557 รายได้ดำเนินงาน 28,010 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ที่มีรายได้ 28,900 ล้านบาท มาจากการลดลงของรายได้บริการเดิม ได้แก่ โทรศัพท์ประจำที่ โทรศัพท์ระหว่างประเทศ สื่อสารข้อมูล และโทรศัพท์สาธารณะ ที่ลดลงเฉลี่ยปีละ 5.6% ในช่วงปี บริการบรอดแบนด์ เติบโตเฉลี่ยปีละ 7% ADSL เริ่มเติบโตลดลง FTTx และ Wi-Net โตแบบก้าวกระโดด ในปี 2558 ทีโอที เน้นสร้างรายได้จาก บรอดแบนด์ เป็นหลัก หน่วย: ล้านบาท รายได้ 2554 2555 2556 2557 2558 CAGR 54-57 Growth 57-58 บริการเดิม 18,680 17,800 17,170 15,710 15,790 -5.60% 0.50% บรอดแบนด์ 8,260 9,510 10,020 10,140 10,840 7.04% 6.90% - ADSL 8,130 9,030 8,930 8,200 8,100 0.29% -1.20% - FTTx 70 270 620 1,310 2,040 162.13% 55.47% - Wi-Net 60 210 470 630 700 116.34% 11.15% 3G 180 220 300 420 860 32.44% 105.09% อื่นๆ 1,270 1,410 1,740 1,930 11.17% 10.78% รวม 28,390 28,800 28,900 28,010 29,420 -0.45% 5.01% หมายเหตุ ไม่รวมรายได้โครงการภาครัฐ Tower Co และพันธมิตร 3G

6 รายได้ตามกลุ่มลูกค้า
3.รายได้ตาม Segmentation รายได้ตามกลุ่มลูกค้า ในปี 2557 รายได้ ร้อยละ 47 มาจากลูกค้าทั่วไป 13,270 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 ที่มีรายได้ 14,600 ล้านบาท ลดลง 9.11% กลุ่มที่รายได้เติบโต คือ SMEs เพิ่มจาก 4,390 ล้านบาท ในปี เป็น 4,840 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.25% ลูกค้าร้อยละ 66 ใช้บริการเพียง 1 บริการ (โทรศัพท์ประจำที่) ในปี 2558 จะเน้นขยายฐานลูกค้ากลุ่ม SMEs, B, G และผลักดันให้ลูกค้าถือครองบริการ ให้มากกว่า 1 บริการ หน่วย: ล้านบาท รายได้ 2556 2557 2558 Growth 56-57 CAGR 56-58 Resident & Individual 14,600 13,270 13,240 -9.11% -4.77% SMEs 4,390 4,840 5,590 10.25% 12.84% Business 4,110 4,120 4,410 0.24% 3.59% Government 5,800 5,780 6,180 -0.34% 3.22% รวม 28,900 28,010 29,420 -3.08% 0.90% หมายเหตุ ไม่รวมรายได้โครงการ จำนวนบริการที่ลูกค้าถือครอง (Product Holding) เป้า 2558 ตรงนี้ต้องคำนวณใหม่ หน่วย: จำนวนลูกค้า (ราย) จำนวนบริการ R & I SMEs B G รวม ปี 2557 % YOY (+/-) ปี 2558 1 1,477,100 159,630 1,440 83,920 1,722,090 66% - 56,640 -3% 1,377,920 171,710 1,540 88,660 1,639,830 64% - 82,260 -5% 2 645,230 68,300 990 34,800 749,320 29% - 109,010 -13% 651,180 73,610 1,050 36,770 762,610 30% 13,290 2% 3 105,910 11,300 190 5,200 122,600 5% 7,930 7% 144,620 13,010 210 5,490 163,330 6% 40,730 33% 2,228,240 239,230 2,620 123,920 2,594,000 100% - 157,730 -6% 2,173,720 258,320 2,800 130,920 2,565,760 - 28,240 -1% สัดส่วน 85.9% 9.2% 0.1% 4.8% 100.0% 84.6% 10.2% 5.1% ที่มา : ยบ. 6

7 5.ผลการดำเนินงานรายได้ปี 58 ตามกลุ่มบริการ
หน่วย : ล้านบาท หมายเหตุ - เป้าหมาย Inter ปี 58 รวมอยู่ในกลุ่ม voice

8 แนวทางการทำตลาดตาม Segmentation
กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย ปี 2558 จาก เป็น Package ที่นำเสนอ สื่อสารการตลาด Resident & Individual Concept Digital Life & Smart Home Broadband Everywhere รักษารายได้ เพิ่มความพึงพอใจ บรอดแบนด์ 13,270 4.06 13,240 4.12 Broadband Campaign Bundle Internet Services (BB,WiFi,3G) Top Up Services - Talk Plan (FL, 3G, NetCall) - IPTV - Game Online Related Service - Health call service - Security งบประมาณ 219 ล้านบาท (1.66% ของรายได้กลุ่ม R&I) สื่อสารแบบครบวงจร สื่อสนับสนุน/กิจกรรมการตลาด/ Privilege/ CRM ประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก เช่น แถลงข่าวสัมภาษณ์ SMEs Smart SMEs ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ รายได้เพิ่ม 15% ลูกค้าเพิ่มขึ้น 4,840 4.01 5,590 15,000 4.10 Talk plan (FL, SIP Trunk) Bundled services (FL, BB, Wifi, 3G, LLI) Top up services (Cloud,e-Conference,Smart Doc.) On shelf Package (Talk plan, BB, WiFi, 3G) งบประมาณ 12 ล้านบาท (0.22% ของรายได้กลุ่มSMEs) กิจกรรม สัมมนา ออกบูธ สื่อสนับสนุน เช่น Sale Kit, VDO, e-Magazine โฆษณาผ่านสื่อ เช่นนิตยสาร SMEs Business & Government Smart Corp./ Govt One 2 One Marketing Tailor Made Technical Consultant รายได้เพิ่ม 6% Business Government 9,900 4.19 4.28 10,590 5,000 4.22 4.30 Tailor - Made Solution (FL, ISDN, SIP Trunk) Bundled services (FL, BB, WiFi, 3G,LLI) งบประมาณ 5 ล้านบาท (0.05% ของรายได้กลุ่ม B&G) โฆษณาผ่านสื่อ เช่น นิตยสาร SMEs 8

9 . งบประชาสัมพันธ์ และสื่อสารการตลาด ปี 2558
หน่วย: ล้านบาท งาน งบปี 2557 % ต่อรายได้ งบปี 2558 % ต่อ รายได้ 1. กิจกรรมการตลาดลูกค้าทั่วไป สื่อโฆษณาบรอดแบนด์ 3G สื่อสนับสนุน เช่น แผ่นพับ CRM และกิจกรรมการตลาด 168.98 1.27% 219 1.66% กิจกรรมการตลาดลูกค้า SMEs สัมมนา สื่อสำหรับงานขายและเผยแพร่ 1.65 0.03% 12 0.22% 3. กิจกรรมการตลาดลูกค้า Corp./Govt. 14.82 0.15% 5 0.05% 4. พัฒนาช่องทางการตลาด กิจกรรม สัมมนา - 4 5. สร้างภาพลักษณ์องค์กร สื่อโฆษณาภาพลักษณ์ กิจกรรม 40.83 51 6. Brand Development และอื่นๆ รวม 226.28 0.76% ของรายได้รวม (29,850 ลบ.) 296 0.89% ของรายได้รวม (33,330 ลบ.)

10 รายได้ SMEs TOT ปี 2558 โดย ผ่ายกลยุทธ์การตลาด 10

11 -5.74% 2.87% 6.48% 05/07/15 ที่มา : Billing (ไม่รวมบิลพิเศษ)

12 รายได้ SMEs ภาพรวม ไตรมาส 1/58 เปรียบเทียบ ไตรมาส 1/57
ที่มา : Billing (ไม่รวมบิลพิเศษ)

13 4. SMEs ที่ใช้บริการ Fixed Line ร่วมกับบริการอื่น ๆที่สำคัญ
ที่มา : Billing (ไม่รวมบิลพิเศษ) * ณ มี.ค.58 Account Total = 254,388 ราย หมายเหตุ เนื่องจากลูกค้าของ TOT มีจำนวนลูกค้าที่ใช้ Fixed Line มากที่สดจึงใช้เป็น Base จับคู่ กับบริการที่สำคัญจากจำนวนลูกค้า SMEs ที่ใช้บริการต่าง ๆ ของที่ TOT 2. SMEs ในแต่ละกลุ่มไม่นับซ้ำ

14 SMEs Business Choices + SMEs Extreme Pack New Network Business
Promotion SMEs SMEs Business Choices + SMEs Extreme Pack New Network Business ส่วนการตลาดที่ 2

15 ระยะเวลาตั้งแต่ 15 ก.ค. 58 – 30 มิ.ย. 59
SMEs Business Choices ระยะเวลาตั้งแต่ 15 ก.ค. 58 – 30 มิ.ย. 59 ประกอบด้วย 2 แพ็คเกจ ได้แก่ SMEs Business Choices (แพ็คเกจหลัก) SMEs Extreme Pack (แพ็คเกจเสริม) ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายรองรับความต้องการของลูกค้า ทั้ง VDSL, FTTx และ eco-LLI SMEs Extreme Pack (Add-on Services) ประกอบด้วยบริการมากมายถึง 11 บริการ ในอัตราพิเศษ ประกอบด้วยบริการต่างๆ ดังนี้ Fixed line/IP Phone Netcall TOT Wi-Fi (account) TOT 3G (Post paid) Netlog e-Conference IPTV WMS i-Live Solution (Indoor) LMS for school และ SMS-RFID for School

16 SMEs Business Choices รายการส่งเสริมการขาย “SMEs Business Choices ” VDSL Package VDSL Fixed line/IP Phone Wi-Fi SMS เหมาจ่าย S 30/3 Mbps 1 เลขหมาย 1 account unlimited 0.5 บาท/ข้อความ 1,490 บาท/เดือน M 40/5 Mbps 2 เลขหมาย 2,250 บาท/เดือน L 50/5 Mbps 3 เลขหมาย 2 account unlimited 3,350 บาท/เดือน รายการส่งเสริมการขาย “SMEs Business Choices ” Fiber2U Package Fiber2U Fixed line/IP Phone Wi-Fi SMS เหมาจ่าย S 25/3 Mbps 1 เลขหมาย 1 account unlimited 0.5 บาท/ข้อความ 1,390 บาท/เดือน 30/3 Mbps 1,590 บาท/เดือน M 35/5 Mbps 2 เลขหมาย 2,350 บาท/เดือน 45/5 Mbps 2,590 บาท/เดือน L 50/10 Mbps 3 เลขหมาย 2 account unlimited 3,850 บาท/เดือน 60/10 Mbps 8,690 บาท/เดือน รายการส่งเสริมการขาย “SMEs Business Choices ” eco-LLI Package Eco-LLI Fixed line/IP Phone iLive Solution SMS เหมาจ่าย S 20 Mbps 1 เลขหมาย 1 ชุด 0.5 บาท/ข้อความ 11,750 บาท/เดือน M 30 Mbps 2 เลขหมาย 15,150 บาท/เดือน L 50 Mbps 3 เลขหมาย 2 ชุด 23,190 บาท/เดือน

17

18 SMEs Extreme Pack (Add-on Services) (แพ็คเกจเสริม)
บริการ ค่าบริการ หมายเหตุ Netlog 1,100 บาท/เดือน ≤ 15 user ส่วนลด ค่าติดตั้ง เหลือ 1,900 บาท (จาก 3,000 บาท) กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการบริหารจัดการการใช้งาน การดูสถิติ รายงาน และเก็บ log ไว้ที่ผู้ใช้บริการเอง สามารถเพิ่มในส่วนของ computer PC โดยคิดค่าบริการรายเดือนเพิ่มอีก 2,000 บาท ต่อเดือน e-Conference -Lite package -Standard package 900 บาท/ครั้ง 4,090 บาท/เดือน 1,900 บาท/ครั้ง 10,300 บาท/เดือน //ส่วนลด ค่าแรกเข้า เหลือ 1 บาท (จาก 5,000 บาท) Lite package ≤ 5 user/1ห้องประชุม Standard package ≤ 15 user/1ห้องประชุม IPTV - กล่อง STB + Package Free choice - package S Plus package M Plus 150 บาท/เดือน 310 บาท/เดือน 620 บาท/เดือน //ยกเว้นค่าประกันอุปกรณ์ มูลค่า 500 บาท ข้อแนะนำ ที่ระดับความเร็วอินเทอร์เน็ต 10Mbps สามารถรองรับการให้บริการ iptv ได้ประมาณ 2 กล่อง เพื่อรักษาความเสถียรและคุณภาพของการให้บริการ iptv และ hi-speed internet WMS 2,250 บาท/เดือน ส่วนลด ค่าติดตั้ง เหลือ 1 บาท (จาก 3,500 บาท จ่ายครั้งเดียว) ได้รับสิทธิ์การใช้ WEB Site สำเร็จรูป + ค่าใช้ Domain + พื้นที่การใช้งาน 2 GB iLive Solution (Indoor) 1,700 บาท/ชุด/เดือน หมายเหตุ การใช้บริการ iLive Solution อาจส่งผลกระทบต่อการแชร์/การใช้บริการ Internet, จำนวน Internet Account 20 Accounts สำหรับ iLive Solution 1 ชุด

19 SMEs Value Pack ปี58 (สำหรับลูกค้า ISDN PRI Sip Trunk และ IP Phone)
ที่ เหมาจ่ายค่าใช้บริการต่อเดือนต่อAccount(บาท) สิทธิพิเศษโทรทางไกลและโทรไปมือถือทุกเครือข่าย ในวงเงิน บาท/เดือน สิทธิพิเศษโทรท้องถิ่น อัตราโทรทางไกลในสิทฺธิ์และส่วนเกินสิทธิ์ต่อนาที อัตราโทรไปมือถือในสิทธิ์และส่วนเกินสิทธิ์ต่อนาที 1 18,000 31,000 ฟรีไม่จำกัด 2 บาท 2 23,000 45,500 1.50 บาท 3 36,000 72,000 1 บาท 4 42,000 89,000 50 สตางค์ 5 58,000 110,000 45 สตางค์ 6 75,000 150,000 7 125,000 270,000 8 210,000 460,000

20 จำนวน PRI ที่ติดตั้ง ส่วนลดค่าติดตั้ง ½ PRI 5 % 1 PRI 15 % 2 PRI 25 %
2. รายการส่งเสริมการขายลดค่าติดตั้ง ISDN PRI จำนวน PRI ที่ติดตั้ง ส่วนลดค่าติดตั้ง ½ PRI 5 % 1 PRI 15 % 2 PRI 25 % 3 PRI 30 % 4 PRI 40 % ตั้งแต่ 5 PRI ขึ้นไป 52 %

21 เลขหมาย IP Phone ที่ติดตั้ง
จำนวน Concurrents และ เลขหมาย IP Phone ที่ติดตั้ง ส่วนลดค่าติดตั้ง 20 Concurrents หรือ 20 เลขหมาย IP Phone 15 % 30 Concurrents หรือ 30 เลขหมาย IP Phone 25 % 60 Concurrents หรือ 60 เลขหมาย IP Phone 35 % 90 Concurrents หรือ 90 เลขหมาย IP Phone 45 % ตั้งแต่ 120 Concurrents หรือ 120 เลขหมาย IP Phone ขึ้นไป 55 %

22 อัตราค่าเช่ารายเดือน / ส่วนลด
จำนวนที่ติดตั้ง อัตราค่าเช่ารายเดือน / ส่วนลด ½ PRI 4,000 บาท 20 Concurrents ลด 20 % ของราคาปกติ 1 PRI หรือ 30 Concurrents หรือ 30 เลขหมาย IP Phone ลด 32 % ของราคาปกติ 2 PRI หรือ 60 Concurrents หรือ 60 เลขหมาย IP Phone ลด 34 % ของราคาปกติ 3 PRI หรือ 90 Concurrents หรือ 90 เลขหมาย IP Phone ลด 36 % ของราคาปกติ ตั้งแต่ 4 PRI หรือ 120 Concurrents หรือ 120 เลขหมาย IP Phone ขึ้นไป ลด 50 % ของราคาปกติ

23 ความเร็วสูงสุด(Download/Upload)
New Network Business ระยะเวลาตั้งแต่ 15 ก.ค. 58 – 30 มิ.ย. 59 (อยู่ระหว่างขออนุมัติ) ประกอบด้วย 3 แพ็คเกจ ได้แก่ 1 Fixed IP, 4 Fixed IP และ 8 Fixed IP เทคโนโลยี ADSL, VDSL, Wi-Net และ FTTx แพ็คเกจ : 8 Fixed IP ใช้บริการครบ 12 รอบบิล ใช้ฟรี รอบบิลที่ 13 แพ็คเกจ เทคโนโลยี ความเร็วสูงสุด(Download/Upload) ค่าบริการ (รายเดือน) ADSL VDSL Wi-Net FTTx 1 Fixed IP 6 – 50 Mbps/ 1 – 10 Mbps 800 – 4,900 บาท 4 Fixed IP 6 – 100 Mbps/ 1 – 25 Mbps 1,090 – 13,900 บาท 8 Fixed IP 40 – 100 Mbps/ 10 – 25 Mbps 10,000 – 25,000 บาท

24 VOICE โปร “ฟรีไม่อั้น” 1 ม.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58 “SME Value Pack ปี 58” (สำหรับลูกค้า ISDN PRI Sip Trunk และ IP Phone) 1 ม.ค. 58 – 31 มี.ค. 59 “Value Call 1 & 2” 1 ม.ค. 58 – 31 มี.ค. 59

25 Internet Eco-LLI “Smart Mobility Office” 1 ต.ค. 57 – 30 ก.ย. 58 LLI “LLI – Managed perfect Speed” 15 มี.ค. 58 – 29 ก.พ. 59 “Light Fiber” 1 ก.ค มิ.ย. 58 “New Inspire” 1 มิ.ย. 58 – 31 มี.ค. 59 “New Delight” 15 ก.ค. 58 – 31 ก.ค. 59 (อยู่ระหว่างขออนุมัติ) “TOT Wi-Fi City 2” 1 เม.ย. 55 – 31 ธ.ค. 59 “TOT Wi-Fi City 3” 1 พ.ย. 57 – 31 ต.ค. 58

26 Multimedia & Content “TOT net log Special ปรับปรุง” 1 พ.ย. 57 – 31 ต.ค. 58 TOT net log “MikroTik” 1 พ.ย. 57 – 31 ต.ค. 58 “Cloud Apps 2015” 15 เม.ย. 58 – 31 มี.ค. 59 “Net Call ระบบเติมเงิน” 1 เม.ย. 58 – 29 ก.พ. 59 “TOT Net Call สำหรับบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ” 1 เม.ย. 58 – 29 ก.พ. 59 “TOT Net Call ระบบรายเดือน โทรถูกโทรชัด” 1 เม.ย. 58 – 29 ก.พ. 59 TOT e-Conference “ B Smart Meeting” และ “G Smart Meeting” สิ้นสุด ส.ค. 58 TOT IPTV “เพลินใจ” สำหรับลูกค้า ทีโอที ปี 58 1 ก.พ. 58 – 31 ม.ค. 59 “RFID for school ปี 58” 1 พ.ค. 58 – 30 เม.ย. 59

27 หัวข้อนำเสนอ แผนการตลาดลูกค้า SMEs ปี 2558
27

28 แนวทางการเพิ่มรายได้ลูกค้า SMEs ปี 2558
28

29 แนวทางการเพิ่มรายได้ลูกค้า SMEs ทีโอที
Package สื่อสารการตลาด Channel SMEs Business Choices SMEs Value Pack (ISDN PRI, SIP Trunk) Bundled services (Fixed line, BB,Wifi, 3G, LLI) Top up services Cloud Service SMEs Hotel Solution SMEs Mobility Solution On shelf Package - Talk plan, BB, Wifi, 3G สื่อสารเฉพาะกลุ่ม โดยการจัด กิจกรรมสัมมนา ออกบูธ แนะนำบริการ ผลิตสื่อสนับสนุน อาทิ Sale Kit เผยแพร่โฆษณาผ่านสื่อ ต่างๆ TOT facebook เพิ่มการถือครองผลิตภัณฑ์ Cross selling/ up selling New Customer Direct Sales Telesales Partners 29 29

30

31 การจัดทำแผนการขาย หาข้อมูลประวัติการใช้บริการของ TOT
หาข้อมูลการใช้บริการของผู้ให้บริการรายอื่น หาความต้องการของลูกค้า วางแผนการขาย / ประมาณการยอดขาย / ค่าใช้จ่าย ลุกค้าแต่ละราย สรุปแผนการขายในภาพรวมของส่วนงาน

32 32

33

34

35

36 ตัวอย่างแผนขาย บริษัทเดี่ยว บริษัทในเครือ
SMEs Extreme Pack (Add-on Services) (แพ็คเกจเสริม) ตัวอย่างแผนขาย บริษัทเดี่ยว บริษัทในเครือ

37 SMEs Extreme Pack (Add-on Services) (แพ็คเกจเสริม)

38 SMEs Extreme Pack (Add-on Services) (แพ็คเกจเสริม)

39 SMEs Extreme Pack (Add-on Services) (แพ็คเกจเสริม)

40 SMEs Extreme Pack (Add-on Services) (แพ็คเกจเสริม)

41 ฝ่ายขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (วช.)
เพ็ญนภา เพ็ชรอินทร์ ปฏิญญา สระธรรม นายวิชิต พุ่มศุขโข (ผจก.วช.) ฝ่ายขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (วช.)


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการตลาดและขายลูกค้า SMEs

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google