งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการประเมินองค์กรสำหรับหมวดที่ 1-6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการประเมินองค์กรสำหรับหมวดที่ 1-6"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการประเมินองค์กรสำหรับหมวดที่ 1-6
การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น โดยใช้วงจรการประเมินและการปรับปรุง การแบ่งปันความรู้จากการปรับปรุงที่ดีขึ้นและนวัตกรรม การใช้แนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการของส่วนราชการ แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ การเรียนรู้ และการปฏิบัติการที่สอดคล้อง การใช้แนวทางเพื่อตอบสนองข้อกำหนดต่าง ๆ ของหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องและสำคัญต่อส่วนราชการ วิธีการที่ใช้เพื่อให้กระบวนการบรรลุผล Approach A Deployment D Learning L Integration I

2 แนวทางการประเมินองค์กรสำหรับหมวดที่ 7
ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับองค์กรที่มีภารกิจคล้ายคลึงหรือเทียบเคียงได้ มีการเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดผลต่าง ๆ กับเกณฑ์หมวดต่าง ๆ แนวโน้มผลการดำเนินงาน (อย่างน้อย 3 ปี) ผลการดำเนินงานในปัจจุบันเทียบกับเป้าหมาย Level Le Trend T Comparison C Linkage Li

3 Thanitsorn Chirapornchai
ธนิตสรณ์ จิระพรชัย Thanitsorn Chirapornchai ศูนย์นวัตกรรมระบบ Center of Systems Innovations 126 Suksawad 48, Thung Kharu, Bangmod, Bangkok 10140, Thailand Homepage Tel Fax Mobile : Address : 14 14 14


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการประเมินองค์กรสำหรับหมวดที่ 1-6

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google