งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายปฏิบัติการโทรศัพท์ประจําที่และบรอดแบนด์ สํานักปฏิบัติการโทรศัพท์ประจําที่และบรอดแบนด์ สายงานปฏิบัติการ คุณอภินันท์ ตันอารีสุโชติ ผจก.ปป.(ท)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายปฏิบัติการโทรศัพท์ประจําที่และบรอดแบนด์ สํานักปฏิบัติการโทรศัพท์ประจําที่และบรอดแบนด์ สายงานปฏิบัติการ คุณอภินันท์ ตันอารีสุโชติ ผจก.ปป.(ท)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายปฏิบัติการโทรศัพท์ประจําที่และบรอดแบนด์ สํานักปฏิบัติการโทรศัพท์ประจําที่และบรอดแบนด์ สายงานปฏิบัติการ คุณอภินันท์ ตันอารีสุโชติ ผจก.ปป.(ท) ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการบรอดแบนด์ไร้สาย คุณธัญญา ประกาศวุฒิสาร ผส.รปป.(ท) ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการบรอดแบนด์ทางสาย คุณโชติวุธ ถนอมพันธุ์ ผส.สปป.(ท)

2 บริการ TOTWIFI , TOTHOTSPOT , iLive , ICT Free WiFi
1.อยู่ระหว่างการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลาง และ ดำเนินการจัดทำWork Flow สำหรับการให้บริการ TOTWIFI ( WiFi-Pro Phase2 ) เพื่อแก้ไขปัญหากระบวนการติดตั้ง บำรุงรักษาและการให้บริการหลังการขาย รอ คณะกรรมการตรวจรับฯ ส่งมอบเพื่อนำมาใช้งาน

3 http://wnms.intranet.tot.co.th 2. ระบบบริหารจัดการโครงข่ายไร้สาย WNMS
(Wireless Network Management System ) 1.อยู่ระหว่างนำข้อมูลเข้า ปรับปรุง ทดสอบ และรับรีเควส จากUser ผู้ใช้งาน เพื่อนำมาปรับปรุงให้ตรงกับผู้ใช้งานมากที่สุด 2.WNMSจะเชื่อมโยงกับ WiFi-Pro Phase2 และอื่นๆ เช่น SCOMS,UMBO,NEX,2LDB,FTTX SM.. เพื่ออำนวยควาสะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษา 3.สามารถมอนิเตอร์ระบบต่างๆ ได้ เช่น iLive , SafeLog ,Cloud Core,…

4 ขอความร่วมมือ ส่วนงานพื้นที่
ปป.(ท) จะทำบันทึก แจ้งส่วนงานพื้นที่ ขอทราบผู้รับผิดชอบ แต่ละส่วนงาน เช่น สื่อสารไร้สายจังหวัด , วทภ. , รกภ. ... เพื่อกำหนดสิทธ์การเข้าใช้งาน เว็บ WNMS สื่อสารไร้สายจังหวัด เข้าตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล ไซท์ TOTWIFI ที่ เว็บ WNMS  โดยใช้ username , password เดียวกับ intra การปรับปรุงข้อมูลไซท์ TOTWIFI จะให้ใส่ข้อมูลเท่าทีจำเป็นก่อนเพื่อให้สามารถ มอนิเตอร์อุปกรณ์ปลายทางได้ในทันที (หากข้อมูลถูกต้อง) แล้วค่อยๆทยอยปรับปรุงข้อมูลอื่นๆ ต่อไป

5 3.Network Solution For TOTWIFI , iLive with SmartGateway
อุปกรณ์ปลายทาง AccessPoint , Modem , Router , Switch

6 iLive Network Architecture
3.Network Solution For TOTWIFI , iLive with SmartGateway (ต่อ) iLive Network Architecture Web Database Log Radius 3G Backup + TOT Internet LLI, ECO LLI, ADSL, FTTx, 3G, Wi-Net, IPStar Customer iLive Smart Gateway Firewall Syslog Client Hotspot Server Web Proxy VPN Client / Server

7 3.Network Solution For TOTWIFI , iLive with SmartGateway (ต่อ)

8 3.Network Solution For TOTWIFI , iLive with SmartGateway (ต่อ)

9 4.ข้อดีเมื่อมีSmart Gateway
ลูกค้าออก Internet ที่Local Network ได้เลย เป็นผลให้ลดระยะทางและระยะเวลาการเชื่อมต่อ ที่ Local Network และNSC มี Local Cache เช่น google,youtube ทำให้ลูกค้าใช้บริการต่างๆได้สะดวกขึ้นผ่านLocal Cache ไม่ต้องมาติดคอขวดที่ส่วนกลาง นำเสนอบริการ TOTWIFI หรือ iLive หรือ Free WiFi ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและในพื้นที่ที่เหมาะสม เนื่องจาก Smart Gateway มีฟังชั่นที่หลากหลาย อาทิ Firewall , SysLog Client, Hotspot Server , Web Proxy , VPN Client Server…

10 4.ข้อดีเมื่อมีSmart Gateway
ปรับเปลี่ยนและหาแนวทางเพิ่มรายได้เพิ่ม จากช่องทางอื่น เช่นค่าโฆษณา, ค่าแบนเนอร์ , User ดู VDOโฆษณาแล้วได้เล่น WiFi ฟรี …เนื่องจาก Smart Gateway มีฟังชั่นที่หลากหลาย อาทิ Firewall , SysLog Client, Hotspot Server , Web Proxy , VPN Client Server… ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ ICT Free WiFi โดยนำSmart Gateway เป็นอุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริการ ICT Free WiFi

11 5.ทดสอบติดตั้ง Smart Gateway ที่ จ.ราชบุรี
Mikrotik Radius wifi Radius ilive TOT WIFI TOT FREE WIFI customize One for all Login to play Watch for play

12 TOT WIFI & TOT FREE WIFI ราชบุรี 70 % ราชบุรี TOT WIFI : ราชบุรี
ภาคเหนือ ราชบุรี 70 % ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคกลาง TOT WIFI ภาค ตะวันตก ภาค ตะวันออก Progress 70% ราชบุรี ภาคใต้

13 WIFI Solution

14 จับ SSID ชื่อ .@TOT Wi-Fi Ruckus
2. Login 3. Landing Page 4.Admin page จับ SSID ชื่อ Wi-Fi Ruckus

15 TOT WIFI 2. Login จะเข้าสู่หน้า login Radius WIFI 1.SSID
3. Landing Page 4.Admin page จะเข้าสู่หน้า login Radius WIFI

16 TOT WIFI 1.SSID 3. Landing Page 2. Login 4.Admin page หน้า Landing Page เป็นหน้าสำหรับโฆษณา ทางพื้นที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เอง

17 TOT WIFI 4.Admin page Admin Page คือหน้าสำหรับให้ปรับแก้โฆษณา 1.SSID :
2. Login 3. Landing Page 4.Admin page Admin Page คือหน้าสำหรับให้ปรับแก้โฆษณา

18 TOT Free WIFI 1.SSID จับ SSID ชื่อ .@TOT Wi-Fi Ruckus 2. ดูโฆษณา
3. Login 4.Landing Page จับ SSID ชื่อ Wi-Fi Ruckus

19 TOT Free WIFI 2. ดูโฆษณา ดูโฆษณา 15 วินาที 1.SSID 3. Login
4.Landing Page ดูโฆษณา 15 วินาที

20 TOT Free WIFI 3. Login จะเข้าสู่หน้า login Radius ilive 1.SSID
2. ดูโฆษณา 3. Login 4.Landing Page จะเข้าสู่หน้า login Radius ilive

21 หน้า Landing Page หน้าเดียวเหมือนกันทั่วประเทศ
TOT Free WIFI 1.SSID 2. ดูโฆษณา 3. Login 4.Landing Page หน้า Landing Page หน้าเดียวเหมือนกันทั่วประเทศ

22 Text in here Text in here
Contents Description of the business ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Description of the business Description of the business Contents ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc. Description of the contents Description of the contents Description of the contents

23 6.ทีมงาน Support การเชื่อมโยง , การคอนฟิก Smart Gateway, การคอนฟิกค่า AccessPoint , การปรับปรุงNetwork , การใส่ข้อมูล WNMS… รปป.(ท) และ สปป.(ท) ร่วมกัน สนับสนุนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ ทีโอที โดยจะจัดทำคู่มือ ,ฝึกอบรม และแจ้งผู้รับผิดชอบรวมทั้งช่องทางการติดต่อประสานงาน อย่างเป็นทางการต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายปฏิบัติการโทรศัพท์ประจําที่และบรอดแบนด์ สํานักปฏิบัติการโทรศัพท์ประจําที่และบรอดแบนด์ สายงานปฏิบัติการ คุณอภินันท์ ตันอารีสุโชติ ผจก.ปป.(ท)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google