งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่ายสารสนเทศ Application Layer Network Application

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่ายสารสนเทศ Application Layer Network Application"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่ายสารสนเทศ Application Layer Network Application
อ.ธนากร อุยพานิชย์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาววิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2 WAN Link LAN Link 1.jpg message 1.jpg

3 Web Architecture HTML file ( Object ) HTTP

4 Web Caching Web Caching เป็นพื้นที่สำหรับเก็บออบเจ็กต์ของเว็บชั่วคราว เช่น เอกสาร HTML สำหรับการเรียกใช้ในภายหลัง ซึ่งทำให้มีข้อดีในการใช้ที่สำคัญอยู่ 3 ประการคือ - ลดการใช้ bandwidth เพราะการเรียกใช้และการตอบสนองเพียงที่ต้องออกไปนอก network น้อยลง - ลดการทำงานของ Server เพราะการเรียกใช้บางครั้งเท่านั้นที่ตัว Server ต้องจัดการ - ลด Latency เพราะ การตอบสนองของในการเรียกใช้ข้อมูลที่อยู่ Cache จะทำได้ทันที และอยู่ใกล้กับตัว Client

5 Web Caching HTTP 1.1 response header
HTTP/ OK Date: Fri, 30 Oct :19:41 GMT Server: Apache/1.3.3 (Unix) Cache-Control: max-age=3600, must-revalidate Expires: Fri, 30 Oct :19:41 GMT Last-Modified: Mon, 29 Jun :28:12 GMT ETag: "3e fbbc" Content-Length: 1040 Content-Type: text/html HTTP 1.1 response header script ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ทำการตอบสนองต่อ If-Modified-Since และ/หรือ If-None-Match request

6 Half Duplex

7 This is bold </b>
Html This is bold <b> This is bold </b> HTML 3 ส่ง Straeming media ไม่ได้ static web HTML 4 ส่ง Straeming media ได้ Dynamic web ต้องใช้ FLASH

8 Streaming Network ไฟล์เสียงและไฟล์วีดีโอที่ได้รับความนิยม
- Streaming Video (FLV, F4V, MP4, 3GP) - Streaming Audio (MP3, F4A, M4A, AAC) - See more at:

9 โปรโตคอลเกี่ยวกับไฟล์เสียงและวีดีโอ - RTP, RTSP, RTMP, RTMPT, RTMPS, RTMPE RTP = Real-time Transport Protocol RTSP= Real Time Streaming Protocol RTMP = Real Time Messaging Protocol RTCP = Real-time Control Protocol - See more at:

10

11 Html 5 Semantic Web Offline & Storage Device Access Connectivity
Multimedia 3D, Graphics & Effects Performance & Integration CSS3

12 Http 2.0 HTTP 2.0 คือ การมัลติเพล็กซ์การเชื่อมต่อทำให้การร้องขอข้อมูลหลายๆ ชุดสามารถรวมเข้าไว้ในการเชื่อมต่อ TCP เดียวกันได้ และยังสามารถจัดสำดับความสำคัญของการเชื่อมต่อแต่ละชุดได้

13 Next age of Application
HTML HTTP 2.0 Streaming + Full Duplex Video call ???

14 XML Extensible Markup Language
HTML Vs XML

15 Web service  ระบบซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมา เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต Web Service Protocal Stack

16 Multimedia Network Application
End – End delay ( multimedia , message , voice ) - มีภาพสัญญาณแล้วหายไปนาน แล้วโผล่มาอีก Delay Jitter - แรกๆ เร็ว และ ช้า สลับกันไป

17 Video Compression 1 pixel มี 24 bit แสดงผลได้ 16.7 ล้านสี
แม่สีแต่ละสี RGB แสดงเฉดสีได้อย่างละ 256 เฉดสี ถ้าจอภาพขนาด 4,000 x 2,000 คูณ 24 bit ได้ 190 ล้านบิตต่อวินาที MPEG 1 = CD-ROM MPEG 2 = DVD MPEG 4 = Internet < 1 Mbps

18 Video Compression

19 Codec บีบอัด ไฟล์ video เปลี่ยนจาก Analog เป็น Digital

20 Internet Multimedia HTTP object ต้องโหลดมาก่อน จึงจะชมได้

21 Internet Multimedia Streaming Server จะมีไฟล์เล็กๆ มาชี้ที่ ไฟล์ (media ) ให้เป็น streaming message ค่อยๆ ทยอยส่งทีละน้อย Media Player จะต้องมี buffer สำหรับเก็บข้อมูลชั่วคราว และ ต้องติดตั้ง FLASH ลงไป

22

23 Web RCT Supported Browsers Supported Mobile Platforms Chrome Firefox
                Chrome                  Firefox                   Opera Supported Mobile Platforms                   Android iOS

24 SIP Session Initiation Protocol โพรโทคอลหรือเกณฑ์วิธีเพื่อใช้งานด้านมัลติมีเดีย เช่น การส่งข้อมูลเสียงหรือวีดีโอบนเครือข่าย IP ได้รับการพัฒนาโดย IETF 

25

26 E-mail Simple Mail Tranfer Protocol - Mail User Agent
- Mail Tranfer Output POP 3 ตู้ ป.ณ.

27 Mail Message Format

28

29 Multipurpose Internet Mail Extension
เป็นโปรโตคอลที่ทำหน้าที่แปลงตัวอักษรให้เป็น ASC II 7 bit โดยจัดเป็นท่อนๆ

30 File Transfer Protocol
ใช้ในการ upload ไฟล์ ที่ port 21 มาตรฐาน RFC 959 = Client remote Server ( Host )

31 File Transfer Protocol
เคลื่อนย้ายไฟล์ระหว่าง ฮาร์ดดิสก์ 2 ตัว ที่อยู่คนละที่กัน Active mode = 21 Passive mode = 20 Data transfer Dropbox เป็น FTP หรือ ไม่

32 Secure Sockets Layer (SSL)
โปรโตคอลความปลอดภัย ที่ถูกใช้เป็นมาตรฐาน ในการเพิ่มความปลอดภัย ในการสื่อสารหรือส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อยู่ระหว่าง Application layer และ Transport layer มีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้ - การตรวจสอบ server ว่าเป็นตัวจริง - การตรวจสอบว่า Client เป็นตัวจริงหรือไม่ -  การเข้ารหัสลับการเชื่อมต่อ เช่น HTTPS

33 SSH Tunnel SSH Port Forward เป็นการกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลระหว่างเครือข่ายภายนอก (WAN) กับเครือข่ายภายใน (LAN) 

34 SSH Tunnel Local Port Forward หรือ Outgoing Tunnels เป็นการกำหนดช่องทางการเชื่อมต่อจากเครือข่ายต้นทางไปยังเครือข่ายปลายทางผ่าน Port ที่กำหนด 

35 SSH Tunnel Remote Port Forward หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Incoming Tunnels มีการทำงานและวัตถุประสงค์ที่ตรงข้ามกับ Local Port Forward กล่าวคือเป็นการกำหนดช่องทางการเชื่อมต่อจากเครือข่ายปลายทางกลับมายังเครือข่ายต้นทางผ่าน Port ที่กำหนด

36 Transport Layer Security
เป็นโปรโตคอลที่ทำให้มั่นใจความเป็นส่วนบุคคลระหว่างโปรแกรมประยุกต์สื่อสารกับผู้ใช้ของพวกเขาบนอินเตอร์เน็ต เมื่อการสื่อสารแม่ข่ายกับลูกข่าย TLS ทำให้มั่นใจว่าไม่มีบุคคลที่สามแอบฟังหรือยุ่งด้วยข่างสารใดๆ

37 Domain Name System Convert IP to URL
Distributed database == สมุดโทรศัพท์

38 IANA องค์การกำหนดหมายเลขอินเทอร์เน็ต เป็นหน่วยงานซึ่งควบคุมดูแลการจัดสรรหมายเลขไอพีทั่วโลก การจัดสรรหมายเลขระบบอิสระ การจัดการ root zone ในระบบการตั้งชื่อโดเมน ประเภทสื่อ ตลอดจนหมายเลขและสัญลักษณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับโปรโตคอล อินเทอร์เน็ต IANA ดำเนินการโดย ICANN  

39 ICANN การบริหารระบบชื่อโดเมน (Management of the Domain Name System)
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers เป็นองค์กรบริหารทรัพยากรโดเมนโลก ทำหน้าที่รักษาความเสถียรภาพการดำเนินงานของระบบอินเตอร์เน็ต เป็นตัวแทนควบคุมอินเตอร์เน็ตโลก รวมถึง Domain name ต่างๆของทั่วโลก การบริหารระบบชื่อโดเมน (Management of the Domain Name System) การบริหารระบบอุปกรณ์แม่บทเพื่อบริการด้านทะเบียนและสืบค้นโดเมน (Management of the Root Server System) การจัดสรรเลขหมายไอพี (Allocation of IP Address Space) การกำหนดมาตรฐานทางเทคนิค (Assignment of Protocol Parameters)

40 ก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์ ดร
ก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนสุต และคณะ เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานดูแลระบบทะเบียนและให้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน เพื่อตอบสนองกับการขยายตัวของการจดทะเบียนโดเมนเนม โดยสถานะของทีเอชนิคในขณะนั้นไม่ได้เป็น นิติบุคคล หากแต่เป็นเพียงศูนย์บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนซึ่งตั้งอยู่ภายในสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT: Asian Institute of Technology) THNIC Foundation หรือ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยอย่างเป็นทางการขึ้น ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2550

41 Root Zone ทั่วโลกมี Root Server 13 ตัว

42 Root Zone

43 Virtualization นำ Software มาแปลงเป็น Hardware
นั่งเครื่องบิน มี first class กับ Economy Native or Bare-metal เป็นระบบเสมือนติดต่อกับ Hardware โดยตรงไม่ผ่าน OS ( เป็น OS ที่ระบบปรับแต่งมาโดยเฉพาะ) เช่น Xen, VMware ESX Server   Hosted แบบนี้ตัวระบบเสมือนจะไปอาศัยการทำงานในการติดต่อกับ Hardware ผ่านทาง OS  เช่น VMware GSX , Server, Workstation, VirtualPC 

44 Cloud Computing Polling of resource On-demand network access
Broad network access Rapid Elastic Measure Service Virtual Server swing

45 Cloud Computing Private Cloud Public Cloud Hybrid Cloud

46 Big Data Data structure No-SQL Stored and analysis

47 Hadoop distributed file system
Storage และ Map Reduce


ดาวน์โหลด ppt เครือข่ายสารสนเทศ Application Layer Network Application

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google