งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

REVENUE MANAGEMENT Presented by LM 10 ONLINE LOTTO.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "REVENUE MANAGEMENT Presented by LM 10 ONLINE LOTTO."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 REVENUE MANAGEMENT Presented by LM 10 ONLINE LOTTO

2 สลากกินเเบ่งรัฐบาล “Lottery”
หวย ออกทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน  สำนักงานสลากฯ จำหน่ายให้ผู้ค้าปลีกในราคาคู่ละ บาท ผู้ค้าปลีกจะต้องจำหน่ายในราคาคู่ละ 80 บาท สำนักงานสลากฯ จัดพิมพ์งวดละ 74 ล้านฉบับ

3 เงื่อนไขเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

4 Consumer Surplus การซื้อลอตเตอรี่ในปัจจุบัน ซื้อ 1 ใบ แต่หลายหมายเลข
ซื้อแบบชุด (หมายเลขเดียวกัน) ถ้าไม่มีหมายเลขที่ต้องการอาจจะซื้อเลขข้างเคียงหรือเปลี่ยนไปซื้อหวยใต้ดิน จะมีบางหมายเลขที่คนซื้อน้อย เช่น 00,99 โอกาสที่คนจะซื้อเลขที่ออกในงวดที่แล้วมีน้อย ผู้ขายปลีกหากขายไม่หมดก็จะขายคืนกองสลากฯได้ในราคาเท่ากับที่ซื้อมา 70.4 บาท 80฿

5 ผู้ค้าปลีกขายเกินราคา Arbitrage
70.4฿ 80-120฿ ราคาขายปลีกที่กองสลากฯ กำหนดคือ 80 บาท/ใบ แต่ราคาขายปลีกในท้องตลาดปัจจุบันจะอยู่ที่ ซื้อ 1 ใบ ราคาตั้งแต่ 80–100 บาท/ใบ ซื้อแบบชุด บาท/ใบ

6 Revenue Management Opportunity 1. เพิ่มช่องทางในการขาย  “Online”
หากเราเป็นกองสลากฯ ทำอย่างไรเราถึงลด Consumer Surplus ?? ทำอย่างไรเราถึงจะป้องกัน Arbitrager ได้ ?? Revenue Management 1. เพิ่มช่องทางในการขาย  “Online” 2. การตั้งหลายราคา “Dynamic Pricing”

7 Step1: Market Research (พฤติกรรม)
ระยะเวลาการซื้อ การเสพติดการพนัน เหตุการณ์สำคัญต่างๆ รายได้ สิ่งแวดล้อม

8 Step1: Market Research (ความต้องการ)
วันที่ซื้อ 6/5/2560 ชุดที่ 1/77 ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน เพศ อายุ ปี รายได้ บาท/เดือน จังหวัด เลขที่ต้องการซื้อ จำนวนที่ต้องการซื้อ ใบ

9 Step1: Market Research (สิ่งที่ได้รับ)
รู้ข้อมูลลูกค้า แบ่งกลุ่มลูกค้า รู้ความDemandที่แท้จริง แนวโน้ม การกำหนดราคาขายที่เหมาะสม

10 Step2: Market Segment ตัวอย่างที่ 1
จากทฤษฎีความน่าจะเป็น สามารถหาโอกาสที่จะถูกเลขท้าย 2 ตัว ดังนี้ 𝑷𝒓𝒐𝒃𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚 𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕 = 𝒏 𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕 𝒏 𝑺𝒂𝒎𝒑𝒍𝒆 𝒔𝒊𝒛𝒆 = 𝟏 𝟏𝟎𝟎 =𝟎.𝟎𝟏 ถ้าสมมติว่าโอกาสที่จะถูกเลขท้าย 2 ตัวไม่ใช่ 0.01 เท่ากันทุกหมายเลข โดยดูจากข้อมูลการออกสลากย้อนหลัง 20 ปี จะพบว่ามีบางหมายเลข ไม่เคยออกเป็นรางวัลเลขท้าย 2 ตัวมาก่อนเลย นั่นคือเลข 84 และเลขที่ออกเป็นรางวัล เลขท้าย 2 ตัวบ่อยที่สุด คือ เลข 69 ถ้าสมมติว่าลองแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น class ตามความถี่ของหมายเลขที่ออกเป็นรางวัล ดังนี้ Class 1: เลขท้าย 2 ตัวที่เคยออกเป็นรางวัลมาแล้ว 0 – 2 ครั้ง Class 2: เลขท้าย 2 ตัวที่เคยออกเป็นรางวัลมาแล้ว 3 – 6 ครั้ง Class 3: เลขท้าย 2 ตัวที่เคยออกเป็นรางวัลมาแล้วเกิน 7 ครั้ง ที่มา:

11 Step2: Market Segment จากข้อมูลการออกฉลากเลขท้าย 2 ตัวย้อนหลัง 20 ปี

12 Step2: Market Segment ตัวอย่างที่ 2
ถ้าสมมติว่า สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าออกตามพฤติกรรมการซื้อสลาก เช่น ตามระยะเวลาก่อนจะถึงวันออกรางวัล ตัวอย่างที่ 3 ถ้าสมมติว่า สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าออกตามความถี่ในการซื้อสลากกินแบ่งในงวดนั้นๆ ก่อนวันออกสลากกินแบ่ง 3 วัน

13 Step3: Pricing การทำ Price Optimization จะต้องรู้ Demand Function ของแต่ละ Class เพราะมี Price Sensitivity ที่แตกต่างกัน รูปแบบ Common Demand Functions

14 Step4: Price Optimization
กำหนด 1 ชุด= 1,000,000 หมายเลข One way Pricing Dynamic Pricing 1 หมายเลข = 2 ใบ

15 Step5: Capacity Allocation

16 Step5: Capacity Allocation
เมื่อเราสามารถทราบ Demand ในแต่ละ Class และรู้ Capacity ในแต่ละ Class ด้วยนั้น ก็สามารถนำเรื่อง Capacity allocation มาประยุกต์ใช้ได้ เช่น วิธี Nested capacity เพื่อเพิ่ม Revenue ให้มากขึ้นได้ แต่ทั้งนี้การเพิ่ม Capacity เข้าไปในแต่ละ Class นั้นหมายถึงการเพิ่มโอกาสที่จะต้องเสียเงินมากขึ้นจากการที่มีผู้ซื้อหมายเลขนั้นเยอะมากขึ้น ซึ่งแปลว่าอาจจะต้องมี Limit capacity ไว้เพื่อไม่ให้ต้องขาดทุน ในกรณีที่หมายเลขนั้น ออกมาเป็นรางวัล

17 Step6: Monitoring ทุกๆครั้งหลังจากออกหมายเลขจะต้องมีการอัพเดต Class และคำนวณ Price Optimization ใหม่ เนื่องจาก Demand Function อาจจะเปลี่ยนไป กรณี มี Demand สูง อาจมีการปรับเปลี่ยน Class และราคาขายต่อใบให้สูงขึ้น

18 ข้อดี รัฐบาลได้รายได้เพิ่มมากขึ้น จากการตั้งราคาหลายราคา (Dynamic Pricing) ลดปัญหาการขายเกินราคา (Arbitrager) เพิ่มโอกาสในการขายเลขซ้ำ และเลขที่เคยออกรางวัลในงวดที่ผ่านมา ไม่จำกัดจำนวนเลขที่ต้องการจะซื้อ (1คนสามารถซื้อได้หลายชุด) ข้อเสีย การเข้าถึงกลุ่มลูกค้า เช่น ชาวบ้านที่ไม่มีอินเตอร์เน็ตจะไม่สามารถเข้าถึงหวยออนไลน์ได้ ลูกค้าอาจหันไปซื้อหวยใต้ดินเหมือนเดิม กรณีเลขดังอาจมีกลุ่มคนที่ไม่สามารถซื้อได้ เนื่องจากจำนวนชุดที่จำหน่ายออนไลน์มีจำกัดเช่นกัน

19 Member LM10 1) นางสาวพันชื่น มนตรีกุล ณ อยุธยา รหัสนักศึกษา 5820427001
1) นางสาวพันชื่น มนตรีกุล ณ อยุธยา รหัสนักศึกษา 2) นายกิตติศักดิ์ แจ่มสว่าง รหัสนักศึกษา 3) นางสาวณัชชาวีณ์ วีรสมานวิทย์ รหัสนักศึกษา 4) นางสาวสุวรรณรัตน์ สุวรรณโสภิต รหัสนักศึกษา 5) นายธีธัธฐิ์ เกตุสวัสดิพัฒน์ รหัสนักศึกษา 6) นางสาวดนยา สาสูงเนิน รหัสนักศึกษา 7) นายธนวัฒน์ เหลาโชติ รหัสนักศึกษา 8) นายบุญเลิศ แสงหิรัญ รหัสนักศึกษา 9) นายณัฐวรรธน์ วันทนาจารย์ รหัสนักศึกษา 10) นายณัฐกฤษฏิ์ กิตติโชติวรนันท์ รหัสนักศึกษา 11) นางสาววาสนา ทองพันธ์พาน รหัสนักศึกษา 12) นางสาวนิชานันท์ สุขสำราญ รหัสนักศึกษา


ดาวน์โหลด ppt REVENUE MANAGEMENT Presented by LM 10 ONLINE LOTTO.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google