งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสะกดคำในหมวดกลุ่มคำราชาศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสะกดคำในหมวดกลุ่มคำราชาศัพท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสะกดคำในหมวดกลุ่มคำราชาศัพท์

2 การทำแบบทดสอบการสะกดคำในหมวดกลุ่มคำราชาศัพท์
โดยได้ทำแบบทดสอบ บริเวณมหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 20 คน แบบทดสอบมี จำนวน 10 ข้อ พร้อมการวัดผล รวมถึงการให้เหตุผลของคะแนนที่ได้

3 การแบ่งเกณฑ์การประเมิณ
ตอบถูก 0 – 3 ข้อ อยู่ในเกณฑ์น้อย เคยได้ยินคำดังกล่าวแต่ไม่เคยเห็นว่าเขียนอย่างไร เนื่องจากไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ถนัดในด้านคำราชาศัพท์ ตอบถูก 4 – 6 ข้อ อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง พอจำได้มาจากการเรียน การได้ยินและเคยเห็น การคาดเดา ตอบถูก 7 – 10 ข้อ อยู่ในเกณฑ์มาก ชอบอ่านหนังสือ มีความสนใจโดยเฉพาะ จำได้จากการเรียน

4 ผลสรุป

5

6

7


ดาวน์โหลด ppt การสะกดคำในหมวดกลุ่มคำราชาศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google