งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญของภาษาแม่.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญของภาษาแม่."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำคัญของภาษาแม่

2 ภาษาแม่ ภาษาแม่คือภาษาที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ ภาษาแม่คือภาษาของความรู้สึกนึกคิด ภาษาแม่เป็นภาษาที่บุตรและผู้ปกครองใช้สื่อสารร่วมกันและการใช้ภาษาแม่นั้นก็ เป็นการช่วย¬¬¬รักษาวัฒนธรรมและประเพณีของตนเองด้วย จงภูมิใจในภาษาแม่ของตัวเอง ภาษาแม่นั้นคือพื้นฐานสำหรับภาษาใหม่อื่นๆ ให้ยินดีที่บุตรของท่านได้เรียนรู้ภาษาใหม่ๆ

3 แล้วท่านจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาการทางภาษาแม่ได้อย่างไร ให้พูดกับบุตรของท่านตั้งแต่วันที่เค้าเกิดเพียงแค่ภาษาแม่ที่ตัวท่านเองสามารถสื่อสารได้ดีที่สุด ให้ดูด้วยว่าบุตรของท่านนั้นรู้จักคำศัพท์ที่หลากหลาย อย่าสอนภาษาที่ตัวท่านเองไม่สันทัดให้บุตร ให้พูดคุยสนทนากับบุตรในทุกๆสถานการณ์ เด็กจะเรียนรู้ภาษาจากการฟังและการใช้ภาษานั้นๆ

4 ให้อ่านและเล่านิทานให้บุตรฟัง ให้เขียนจดหมายที่จะส่งไปให้ญาติพี่น้องด้วยกันกับบุตร อย่ายอมแพ้ถ้าบุตรของท่านไม่ยอมตอบท่านเป็นภาษาอื่น ให้บอกว่าสิ่งนั้นๆออกเสียงอย่างไรในภาษาแม่ของตัวท่านเอง ไม่ต้องกังวลถึงแม้ว่าบางครั้งบุตรของท่านจะสับสนในการเรียนภาษา

5 อย่าท้อแท้ถึงแม้ว่าความสนใจในการเรียนภาษาแม่ของบุตรนั้นจะขาดช่วงไปบ้าง ให้หมั่นพูดภาษาแม่ของตัวเองต่อไปเพื่อที่จะไม่ได้ลืมการใช้ภาษาแม่ ให้เวลากับบุตรของท่าน เพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนั้น ไม่สามารถที่จะมาแทนที่การพูดคุยสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและบุตรได้ การเรียนภาษาใหม่นั้นจะง่ายยิ่งขึ้นเมื่อบุตรของท่านสามารถใช้ภาษาแม่ของตัวเองได้

6


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญของภาษาแม่.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google