งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำเทศนาหัวข้อที่ 5: ความเชื่อที่จะแตะต้องโลกนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำเทศนาหัวข้อที่ 5: ความเชื่อที่จะแตะต้องโลกนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำเทศนาหัวข้อที่ 5: ความเชื่อที่จะแตะต้องโลกนี้
SERMON 5: FAITH TO TOUCH THE WORLD

2 1. เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเหมือนเดิม วานนี้ วันนี้
และสืบๆ ไปเป็นนิตย์ 1. Believe Jesus is the same yesterday, today, and forever.

3 ฮีบรู 13:8 - พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเหมือนเดิมเสมอ
ทั้งเมื่อวานนี้ วันนี้ และสืบไปนิรันดร์ Hebrews 13:8 - Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.

4 2. เชื่อว่าท่านสามารถทำกิจการของ องค์พระเยซูคริสต์ได้
2. Believe you can do the works of Jesus.

5 ยอห์น 14:12 เราบอกความจริงแก่พวกท่านว่า ผู้ที่เชื่อในเราจะทำ สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ เขาจะทำแม้กระทั่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีก เพราะเรากำลังจะไปหาพระบิดา John 14:12 - “Most assuredly, I say to you, he who believes in Me, the works that I do he will do also; and greater works than these he will do, because I go to My Father.

6 3. เชื่อว่าท่านได้รับมอบฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจแล้ว
3. Believe you have been given power and authority.

7 preach the kingdom of God and to heal the sick…. 6 So they departed
ลูกา 9:1-2 – 1 พระเยซูทรงเรียกสาวกสิบสองคนมาพร้อมกัน พระองค์ประทาน ฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจที่จะขับไล่ผีทั้งปวงและรักษาโรคต่างๆ ให้แก่พวกเขา 2 และ พระองค์ทรงส่งพวกเขาออกไปประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าและรักษาคนเจ็บคนป่วย Luke 9:1-2 – 1 Then He called His twelve disciples together and gave them power and authority over all demons, and to cure diseases. 2 He sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick…. 6 So they departed and went through the towns, preaching the gospel and healing everywhere.

8 คำเทศนาหัวข้อที่ 5: ความเชื่อที่จะแตะต้องโลกนี้
SERMON 5: FAITH TO TOUCH THE WORLD


ดาวน์โหลด ppt คำเทศนาหัวข้อที่ 5: ความเชื่อที่จะแตะต้องโลกนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google