งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 2 3 4 ก า ร บ ก 5 6 7 8 9 10 11 12 ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 2 3 4 ก า ร บ ก 5 6 7 8 9 10 11 12 ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 2 3 4 ก า ร บ ก 5 6 7 8 9 10 11 12

2 กับจำนวนหนึ่งหลักในแนวตั้ง
การบวกจำนวนหนึ่งหลัก กับจำนวนหนึ่งหลักในแนวตั้ง

3 การนับจำนวนสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมด ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป เรียกว่า
ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป เรียกว่า การบวก จำนวนที่ได้จากการบวกเรียกว่า ผลบวก

4 การหาคำตอบของการบวก ทำได้โดย การนับเพิ่มจากจำนวนใดจำนวนหนึ่ง

5 ตัวอย่าง

6 + 6 + 5 = ประโยคสัญลักษณ์ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

7 + 6 + 7 = ประโยคสัญลักษณ์ หน้าต่อไป ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก

8 + 7+ 4= ประโยคสัญลักษณ์ ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

9 การหาผลบวกในแนวตั้ง 4 + 9 = 1 3
นับต่อจาก 4 ไปอีก 9 หรือนับต่อจาก 9 ไปอีก 4 จำนวน 9 เขียนหลักหน่วยให้ตรงกัน 1 3 4 เป็นตัวตั้ง 9 เป็นตัวบวก 13 เป็นผลบวก ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

10 5 + 7 = 5 + 7 1 2 5 + 7 = 12 ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

11 ลองมาฝึกทำกันดีกว่าครับ
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณและการหาคำตอบ ตัวอย่าง มีปูอยู่ 3 จาน จานละ 5 ตัว มีปูทั้งหมดกี่ตัว ลองมาฝึกทำกันดีกว่าครับ โจทย์ให้หาอะไร มีปูทั้งหมดกี่ตัว โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง มีปูอยู่ 3 จาน จานละ 5 ตัว หาจำนวนปูทั้งหมดได้อย่างไร รวมจำนวนปูทั้งหมด ได้ดังนี้ = 15 แสดงการหาคำตอบโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ การคูณได้อย่างไร 3 x 5 = 15 ได้คำตอบเท่าไร มีปูทั้งหมด 15 ตัว ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

12 แบบฝึกหัด ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก หน้าต่อไป

13 1. 6 + 9 = 13 ก. 15 ข. 14 ค. กลับหน้าหลัก

14 ถูกต้องครับ เยี่ยมไปเลย ข้อต่อไป

15 ผิดครับ !! ลองใหม่ สู้ ๆ ทำใหม่

16 2. 9 + 9 = 16 ก. 17 ข. 18 ค. ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก

17 เก่งจัง..ถูกอีกแล้ว ข้อต่อไป

18 ตอบผิดจ๊ะ ลองใหม่อีกทีนะ
ทำใหม่

19 3. = 11 ก. 12 ข. 13 ค. ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก

20 ไชโย..ถูกนะครับ ข้อต่อไป

21 ตอบผิดครับ ทำใหม่นะครับ

22 4. 8 + 6 = ก. 18 บาท 11 บาท ข. 14 บาท ค. ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก

23 ถูกอีกแล้ว เก่งจัง ข้อต่อไป

24 อ๊ะ !! ตอบผิดจ๊ะ ลองอีกทีนะ
ทำใหม่

25 5. 9 + 8 = ก. 7 ข. 17 2 7 ค. ย้อนกลับ กลับหน้าหลัก

26 ถูกต้องเก่งจังเลย หน้าสุดท้าย กลับหน้าหลัก

27 อ๊ะ !! ตอบผิดจ๊ะ ลองอีกทีนะ สู้ ๆ
ทำใหม่

28 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 1 2 3 4 ก า ร บ ก 5 6 7 8 9 10 11 12 ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google