งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานระบบเครือข่าย และบริการอินเทอร์เน็ต (Networking System and Internet Services )

2 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2556
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2556 ช่องสัญญาณระบบเครือข่าย (Internet Bandwidth) สถิติการให้บริการบนระบบเครือข่าย พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย สรุปงานระบบเครือข่ายฯและปัญหา

3 ช่องสัญญาณระบบเครือข่าย (Internet Bandwidth)
ช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย งบประมาณปี 56 Link ในประเทศ ต่างประเทศ UNINET 1 Gbps (เฉลี่ย) TRUE 300 Mbps 100 Mbps

4 ช่องสัญญาณระบบเครือข่าย (Internet Bandwidth)
ปริมาณการใช้งานเฉลี่ยทั้งหมดเดือนมีนาคม 2556 สูงสุด 325 Mbps

5 ช่องสัญญาณระบบเครือข่าย (Internet Bandwidth)
UNINET 1Gbps ปริมาณการใช้งานเดือน มีนาคม 2556 สูงสุดที่ Mbps

6 ช่องสัญญาณระบบเครือข่าย (Internet Bandwidth)
TRUE (300/100 Mbps) เดือน มีนาคม 2556 ปริมาณการใช้งานภายในประเทศ สูงสุดที่ Mbps ปริมาณการใช้งานต่างประเทศ สูงสุดที่ Mbps

7 ช่องสัญญาณระบบเครือข่าย (Internet Bandwidth)
Local Link ไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 10 Mbps เดือน มีนาคม 2556 ปริมาณการใช้งานสูงสุดที่ 1.27 Mbps

8 ช่องสัญญาณระบบเครือข่าย (Internet Bandwidth)
Local Link ไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 20 Mbps (True) เดือน มีนาคม 2556 ปริมาณการใช้งานสูงสุดที่ Mbps

9 ช่องสัญญาณระบบเครือข่าย (Internet Bandwidth)
Local Link ไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 10 Mbps (CAT) เดือน มีนาคม 2556 ปริมาณการใช้งานสูงสุดที่ 8.23 Mbps

10 สถิติการให้บริการบนระบบเครือข่าย
สถิติการให้บริการระบบ VPN เดือน มีนาคม 2556 นักศึกษา บัญชีรายชื่อ บุคลากร บัญชีรายชื่อ รวม บัญชีรายชื่อ

11 สถิติการให้บริการบนระบบเครือข่าย
บุคลากรที่ใช้บริการสูงสุด นักศึกษาที่ใช้บริการสูงสุด Username จำนวนครั้ง mju\wiyada-c 57 mju\mju 9 mju\umnarj 44 mju\mju 4 mju\yaowapa 40 mju\mju 3 mju\Srianong 24 mju\mju 2 mju\wasu 23 mju\mju mju\treerat mju\mju mju\vanida 22 mju\mju mju\noppamas 21 mju\Mju 1 mju\sangduen 20 mju\thitikorn 19

12 สถิติการให้บริการบนระบบเครือข่าย
จำนวนผู้ใช้งานระบบ VPN เดือน จำนวนผู้ใช้ 55 จำนวนผู้ใช้ ปี 55 ตุลาคม - 54 พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 136 99 กุมภาพันธ์ 68 59 มีนาคม 69 58 เมษายน 56 พฤษภาคม 37 มิถุนายน 45 กรกฎาคม สิงหาคม 74 กันยายน 89

13 สถิติการให้บริการบนระบบเครือข่าย
จำนวนผู้ใช้งานระบบ VPN ทั้งหมด

14 สถิติการให้บริการบนระบบเครือข่าย
สถิติการให้บริการระบบ VPN ตามจำนวนครั้ง เดือน จำนวนครั้ง 55 จำนวนครั้ง 56 ตุลาคม - 1,234 พฤศจิกายน 732 ธันวาคม 814 มกราคม 1,682 1,041 มีนาคม 1,548 738 1,244 538 เมษายน 1,394 พฤษภาคม 1,221 มิถุนายน 1,532 กรกฎาคม 1,678 สิงหาคม 1,693 กันยายน 1,355

15 สถิติการให้บริการบนระบบเครือข่าย
สถิติการให้บริการระบบ VPN ตามจำนวนครั้ง

16 สถิติการให้บริการบนระบบเครือข่าย
สถิติการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายเดือน มีนาคม 2556 จำนวน 240 จุดให้บริการ นักศึกษา ,058 บัญชีรายชื่อ บุคลากร 1,011 บัญชีรายชื่อ รวม 9,047 บัญชีรายชื่อ นักศึกษาที่ใช้บริการสูงสุด บุคลากรที่ใช้บริการสูงสุด Username จำนวนครั้ง mju 325 อ.สุเนตร สืบค้า 2068 mju 297 นเรศ บุญเพิ่มพูน 775 mju 213 สุกัญญา อิ่นแก้ว 762 mju 197 ชัชวาลย์ คืนดี 677 Mju 183 อานัฐ ตันโช 473

17 สถิติการให้บริการบนระบบเครือข่าย
สถิติการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) เดือน จำนวนผู้ใช้ ปี 54 จำนวนผู้ใช้ ปี 55 จำนวนผู้ใช้ ปี 56 ตุลาคม 6,626 9,184 11,298 พฤศจิกายน 7,888 9,630 11,890 ธันวาคม 7,878 9,241 11,425 มกราคม 9,429 10,881 มีนาคม 5,670 11,135 13,608 7,582 8,302 10,058 เมษายน 4,234 4,885 พฤษภาคม 5,017 5,950 มิถุนายน 6,156 10,835 กรกฎาคม 6,346 11,990 สิงหาคม 6,667 12,178 กันยายน 7,794 12,456

18 สถิติการให้บริการบนระบบเครือข่าย

19 สถิติการให้บริการบนระบบเครือข่าย
จำนวนการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย ใช้งานสูงสุดในวันที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา น. จำนวนผู้ใช้งาน 1,484 คน Download สูงสุดที่ Mbps Upload สูงสุดที่ Mbps

20 สถิติการให้บริการบนระบบเครือข่าย
จำนวนการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย เดือน มีนาคม 2556 Connection Mode Number of User % of Users MB Used % of MB Used Number of Sessions 802.11g 13719 70.67% 78.53% 247794 802.11n (2.4GHz) 5410 27.87% 21.37% 33113 802.11bg 264 1.36% 0.08% 278 802.11b 20 0.10% 972.08 0.01% 271

21 สถิติการให้บริการบนระบบเครือข่าย
จำนวนการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย จุดให้บริการที่มีคนใช้งานมากที่สุด เดือน มีนาคม 2556 Rank AP/Device ผู้ใช้งานทั้งหมด 1 Cowboy 2192 2 Jula-FL4 Office 1957 3 Food-Center 1934 4 Cowboy 2 1881 5 President-Audit 1595 6 LIB-New-FL1-1 1577 7 PRACHUNG 2 Right 1559 8 Suvan 1 1527 9 President-Board 5 1497 10 Jula-FL1 Seminar 1363

22 สถิติการให้บริการบนระบบเครือข่าย
จำนวนการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย จุดให้บริการที่มีคนใช้งานน้อยที่สุด มีนาคม 2556 Rank AP/Device ผู้ใช้งานทั้งหมด 1 FLAT-KP2 34 2 FLAT-KP1 35 3 FLAT-PK3 Mid 4 FLAT-CP1 38 5 FLAT-P1 Left 39 6 FLAT-PK3 Right 43 7 Dorm7 ชั้น 4 50 8 FLAT-KP3 53 9 Dorm4 ชั้น 3 59 10 Dorm7 ชั้น 5

23 สถิติการให้บริการบนระบบเครือข่าย
สถิติการให้บริการระบบ IPTV เดือน มีนาคม 2556 เดือน จำนวนผู้ใช้งาน ปี 54 จำนวนผู้ใช้งาน ปี 55 จำนวนผู้ใช้งาน ปี 56 ตุลาคม 6,948 14,550 2,982 พฤศจิกายน 21,966 12,718 2,081 ธันวาคม 23,112 8,661 1,517 มกราคม 21,817 5,852 1,336 กุมภาพันธ์ 18,913 4,104 990 มีนาคม 7,582 2,391 1,089 เมษายน 4,234 2,054 พฤษภาคม 5,299 3,474 มิถุนายน 9,046 2,683 กรกฎาคม 12,857 3,880 สิงหาคม 20,900 2,597 กันยายน 5,652 2,728

24 สถิติการให้บริการบนระบบเครือข่าย
จำนวนผู้ใช้งานระบบ IPTV เดือน มีนาคม 2556

25 สถิติการให้บริการบนระบบเครือข่าย

26 สถิติการให้บริการบนระบบเครือข่าย
จำนวนผู้ใช้งานระบบ IPTV แยกตามสถานี เดือน มีนาคม 2556

27 พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย
พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย ภายในมหาวิทยาลัย

28 พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย
พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย ภายในมหาวิทยาลัย

29 พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย
พฤติกรรมการใช้งานระบบเครือข่าย ภายในมหาวิทยาลัย

30 Networking System and Internet Service
งานระบบเครือข่าย Networking System and Internet Service MaejoNET Maejo University ICT


ดาวน์โหลด ppt สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google