งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ : ด. ช. ภควัตร ธรรมประโคน ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 เกิดวันที่ :3/ มี. ค. / 2545 ที่อยู่ :37/1 หมู่ 3 ต. ละหานทราย อ. ละหานทราย จ. บุรีรัมย์ โทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ : ด. ช. ภควัตร ธรรมประโคน ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 เกิดวันที่ :3/ มี. ค. / 2545 ที่อยู่ :37/1 หมู่ 3 ต. ละหานทราย อ. ละหานทราย จ. บุรีรัมย์ โทรศัพท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ : ด. ช. ภควัตร ธรรมประโคน ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 เกิดวันที่ :3/ มี. ค. / 2545 ที่อยู่ :37/1 หมู่ 3 ต. ละหานทราย อ. ละหานทราย จ. บุรีรัมย์ โทรศัพท์ :0610601315 E-mail:qwerasd0302@gmail.com วิชาที่อยากเรียน : คอมพิวเตอร์ วิชาที่ไม่อยากเรียน : ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ : พอมีบ้าง อยากให้ครูสอนอะไรในรายวิชา : โปรแกรม ต่างๆ

2


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ : ด. ช. ภควัตร ธรรมประโคน ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 เกิดวันที่ :3/ มี. ค. / 2545 ที่อยู่ :37/1 หมู่ 3 ต. ละหานทราย อ. ละหานทราย จ. บุรีรัมย์ โทรศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google